thế nào là câu ghép

Câu ghép nhập giờ đồng hồ Anh là 1 trong những trong mỗi cấu hình cần thiết nắm rõ nhập quy trình học tập và ôn luyện. Bởi điểm ngữ pháp này canh ty nâng lên kĩ năng dùng giờ đồng hồ Anh một cơ hội hoạt bát với nhiều chủng loại cấu hình câu Lúc trình bày hoặc ghi chép. Hãy nằm trong VUS tìm hiểu cụ thể về cấu hình, cách sử dụng, ví dụ… về câu ghép tức thì nội dung bài viết sau đây.

Câu ghép nhập giờ đồng hồ Anh là gì?

Câu ghép (Compound Sentence) là câu được dẫn đến bằng phương pháp phối kết hợp nhị hoặc nhiều câu đơn lại cùng nhau nhằm mục tiêu truyền đạt chân thành và ý nghĩa phức tạp rộng lớn. Các câu đơn nhập câu ghép rất có thể được phối kết hợp vị những liên kể từ (conjunctions) hoặc vết câu tương thích như vết phẩy hoặc chấm phẩy.

Bạn đang xem: thế nào là câu ghép

Đặc điểm của câu ghép là những mệnh đề nhập câu trọn vẹn song lập cùng nhau. Vì thế từ là một câu ghép rất có thể tách tách trở thành những câu đơn tuy nhiên ko thực hiện tác động cho tới chân thành và ý nghĩa của tất cả câu ghép.

Ví dụ: I wanted to tát go to tát the movies, but I had to tát study for the exam. (Tôi ham muốn lên đường coi phim, tuy nhiên tôi cần học tập bài xích mang lại kỳ ganh đua.)

câu ghép nhập giờ đồng hồ anh

Cách tạo ra câu ghép nhập giờ đồng hồ Anh

Dùng trạng kể từ link (Conjunctive Adverb) 

Các trạng kể từ nối được dùng để làm link nhị mệnh đề song lập và tạo ra trở thành câu ghép. Các Conjunctive Adverbs thông thường chỉ nguyên vẹn nhân/kết ngược, thời hạn, trật tự,… đứng sau vết chấm phẩy, trước vết phẩy.

Mệnh đề 1; trạng kể từ link, mệnh đề 2

 • Trạng kể từ link chỉ kết quả: accordingly, consequently, hence, therefore, then

Ví dụ: She studied hard; therefore, she passed the exam. (Cô ấy học tập chuyên nghiệp chỉ; bởi vậy, cô ấy vẫn đỗ kỳ thi)

 • Trạng kể từ link chỉ trình tự: first, next, furthermore, finally, moreover, in addition

Ví dụ: First, we need to tát gather data, and next, we can start the analysis. (Trước không còn, tất cả chúng ta cần thiết tích lũy tài liệu, và tiếp sau, tất cả chúng ta rất có thể chính thức phân tích)

 • Trạng kể từ link chỉ mối liên hệ thời gian: before, since, meanwhile, now, lately

Ví dụ: Before you leave for work, don’t forget to tát lock the door. (Trước khi chúng ta đi làm việc, hãy nhớ là khóa cửa ngõ.)

 • Trạng kể từ link chỉ sự tương phản, đối lập: rather, however, but, instead of, in spite of

Ví dụ: He wanted to tát go out, but she preferred to tát stay in. (Anh ấy ham muốn ra bên ngoài, tuy nhiên cô ấy mến ở nhập mái ấm.)

 • Trạng kể từ link dùng để làm tóm tắt: quickly, briefly, in summary, in conclusion

Ví dụ: She explained the project briefly; in conclusion, they need to tát submit our proposals by Friday. (Cô ấy lý giải dự án công trình một cơ hội cụt gọn; vậy là, bọn họ rất cần được nộp khuyến nghị của tớ nhập loại Sáu)

 • Trạng kể từ link dùng để làm minh họa: for example, for instance, namely, typically

Ví dụ: Many fruits are rich in vitamins; for instance, oranges are a great source of Vi-Ta-Min C. (Nhiều loại ngược cây nhiều vitamin; ví như cam là mối cung cấp cung ứng Vi-Ta-Min C tốt)

 • Trạng kể từ link với nghĩa so sánh sánh: similarly, likewise, as, like

Ví dụ: She enjoys playing the piano, and similarly, her brother is fond of playing the guitar. (Cô ấy mến đùa piano, và tương tự động, anh trai cô ấy mến đùa đàn guitar)

câu ghép nhập giờ đồng hồ anh

Dùng những liên từ

Sử dụng liên kể từ phối kết hợp (Coordinating Conjunction) 

