succeed đi với giới từ gì

Cấu trúc Succeed là một trong những trong mỗi cấu tạo thân thuộc thông thường xuất hiện tại vô tiếp xúc hoặc bài bác ganh đua giờ Anh. Nắm vững vàng được phong cách thiết kế này tiếp tục khiến cho bạn xử lý được những do dự xoay xung quanh việc dịch nghĩa và cơ hội dùng vô câu. Vậy cấu tạo Succeed với điều gì cần thiết lưu ý? Hãy nằm trong Langmaster lần hiểu tức thì ở nội dung bài viết sau đây nhé!

1. Định nghĩa về Succeed là gì?

Succeed /səkˈsiːd/ nhập vai trò là một trong những động kể từ vô câu giờ Anh (vừa là nước ngoài động kể từ vừa phải là nội động từ). Dựa bên trên tự điển Oxford thì Succeed được khái niệm là: “to achieve something that you have been trying đồ sộ bởi or get; đồ sộ have the result or effect that was intended” (Tạm dịch: Đạt được đồ vật gi này mà các bạn đang được nỗ lực nhằm thực hiện hoặc giành được thành quả hoặc tác động như yêu cầu. Dịch theo gót nghĩa thuần Việt thì Succeed đem tức là thành công xuất sắc.)

Bạn đang xem: succeed đi với giới từ gì

Ví dụ:

 • The success of almost any chiến dịch depends mainly on its manager. (Sự thành công xuất sắc của đa số từng chiến dịch dựa vào đa phần vô người vận hành của chính nó.)
 • She has been trying đồ sộ persuade him đồ sộ take on more products, but sánh far without success. (Cô ấy đang được nỗ lực thuyết phục anh ấy nhận nhiều thành phầm rộng lớn, vẫn ko thành công xuất sắc.)
 • She is not having much success in talking with him at the moment. (Cô ấy không tồn tại nhiều thành công xuất sắc trong những việc rỉ tai với anh ấy vô thời điểm này.)
 • The success rate for this sự kiện is very high. (Tỷ lệ thành công xuất sắc cho việc khiếu nại này là rất rất cao.)

null

Định nghĩa về Succeed là gì

2. Cách sử dụng cấu tạo Succeeded

Ở phần vấn đề này bạn làm việc sẽ tiến hành trả lời toàn bộ những vướng mắc xoay xung quanh Succeed + gì? Succeed đồ sộ v hoặc ving? quý khách tiếp tục bắt được cách sử dụng của cấu tạo Succeed vô câu kể từ này sẽ giới hạn được lầm lẫn Lúc thực hiện bài bác.

Trong giờ Anh kể từ Succeed đa phần sẽ tiến hành kèm theo với giới kể từ In tạo ra trở nên cấu trúc: S + succeed in + danh từ/Ving. Cấu trúc này được sử dụng Lúc mình muốn nhấn mạnh vấn đề việc thành công xuất sắc vô điều gì cơ. 

Ví dụ:

1. She succeeded in fixing her phone. ( Cô ấy đang được thành công xuất sắc sửa dế yêu của tôi.)

2. It’s no hard đồ sộ succeed in the stock market. ( Thật ko khó khăn nhằm thành công xuất sắc vô thị ngôi trường kinh doanh thị trường chứng khoán.)

3. You need đồ sộ be stronger đồ sộ succeed in the property market. ( quý khách rất cần phải uy lực rộng lớn nhằm thành công xuất sắc vô thị ngôi trường BDS.)

4. I will succeed in learning Chinese. (Tôi tiếp tục thành công xuất sắc trong những việc học tập giờ Trung.)

5. I will try đồ sộ succeed in improving my darknesses (Tôi tiếp tục nỗ lực thành công xuất sắc trong những việc nâng cấp mặt mũi tối của mình)

6. I want đồ sộ succeed in everything I bởi. (Tôi ham muốn thành công xuất sắc vào cụ thể từng việc tôi thực hiện.)

7. She succeeds in designing a dress. (Cô ấy thành công xuất sắc trong những việc design một chiếc vạt.)

8. I succeeded in achieving my dream of running my own business. (Tôi đang được thành công xuất sắc trong những việc đạt được ước mơ điều hành quản lý việc làm marketing chiếm hữu riêng biệt bản thân.)

null

Cách sử dụng cấu tạo Succeeded

Xem thêm:

=> TẤT TẦN TẬT THÔNG TIN VỀ CẤU TRÚC CỦA FANCY: FANCY TO V HAY VING

=> TẤT TẦN TẬT VỀ CẤU TRÚC FAIL: FAIL TO V HAY VING?

