thanh hóa có bao nhiêu huyện

Thực hiện tại chủ ý chỉ huy của Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thanh Hóa về sự thanh tra rà soát, lập list dự con kiến đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp thị trấn, cung cấp xã cần thiết bố trí đơn vị chức năng hành chính; list dự con kiến đơn vị chức năng hành đó là những khu đô thị cung cấp thị trấn, khu đô thị cung cấp xã cần thiết bố trí đơn vị chức năng hành chủ yếu tiến độ 2023-2025 và tiến độ 2026-2030, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa tiếp tục căn nhà trì, phối phù hợp với Ủy Ban Nhân Dân những thị trấn, thị xã, TP. Hồ Chí Minh tổ chức thanh tra rà soát, Đánh Giá tiêu xài chuẩn chỉnh đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp thị trấn, cung cấp xã. Trên hạ tầng ê, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khuyến cáo phương án như sau:

Thứ nhất, về thực trạng đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp thị trấn, hiện tại tỉnh Thanh Hóa với 4 đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp thị trấn ko đáp ứng tiêu xài chuẩn chỉnh theo gót Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Sở Chính trị, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bạn đang xem: thanh hóa có bao nhiêu huyện

Cụ thể là, đơn vị chức năng hành chủ yếu ko đáp ứng tiêu xài chuẩn chỉnh tiến độ 2023-2025 với 02 đơn vị chức năng là thị xã Bỉm Sơn (diện tích và dân sinh bên dưới 70% tiêu xài chuẩn) và thị trấn Đông Sơn (diện tích bên dưới 20% và dân sinh bên dưới 200% tiêu xài chuẩn).

Đơn vị hành chủ yếu ko đáp ứng tiêu xài chuẩn chỉnh tiến độ 2025-2030 với 02 đơn vị chức năng là TP. Hồ Chí Minh Sầm Sơn (diện tích bên dưới 30%, dân sinh bên dưới 200% tiêu xài chuẩn) và thị trấn Vĩnh Lộc (diện tích và dân sinh bên dưới 100% tiêu xài chuẩn).

Thứ nhì, về thực trạng đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp xã, tỉnh Thanh Hóa với 267 đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp xã ko đáp ứng tiêu xài chuẩn chỉnh, gồm: 147 xã, phường nằm trong 17 thị trấn, thị xã, TP. Hồ Chí Minh ko đáp ứng tiêu xài chuẩn chỉnh vô tiến độ 2023- 2025 và 120 xã, phường nằm trong 19 thị trấn, thị xã, TP. Hồ Chí Minh ko đáp ứng tiêu xài chuẩn chỉnh vô tiến độ 2025- 2030.

Về list dự con kiến đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp thị trấn, cung cấp xã bố trí và đơn vị chức năng hành đó là những khu đô thị cung cấp thị trấn, khu đô thị cung cấp xã cần thiết bố trí tiến độ 2023-2025 và tiến độ 2026-2030:

Trong tiến độ 2023-2025, về đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp huyện: nhập thị trấn Đông Sơn vô TP. Hồ Chí Minh Thanh Hóa (đã được thể hiện tại vô Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm coi cho tới năm 2045).

Xem thêm: tìm bội chung nhỏ nhất

TP Thanh Hóa được xây dựng năm 1993 kể từ thị xã Thanh Hóa cũ, trở nên khu đô thị loại 2 năm 2003, cho tới năm năm trước được thừa nhận khu đô thị loại một. Hiện TP. Hồ Chí Minh với diện tích S đương nhiên 147 km2, 30 phường và 4 xã, quy tế bào dân sinh ngay gần 500.000. Đây là TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong tỉnh có không ít phường nhất toàn nước.

Theo dự thảo đề án, toàn cỗ ngay gần 83 km2, dân sinh rộng lớn 88.000 của thị trấn Đông Sơn tiếp tục nhập vô TP Thanh Hóa. Sau sáp nhập, TP. Hồ Chí Minh sẽ sở hữu được diện tích S đương nhiên rộng lớn 228 km2, dân sinh ngay gần 594.000, với 37 phường và 11 xã. Có 7 phường dự con kiến được lập mới nhất bao gồm Rừng Thông, Hoằng Quang, Hoằng Đại, Đông Tiến, Đông Văn, Đông Khê và Đông Thịnh.

Ban đầu theo gót plan, tiếp tục nhập thị trấn Đông Sơn vô TP. Hồ Chí Minh Thanh Hóa vô năm 2023. Tuy nhiên, tự nhiều nguyên vẹn nhân không giống nhau nên thời hạn sáp nhập sẽ tiến hành lùi lại vô năm 2025.

Xem thêm: dàn ý nghị luận về một tư tưởng đạo lí

Về đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp xã, với 11 đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp thị trấn với đơn vị chức năng hành chủ yếu cần thiết bố trí gồm: TP. Hồ Chí Minh Thanh Hóa (nhập phường Tân Sơn và phường Phú Sơn); TP. Hồ Chí Minh Sầm Sơn (nhập xã Quảng Hùng và xã Quảng Đại); thị xã Nghi Sơn (giải thể xã Hải Yến, kiểm soát và điều chỉnh diện tích S đương nhiên, chuyển nhượng bàn giao dân sinh của xã Hải Yến về những phường Hải Thượng, Mai Lâm, Tĩnh Hải, Nguyên Bình cai quản lý); thị trấn Nga Sơn (nhập xã Nga Bạch và xã Nga Trung); thị trấn Hậu Lộc (nhập xã Tuy Lộc và xã Phong Lộc); thị trấn Hà Trung (nhập xã Hà Thái và xã Hà Lai); thị trấn Hoằng Hóa (nhập xã Hoằng Phượng và xã Hoằng Giang); thị trấn Thiệu Hóa (nhập xã Thiệu Phú vô thị xã Thiệu Hóa); thị trấn Yên Định (nhập xã Yên Ninh và xã Yên Lạc); thị trấn Triệu Sơn (nhập xã Xuân Thịnh và xã Xuân Lộc, xã Thọ Vực và xã Thọ Phú); thị trấn Thạch Thành (nhập xã Thạch Đồng và xã Thạch Long).

Trong tiến độ 2025-2030, về đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp thị trấn, những thị trấn, thị xã, TP. Hồ Chí Minh ko khuyến cáo nhập thị trấn tiến độ này.

Về đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp xã: TP. Hồ Chí Minh Thanh Hóa nhập phường Ba Đình và phường Ngọc Trạo; thị trấn Hà Trung nhập xã Lĩnh Toại, xã Hà Hải và xã Hà Châu (đô thị Gũ), nhập xã Yên Dương và xã Hà Bình (đô thị Cừ).