 • Các liên kể từ phối kết hợp thông dụng nhất là “for, and, nor, but, or, yet, so”. Những vần âm đầu của những kể từ bên trên tạo ra trở thành kể từ “FANBOYS” canh ty người học tập đơn giản ghi lưu giữ.
 • Khi dùng liên kể từ phối kết hợp nhằm xây dựng nên câu ghép, cần thiết Note bịa đặt vết phẩy (,) sau mệnh đề song lập loại nhất.
STTLiên kể từ kết hợp
F-A-N-B-O-Y-S
Ví dụ
1For (bởi vì)I bought a cup of milk tea, for I was thirsty. (Tôi vẫn mua sắm một ly trà sữa vì như thế tôi quá khát.)
2And (và)She loves to tát read books, and she enjoys watching movies. (Cô ấy mến xem sách và cô ấy mến coi phim.)
3Nor (cũng không)Anna didn’t come to tát the library, nor he didn’t come trang chính. (Andy ko cho tới tủ sách và cũng ko về mái ấm.)
4But (nhưng)He wanted to tát go to tát the tiệc ngọt, but he had too much work to tát bởi. (Anh ấy ham muốn lên đường dự tiệc tuy nhiên anh ấy đem rất nhiều việc làm cần thực hiện.)
5Or (hoặc)You should study harder, or you will fail an exam. (Bạn nên học tập chịu thương chịu khó rộng lớn hoặc các bạn sẽ trượt kỳ ganh đua.)
6Yet (nhưng/ tuy rằng nhiên)The weather was bad, yet we decided to tát go for a hike. (Thời tiết thiếu thẩm mỹ, tuy vậy Cửa Hàng chúng tôi ra quyết định quốc bộ đàng nhiều năm.)
7So (vì vậy)I forgot to tát bring an umbrella, so sánh I got soaked in the rain. (Tôi vẫn quên đem dù mặc dù, bởi vậy tôi vẫn ướt sũng nhập trận mưa.)

Sử dụng liên kể từ đối sánh tương quan (Correlative Conjunction)

Liên kể từ tương quanVí dụ
Neither… nor… (Không… cũng không…)→ dùng để làm link nhị mệnh đề nằm trong đem ý phủ tấp tểnh.)Neither they want to tát talk to tát mạ nor I want to tát talk to tát them. (Họ không thích thủ thỉ với tôi và tôi cũng không thích thủ thỉ với họ)
either … or… (Hoặc… hoặc…) → Thể hiện nay nhị sự lựa lựa chọn hoặc nhị thành quả.Either you can order pizza for dinner, or you can cook a homemade meal. (Bạn rất có thể bịa đặt pizza mang lại bữa tối hoặc chúng ta cũng có thể nấu nướng một bữa tiệc bên trên nhà)
whether… or… (liệu… hay…)→ Đưa rời khỏi nhị sự lựa lựa chọn hoặc nhị phương ánI’m not sure whether I should buy a new siêu xe or I should repair the old one. (Tôi ko chắc hẳn liệu tôi nên chọn mua một con xe mới nhất hoặc tôi nên sửa con xe cũ này)
no sooner… phàn nàn (Ngay Lúc … thì…) → Thể hiện nay trình tự động trước sau thân thuộc nhị mệnh đề.No sooner had he arrived at the tiệc ngọt, phàn nàn he realized he forgot his wallet. (Ngay Lúc anh tớ cho tới buổi tiệc thì anh tớ nhìn thấy anh tớ quên ví tiền)Lưu ý: mệnh đề sau “no sooner” được hòn đảo ngữ.
not only… but also (không những … tuy nhiên còn) → Nhấn mạnh những hành vi, vấn đề nằm trong xẩy ra và nằm trong trúng.Not only is she a talented singer, but she is also a skilled dancer.(Cô ấy không những là 1 trong những ca sĩ tài năng mà còn phải là 1 trong những vũ công giỏi)
Lưu ý: mệnh đề sau “not only” được hòn đảo ngữ.

Dùng vết chấm phẩy “;”

Trường phù hợp những mệnh đề đem quan hệ thân thiện, bọn chúng rất có thể được link cùng nhau vị vết chấm phẩy “;”. Chú ý: ko được sử dụng vết phẩy “,” nhập tình huống này.

