thành phố huế thuộc tỉnh nào

     Danh sách những thị trấn, thị xã, TP.HCM trực nằm trong tỉnh Thừa Thiên - Huế năm 2020, nằm trong vấn đề những đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp cho xã, phường, thị xã nằm trong tỉnh Thừa Thiên - Huế được update tiên tiến nhất.

Danh sách thị trấn, thị xã, TP.HCM trực nằm trong tỉnh Thừa Thiên - Huế năm 2020
Mã hành chính Tên thị trấn, thị xã, trở nên phố Đơn vị hành chủ yếu cấp cho xã
01 Thành phố Huế 27 phường
02 Huyện Phong Điền 1 thị xã, 15 xã
03 Huyện Quảng Điền 1 thị xã, 10 xã
04 Thị xã Hương Trà 7 phường, 9 xã
05 Huyện Phú Vang 2 thị xã, 17 xã
06 Thị xã Hương Thủy 5 phường, 7 xã
07 Huyện Phú Lộc 2 thị xã, 15 xã
08 Huyện Nam Đông 1 thị xã, 9 xã
09 Huyện A Lưới 1 thị xã, 17 xã

     Tỉnh Thừa Thiên – Huế gồm 1 TP.HCM (Huế), 2 thị xã (Hương Thủy, Hương Trà), và 6 thị trấn (A lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền), nằm trong 145 đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp cho xã bao hàm 98 xã, 39 phường, 8 thị xã.

Bạn đang xem: thành phố huế thuộc tỉnh nào

     Tỉnh Thừa Thiên – Huế với tổng diện tích S 5.048,2 km², nằm trong tổng số lượng dân sinh là 1 trong những.128.620 người (Mật phỏng số lượng dân sinh TB: 233 người/ km²), nhập ê số ngươi ở trở nên thị lúc lắc 49,5% với 558.396 người, số đứa ở vùng quê lúc lắc 50,5% với 570.224 người (Theo sản phẩm khảo sát số lượng dân sinh 1/4/2019)

Xem thêm: hiếu thứ hai chiều cao

Bản đồ gia dụng thị trấn, TP.HCM tỉnh Thừa Thiên – Huế

bản đồ gia dụng tỉnh quá thiên huế