successful đi với giới từ gì

Success chuồn với in, of, with. Hãy nằm trong IELSITY thám thính hiểu về ngữ tức là cơ hội dùng nhập nội dung bài viết tiếp sau đây nhé!

Bạn đang xem: successful đi với giới từ gì

“Success” là 1 trong những danh kể từ, tức là sự trở nên công hoặc thành phẩm chất lượng tốt trong những việc hoàn thiện một tiềm năng hoặc một trọng trách.

Success  /səkˈsɛs/ (n): sự trở nên công

=> Successful /səkˈsɛsfəl/ (adj): thành công, đem thành phẩm tốt

Xem thêm: điểm chuẩn học viện ngân hàng 2022

=> Successfully /səkˈsɛsfəli/ (adv): thành công xuất sắc, một cơ hội trở nên công

E.g. 

Xem thêm: văn tả bạn lớp 5

 • Winning the championship was considered a great success for the team.
  (Giành chức vô địch được xem là một thành công xuất sắc rộng lớn so với team.)
 • She completed the project successfully and on time.
  (Cô ấy vẫn hoàn thiện dự án công trình thành công xuất sắc và đích thị thời hạn.)
 • He had a successful career as a lawyer.
  (Anh ấy mang trong mình một sự nghiệp thành công như 1 trạng sư.)

II. Success chuồn với giới kể từ gì?

Giới từ E.g.
– Success in: thành công xuất sắc nhập một nghành nghề dịch vụ hoặc một tiềm năng cụ thể – She achieved great success in her career as a writer.
(Cô ấy đạt được thành công xuất sắc rộng lớn nhập sự nghiệp viết lách lách của tôi.)
– Success of: sự thành công xuất sắc của một dự án công trình, một plan hoặc một sự kiện – The success of the company’s new product was due to tát its innovative design.
(Sự thành công xuất sắc của thành phầm mới mẻ của công ty lớn là vì kiến thiết đột huỷ của chính nó.)
– Success with: thành công xuất sắc với cùng một cách thức hoặc một số trong những lượng rộng lớn người dùng – The software company had great success with its new ứng dụng, attracting millions of users.
(Công ty ứng dụng vẫn đạt được thành công xuất sắc rộng lớn với phần mềm mới mẻ của tôi, hấp dẫn sản phẩm triệu người tiêu dùng.)

III. Successful chuồn với giới kể từ gì?

Giới từ E.g.
– Successful in: thành công xuất sắc nhập một nghành nghề dịch vụ, sinh hoạt, hành vi này cơ hoặc môi trường xung quanh rõ ràng.

– In là giới kể từ kèm theo với Successful được rộng lớn 61% người học tập giờ đồng hồ Anh dùng bọn chúng trong những bài bác thi đua và tiếp xúc.

– She was successful in winning the competition.
(Cô ấy vẫn thành công xuất sắc trong những việc giành thành công nhập cuộc thi đua.)
– She was successful in launching her own business.
(Cô ấy thành công xuất sắc trong những việc khởi nghiệp marketing của riêng rẽ bản thân.)
– He was successful in convincing his quấn to tát approve the new project.
(Anh tao thành công xuất sắc trong những việc thuyết phục sếp của tôi đồng ý dự án công trình mới mẻ.)
– Successful at: thành công trong những việc triển khai một tài năng hoặc việc làm rõ ràng. – He was successful at completing the project on time.
(Anh tao vẫn thành công xuất sắc trong những việc hoàn thiện dự án công trình đích thị thời hạn.)
– She has been successful at maintaining a healthy work-life balance.
(Cô ấy vẫn thành công xuất sắc trong những việc lưu giữ thăng bằng đằm thắm việc làm và cuộc sống thường ngày cá thể.)
– He was successful at negotiating a higher salary for himself.
(Anh tao vẫn thành công xuất sắc trong những việc thương thuyết nhằm đạt được nút bổng cao hơn nữa cho bản thân.)
– Successful with: thành công với cùng một người hoặc một group người

– Thành công trong những việc dùng một khí cụ hoặc cách thức rõ ràng.

