sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu kinh tế nước ta hiện nay theo xu hướng

Sự thay cho thay đổi tỉ trọng vô cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính việt nam lúc bấy giờ theo gót xu hướng

Bạn đang xem: sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu kinh tế nước ta hiện nay theo xu hướng

Sự thay cho thay đổi tỉ trọng vô cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính việt nam lúc bấy giờ theo gót xu hướng

A. hạn chế chế đổi thay, tăng việc khai khoáng.

B. hạn chế chăn nuôi, tăng ngành trồng trọt.

C. tăng công nghiệp, hạn chế nông nghiệp.

D. tăng ngành công ty, hạn chế công nghiệp.

Đáp án C

Giải thích:
A. hạn chế chế đổi thay, tăng việc khai khoáng. → sai, tăng chế đổi thay hạn chế khai khoáng.
B. hạn chế chăn nuôi, tăng ngành trồng trọt. → sai, hạn chế trồng trọt, tăng chăn nuôi
C. tăng công nghiệp, hạn chế nông nghiệp. → đúng
D. tăng ngành công ty, hạn chế công nghiệp. → sai, tăng công nghiệp.

25 đề Đánh giá bán năng lượng ĐHQG TP.TP HCM Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ
Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ
25 đề Đánh giá bán năng lượng ĐHQG TP.TP HCM Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ

Xem thêm: mặt trời mọc hướng nào

Tổng ôn - Luyện đua môn Lịch sử 2024

250.000đ 189.000đ

Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