tam giác nhọn là gì


Tam giác nhọn, tam giác vuông, tam giác tù


+ Tam giác sở hữu phụ thân góc đều nhọn gọi là tam giác nhọn

Ví dụ:

Bạn đang xem: tam giác nhọn là gì

Tam giác ABC là tam giác nhọn vì thế cả 3 góc A, B, C nhập tam giác đều là góc nhọn.

+ Tam giác có một góc tù gọi là tam giác tù

Ví dụ:

Tam giác DEF là tam giác nhọn vì thế góc F là góc tù (có số đo to hơn 90 độ)

+ Tam giác có một góc vuông gọi là tam giác vuông

Xem thêm: đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài

Ví dụ:

Tam giác MNP vuông bên trên M có: 2 cạnh MN và MP là 2 cạnh góc vuông, cạnh NP là cạnh huyền

Chú ý: 2 góc nhọn nhập tam giác vuông sở hữu tổng số đo là 90 độ


Bình luận

Xem thêm: nguồn lao động của nước ta hiện nay

Chia sẻ

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí