thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã

Đáp án A

- Thành phần ko nhập cuộc thẳng vô quy trình dịch mã là ADN.

- Trong quy trình dịch mã, mARN là mạch khuôn (mARN là vật hóa học trung gian giảo truyền vấn đề DT kể từ ADN trực thuộc nhân mang lại prôtêin nằm ở vị trí tế bào chất); tARN nhập cuộc vận đem đặc hiệu axit amin – vật liệu mang lại quy trình dịch mã; ribôxôm là “nhà máy” tổ hợp prôtêin.

Thành phần này tại đây ko nhập cuộc thẳng vô quy trình dịch mã? (ảnh 1)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những sự khiếu nại ra mắt vô quy trình phiên mã:

(1) ARN polimeraza chính thức tổ hợp mARN bên trên địa điểm đặc hiệu (khởi đầu phiên mã).

(2) ARN polimeraza phụ thuộc vào vùng điều hòa  thực hiện ren túa xoắn nhằm lòi ra mạch gốc với chiều 3’ → 5’.

(3) ARN polimeraza trượt dọc từ mạch mã gốc bên trên ren với chiều 3’ → 5’.

(4) Khi ARN polimeraza dịch rời cho tới cuối ren, cặp tín hiệu kết thúc đẩy thì nó ngừng phiên mã.

Trong quy trình phiên mã, những sự khiếu nại bên trên ra mắt theo đuổi trình tự động chính là:

A. (1) → (4) → (3) → (2)

B. (1) → (2) → (3) → (4)

C. (2) → (1) → (3) → (4)

D. (2) → (3) → (1) → (4)

Câu 2:

Trong quy trình phiên mã, enzim ARN polimeraza với tầm quan trọng gì?

(1) Xúc tác tách 2 mạch của ren.

(2) Xúc tác mang lại quy trình link bổ sung cập nhật trong số những nucleotit của môi trường xung quanh nội bào với những nucleotit bên trên mạch khuôn

(3) Nối những đoạn Okazaki lại cùng nhau.

(4) Xúc tác quy trình đầy đủ mARN.

Phương án chính là:

A. (1), (2) và (3)

B. (1), (2) và (4)

C. (1), (2), (3) và (4)

D. (1) và (2)

Câu 3:

Một trong mỗi điểm tương tự nhau thân mật quy trình nhân song ADN và quy trình phiên mã ở loại vật nhân thực là

A. đều phải sở hữu sự xúc tác của enzim ADN polimeraza nhằm thi công ráp với những nucleotit bên trên mạch khuôn theo đuổi qui định bổ sung cập nhật.

B. những quy trình thông thường triển khai một chuyến vô một tế bào.

Xem thêm: chiều của lực lo ren xơ được xác định bằng

C. ra mắt bên trên toàn cỗ phân tử ADN.

D. việc thi công ghép những đơn phân được triển khai bên trên hạ tầng qui định bổ sung cập nhật.

Câu 4:

Loại enzim này tại đây thẳng nhập cuộc vô quy trình phiên mã những ren cấu hình ở loại vật nhân sơ?

A. ADN polimeraza

B. Ligaza

C. Restrictaza

D. ARN polimeraza

Câu 5:

Mạch khuôn của ren với đoạn 3’ TATGGGXATGTA 5’ thì mARN được phiên mã kể từ mạch khuôn này còn có trình tự động nucleotit là

A. 3’AUAXXXGUAXAU5’

B. 5’AUAXXXGUAXAU3’

C. 3’ATAXXXGTAXAT5’

D. 5’ATAXXXGTAXAT3’

Câu 6:

Ở loại vật nhân sơ và loại vật nhân thực với sự không giống nhau về axit amin khai mạc mang lại việc tổ hợp chuỗi polipeptit. Sự sai không giống cơ là

A. ở loại vật nhân sơ, axit amin khai mạc là foocmin metonin còn ở loại vật nhân thực là metionin.

B. ở loại vật nhân thực là axit amin foocmin metionin còn ở loại vật nhân sơ là metionin.

C. ở loại vật nhân sơ là axit amin foocmin metionin còn ở loại vật nhân thực là valin.

D. ở loại vật nhân sơ là axit amin foocmin metionin còn ở loại vật nhân thực là glutamic.

Xem thêm: công thức tìm x lớp 5

TÀI LIỆU VIP VIETJACK