→ My sister is watching TV; my parents are eating dinner. (Chị tôi đang được coi TV còn cha mẹ tôi đang được bữa ăn.)

Xây dựng nền tảng vững chãi, nâng tầm kĩ năng nằm trong kho tàng: Bế Tắc quyết học tập giờ đồng hồ Anh

Bài luyện về câu ghép nhập giờ đồng hồ Anh

câu ghép nhập giờ đồng hồ anh

Bài luyện 1: Sắp xếp những câu sau trở thành những câu ghép trả chỉnh:

1. walks to tát work/ John/ every day/ in the morning.

2. They/ and/ swam/ in/ went to/ the/ beach/ the/ sea/.

3. couldn’t/ sleep/ last/ night/ She/ because/ of/ the/ noise/.

4. after/ school/ does/ her/ homework/ and/ then/ goes/ to/ soccer/ practice/.

5. we’ll/ have/ to/ If/ it/ rains/ stay/ indoors/.

6. pizza/ but/ he/ loves/ He/ likes/ pasta/.

7. didn’t/ have/ enough/ money/ They/ wanted/ to/ go/ on/ vacation/ this year/.

8. The/ cat/ sat/ watched/ the/ birds/ outside/ on/ the/ windowsill/ and/.

9. She/ and/ then/ celebrated/ finished/ her/ project/ with/ her/ friends/.

10. loves/ to tát read/ the/ library/ books/ She/ and/ often/ visits/.

Đáp án:

1. John walks to tát work every day in the morning.

2. They went to tát the beach and swam in the sea.

3. She couldn’t sleep last night because of the noise.

Xem thêm: satisfied đi với giới từ gì

4. She does her homework after school and then goes to tát soccer practice.

5. If it rains, we’ll have to tát stay indoors.

6. He likes pizza, but he loves pasta.

7. They wanted to tát go on vacation this year but they didn’t have enough money.

8. The mèo sat on the windowsill and watched the birds outside.

9. She finished her project and then celebrated with her friends.

10. She loves to tát read books and often visits the library.

Bài luyện 2: Ghép 2 câu sẽ tạo trở thành một câu ghép trả chỉnh:

1. I have a busy schedule. I’ll find a way to tát make time for my hobbies.

________________________________________________________

2. The weather was terrible. They decided to tát postpone the outdoor sự kiện.

____________________________________________________________

3. The novel was long and complex. I couldn’t put it down until I finished it.

____________________________________________________________

4. The movie received critical acclaim. It also performed well at the box office.

______________________________________________________________

5. I’m studying for my exams. I’ll take a break to tát relax and recharge.

_____________________________________________________________

Đáp án:

1. Although I have a busy schedule, I’ll find a way to tát make time for my hobbies.

2. The weather was terrible, so sánh they decided to tát postpone the outdoor sự kiện.

3. The novel was long and complex, and I couldn’t put it down until I finished it.

4. The movie received critical acclaim and also performed well at the box office.

5. While I’m studying for my exams, I’ll take a break to tát relax and recharge.

Làm mái ấm Anh ngữ với những khóa huấn luyện và đào tạo chuẩn chỉnh quốc tế bên trên VUS

Để học tập chất lượng nước ngoài ngữ, ngữ pháp là 1 trong những nền tảng quan trọng nhất canh ty cải tiến và phát triển toàn vẹn 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết. Người học tập cần thiết nắm rõ những cấu hình kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên như Thì, kể từ loại, câu đơn, câu ghép nhập giờ đồng hồ Anh,… Mỗi điểm ngữ pháp tiếp tục nhập vai trò và tác dụng không giống nhau nên yên cầu người học tập cần hiểu thâm thúy về định nghĩa, công thức, cách sử dụng, tín hiệu nhận ra,… 

Đến với VUS, các bạn đem thời cơ thưởng thức những khóa huấn luyện và đào tạo đạt chuẩn chỉnh quốc tế, trau dồi kĩ năng giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh như người bạn dạng xứ. Cụ thể:

 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh THCS – Young Leaders (11 – 15 tuổi) đẩy mạnh tiềm năng chỉ dẫn mang lại học viên cung cấp 2 với kỹ năng Anh ngữ vững chãi.
 • Luyện ganh đua nâng cao, nâng cấp 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, nâng tầm band điểm IELTS thần tốc nằm trong IELTS ExpressIELTS Expert
 • Tự tin cẩn tiếp xúc nước ngoài ngữ trôi chảy, mang về thời cơ mới nhất và tiếp bước thành công xuất sắc nằm trong khóa huấn luyện và đào tạo giờ đồng hồ Anh tiếp xúc iTalk.
 • Khơi dậy niềm say mê, yêu thương mến học tập Anh ngữ, gia tăng lại nền tảng giờ đồng hồ Anh vững chãi kể từ số lượng 0 với khóa huấn luyện và đào tạo English Hub Tiếng Anh cho những người thất lạc gốc.