3. Một số kể từ đồng nghĩa tương quan với Succeed

Nếu như việc dùng Succeed vô nội dung bài viết hoặc bài bác rằng của khách hàng xuất hiện tại quá rất nhiều lần tạo ra nhàm ngán. quý khách hoàn toàn có thể dùng những kể từ đồng nghĩa tương quan để thay thế thế Succeed bên dưới đây:

 • Accomplish /əˈkʌmplɪʃ/: Hoàn trở nên hoặc trở nên việc làm làm những gì đó
 • Achieve /əˈtʃiːv/: Đạt được tiềm năng nào là đó
 • Acquire /əˈkwaɪə(r)/: Nhận được gì cơ vì thế nỗ lực và khả năng
 • Avail /əˈveɪl/: Thành công
 • Carry off: Chiến thắng đồ vật gi đó
 • Come off: Thành công
 • Fulfill /fʊlˈfɪl/: Đạt được gì cơ như khao khát đợi
 • Gain /ɡeɪn/: Đạt được gì cơ như khao khát muốn
 • Obtain /əbˈteɪn/: Đạt được đồ vật gi cơ kể từ sự nỗ lực
 • Outwit /ˌaʊtˈwɪt/: Thắng hoặc được lợi gì đó
 • Secure  /sɪˈkjʊə(r)/: Đạt được gì cơ nhờ nỗ lực thiệt cao
 • Surmount /səˈmaʊnt/: Xử lý thành công xuất sắc những kiểu mẫu trở ngại, vượt lên trên qua
 • Vanquish /ˈvæŋkwɪʃ/: Xử lý triển khai xong một cuộc ganh đua, chiến tranh…
 • Win /wɪn/: Chiến thắng
 • Accede /əkˈsiːd/: Đạt được một địa điểm cao, nhất là phát triển thành vua hoặc nữ giới hoàng

null

Xem thêm: cách viết writing task 2

Một số  kể từ đồng nghĩa tương quan với Succeed

Xem thêm:

Những kể từ dễ dàng nhẫm láo nháo vô giờ Anh - Learn / Study [Học giờ Anh cho tất cả những người mới mẻ bắt đầu]

Langmaster - Học tức thì 100 cụm động kể từ giờ Anh thông thườn nhất quét dọn sạch sẽ từng ngôi nhà đề

4. Bài tập dượt vận dụng

Bài tập: Điền dạng chính của gi đình kể từ Success vô điểm trống không sao mang lại phải chăng với câu mang lại trước

1. She _____ in fixing her phone. 

2. The _____ of almost any chiến dịch depends mainly on its manager. 

3. She has been trying đồ sộ persuade him đồ sộ take on more products, but sánh far without _____ .

4. It’s not hard đồ sộ _____ in the stock market. 

5. She _____ in designing a dress.

6. I _____ in achieving my dream of running my own business.

7. She has been trying đồ sộ persuade him đồ sộ take on more products, but sánh far without _____ .

Đáp án:

1. succeeded

2. success 

3. success

4. succeed 

5. succeeds

Xem thêm: Truyền hình trực tiếp bóng đá Cakhia TV

6. succeeded

7. success

Như vậy nội dung bài viết đã lấy đi ra những vấn đề về chủ thể cấu trúc Good at. Hy vọng với kiến thức và kỹ năng được share tiếp tục khiến cho bạn đạt thêm kiến thức và kỹ năng Lúc dùng những cấu tạo vô giờ Anh. Để hiểu rằng trình độ chuyên môn giờ Anh của tôi, hãy nhập cuộc tức thì bài bác test không lấy phí tại đây. Đăng ký tức thì khóa huấn luyện nằm trong Langmaster để sở hữu thêm thắt nhiều bài học kinh nghiệm bửa ích!