– They were successful with their new marketing strategy.
(Họ vẫn thành công xuất sắc với kế hoạch tiếp thị mới mẻ của tôi.)
– She was successful with her presentation, impressing the audience with her ideas.
(Cô ấy vẫn thành công xuất sắc với bài bác thuyết trình của tôi, làm cho tuyệt hảo với người theo dõi vì như thế phát minh của tôi.)
– Successful for: thành công cho 1 mục tiêu hoặc một tiềm năng cụ thể – The new product was successful for the company, increasing sales by 50%.
(Sản phẩm mới mẻ vẫn thành công xuất sắc cho quý doanh nghiệp, tăng lệch giá lên 50%.)
– The new policy was successful for reducing traffic congestion in the đô thị. (Chính sách mới mẻ vẫn thành công xuất sắc trong những việc rời tắc đàng nhập thành phố Hồ Chí Minh.)– The new policy was successful for reducing traffic congestion in the đô thị. (Chính sách mới mẻ vẫn thành công xuất sắc trong những việc rời tắc đàng nhập thành phố Hồ Chí Minh.)
Successful by: phương pháp hoặc cơ hội tiếp cận nhằm đạt được thành công xuất sắc. – She was successful by hard work and determination.
(Cô ấy vẫn thành công xuất sắc trải qua sự nỗ lực và quyết tâm.)
The company was successful by innovation and a focus on customer needs.
(Công ty vẫn thành công xuất sắc trải qua thay đổi và triệu tập nhập nhu yếu của quý khách hàng.)
Successful over: vượt qua chuyện thách thức hoặc phe đối lập nhằm đạt được thành công xuất sắc. – She was successful over her fear of public speaking and gave a fantastic presentation to tát the board of directors.
(Cô ấy vẫn vượt lên nỗi kinh hồn thưa trước công bọn chúng và trình diễn một bài bác thuyết trình tuyệt hảo trước hội đồng cai quản trị.)
– The company was successful over its competitors by offering a unique product and exceptional customer service.
(Công ty vẫn vượt lên phe đối lập đối đầu bằng phương pháp hỗ trợ một thành phầm lạ mắt và cty quý khách hàng chất lượng tốt.)

IV. Một số kể từ đồng nghĩa tương quan với success

 • Achievement: Đạt được tiềm năng hoặc trở nên tựu nhập việc làm hoặc cuộc sống thường ngày.
  E.g. “She felt a great sense of achievement after completing the project on time.”
  (Cô ấy cảm nhận thấy đặc biệt kiêu hãnh về trở nên tựu của tôi sau khoản thời gian hoàn thiện dự án công trình đích thị hạn.)
 • Accomplishment: Thành tựu hoặc thành phẩm của việc làm hoặc nỗ lực.
  E.g. “Winning the championship was a great accomplishment for the team.”
  (Chiến thắng chức vô địch là 1 trong những trở nên tựu vĩ đại so với team bóng.)
 • Triumph: Thắng lợi rộng lớn hoặc trở nên tựu chan chứa tuyệt hảo.
  E.g. “The successful launch of the new product was a triumph for the company.”
  (Việc phát triển thành phầm mới mẻ thành công xuất sắc là 1 trong những thành công rộng lớn cho quý doanh nghiệp.)
 • Victory: Sự thành công hoặc thành công xuất sắc nhập một cuộc đấu giành hoặc cuộc thi đua.
  E.g. “The team celebrated their victory after winning the championship.”
  (Đội bóng ăn mừng thành công sau khoản thời gian giành chức vô địch.)
 • Fulfillment: Sự hoàn thiện một tiềm năng hoặc sự vừa lòng về mặt mày niềm tin.
  E.g. “She found fulfillment in her work as a teacher, knowing that she was making a positive impact on the lives of her students.”
  (Cô ấy nhìn thấy sự vừa lòng nhập việc làm giảng dạy dỗ của tôi, hiểu được cô ấy đang xuất hiện tác động tích đặc biệt cho tới cuộc sống thường ngày của học viên.)
 • Successfulness: Sự thành công xuất sắc hoặc kỹ năng thành công xuất sắc nhập việc làm hoặc cuộc sống thường ngày.
  E.g. “His success in business was due to tát his hard work and dedication.”
  (Sự thành công xuất sắc hoặc kỹ năng thành công xuất sắc nhập việc làm hoặc cuộc sống thường ngày. Ví dụ: “Sự thành công xuất sắc của anh ý tao nhập marketing là dựa vào sự chăm chỉ và nhiệt tình của tôi.)
 • Prosperity: Sự phát đạt hoặc thành công xuất sắc về mặt mày tài chủ yếu hoặc marketing.
  E.g. “The company enjoyed a period of prosperity after launching their new product line.”
  (Công ty vẫn trải qua chuyện 1 thời kỳ phát đạt sau khoản thời gian phát triển sản phẩm mới mẻ.)

Hy vọng qua chuyện nội dung bài viết bên trên, những các bạn sẽ mạnh mẽ và tự tin hoàn thiện chất lượng tốt những bài bác tập luyện về giới kể từ. Chúc chúng ta học tập bài bác mừng vẻ