Các khóa huấn luyện và đào tạo mang về những nội dung bài học kinh nghiệm nhiều chủng loại với 365 chủ thể thực tiễn, nhiều nghành về cuộc sống, xã hội. Vừa rất có thể nâng lên kĩ năng Anh ngữ, vừa vặn trau dồi và thực hiện nhiều vốn liếng kiến thức và kỹ năng, sự nắm rõ về toàn cầu xung xung quanh. 

Xem thêm: học viện quân y điểm chuẩn

Bộ giáo trình đáng tin tưởng, chuẩn chỉnh quốc tế tới từ những mái ấm NXB số 1 toàn cầu như British Council, Macmillan Education, Oxford University Press, National Geographic Learning,… Và những tổ chức triển khai dạy dỗ bên trên cũng chính là đối tác chiến lược của VUS trong vô số nhiều năm ngay lập tức.

 • Giáo trình American Language Hub – Macmillan Education
 • 4 cuốn sách MINDSET for IELTS Cambridge English 
 • Time Zones (3rd) – National Geographic: Khơi ngỏ toàn cầu quan
 • Oxford Discover Futures – Oxford University Press – Khơi ngỏ kĩ năng sống

Đặc biệt, tích phù hợp những nền tảng technology tiến bộ như luyện vạc âm và luyện Nói nằm trong trí tuệ tự tạo AI. Cùng khối hệ thống luyện ganh đua (LMS) và hệ sinh thái xanh tiếp thu kiến thức nhiều chức năng V-HUB, học tập viên dữ thế chủ động truy vấn 24/7, gia tăng kiến thức và kỹ năng vẫn học tập bên trên lớp, thực hành thực tế rèn luyện giải bài xích luyện, đề ganh đua. Từ cơ nâng cấp nâng lên kĩ năng giờ đồng hồ Anh một cơ hội hiệu suất cao và nhanh gọn lẹ.

câu ghép nhập giờ đồng hồ anh

VUS – Tiếp bước hành trình dài đoạt được Anh ngữ nằm trong mới trẻ con Việt Nam

 • Hơn 70 cơ sở xuất hiện bên trên toàn nước bên trên 18 tỉnh/thành phố lớn bên trên toàn quốc: Sài Gòn, TP Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, TP Đà Nẵng, Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh, Cần Thơ, Tỉnh Bình Định, Gia Lai, Kon Tum… và 100% hạ tầng đạt ghi nhận vị NEAS.
 • Sở hữu số học tập viên đạt chứng từ nước ngoài ngữ quốc tế tối đa bên trên toàn quốc: Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS,… – hơn 180.918 em.
 • Đội ngũ hơn 2.700 giáo viên chiếm hữu chuyên môn trình độ cao với 100% đem chứng từ giảng dạy dỗ nước ngoài ngữ chuẩn chỉnh quốc tế như TESOL, CELTA hoặc tương tự TEFL. 
 • Hơn 2.700.000 mái ấm gia đình Việt tin cẩn lựa chọn VUS là môi trường xung quanh xứng đáng nhằm tiếp thu kiến thức và cải tiến và phát triển một cơ hội toàn vẹn mang lại mới trẻ con VN.
 • VUS là đối tác chiến lược của những NXB đáng tin tưởng toàn thế giới như British Council, National Geographic Learning, Oxford University Press, Macmillan Education,…
 • Đối tác kế hoạch hạng nút PLATINUM của Hội đồng Anh (British Council) nhập năm 2023.
câu ghép nhập giờ đồng hồ anh

Qua nội dung bài viết về câu ghép nhập giờ đồng hồ Anh, VUS kỳ vọng vẫn mang về những kiến thức và kỹ năng có lợi và mang lại lợi ích cho những người học tập trong những công việc nâng cấp kỹ năng Anh ngữ. Hãy theo dõi dõi trang web của VUS nhằm xem thêm thêm thắt nhiều nội dung bài viết nhiều chủng loại tương quan cho tới giờ đồng hồ Anh tức thì nhé!