sư phạm kỹ thuật đà nẵng

Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật - Đại học tập TP Đà Nẵng điểm chuẩn chỉnh 2023 - UTE điểm chuẩn chỉnh 2023

Xem thêm: cách viết nghị luận xã hội

Bạn đang xem: sư phạm kỹ thuật đà nẵng

Dưới đấy là điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật - Đại học tập TP Đà Nẵng (UTE)

STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa 7510303 A00, D01, D90, A16 22.25 TO>=8; TTNV=1; Tốt nghiệp THPT
2 Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7510302 A00, D01, D90, A16 21.3 TO>=6.4; TTNV=5; Tốt nghiệp THPT
3 Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử 7510301A A00, D01, D90, A16 20.7 Chuyên ngành Kỹ thuật năng lượng điện tử; TO>=6.2; TTNV=1; Tốt nghiệp THPT
4 Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử 7510203 A00, D01, D90, A16 21.2 TO>=7.4; TTNV=1; Tốt nghiệp THPT
5 Công nghệ nghệ thuật môi trường 7510406 A00, B00, A01, D01 15.7 TO>=6.2; TTNV=8; Tốt nghiệp THPT
6 Sư phạm nghệ thuật công nghiệp 7140214 A00, D01, D90, A16 21.7 Chuyên ngành Công nghệ thông tin; TO>=7.8; TTNV=8; Tốt nghiệp THPT
7 Công nghệ nghệ thuật xây dựng 7510103 A00, D01, D90, A16 15 Chuyên ngành kiến tạo gia dụng & Công nghiệp; TO>=4; TTNV =1; Tốt nghiệp THPT
8 Công nghệ nghệ thuật gửi gắm thông 7510104 A00, D01, D90, A16 15.35 Chuyên ngành Xây dựng cầu đường; TO>=6.6; TTNV=4; Tốt nghiệp THPT
9 Công nghệ nghệ thuật cơ khí 7510201 A00, D01, D90, A16 19.7 Chuyên ngành cơ khí chế tạo; TO>=6.8; TTNV=2; Tốt nghiệp THPT
10 Kỹ thuật hạ tầng hạ tầng 7580210 A00, D01, D90, A16 15.4 Chuyên ngành kiến tạo hạ tầng đô thị; TO>=6.2; TTNV=2; Tốt nghiệp THPT
11 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ năng lượng điện lạnh) 7510206 A00, D01, D90, A16 18.65 Chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh; TO>=6.4; TTNV=1; Tốt nghiệp THPT
12 Công nghệ nghệ thuật dù tô 7510205 A00, D01, D90, A16 22.65 TO>=7.4; TTNV=1; Tốt nghiệp THPT
13 Kỹ thuật Thực phẩm 7540102 A00, D01, D90, A16 16.45 Gồm 2 thường xuyên ngành Kỹ thuật đồ ăn thức uống và Kỹ thuật sinh học tập thực phẩm; TO>=6.2; TTNV=1; Tốt nghiệp THPT
14 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, D90 23.79 TO>=7.6; TTNV=12; Tốt nghiệp THPT
15 Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử 7510301B A00, D01, D90, A16 15.5 Chuyên ngành Hệ thống cung ứng điện; TO>=6; TTNV=2; Tốt nghiệp THPT
16 Công nghệ nghệ thuật dù tô 7510205KT A00, D01, D90, A16 16.55 Đào tạo ra hai năm đầu bên trên Kon Tum; TO>=5.6; TTNV=1; Tốt nghiệp THPT
17 Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử 7510301B A00, A01, D01, C01, XDHB 23.88 Học bạ; Chuyên ngành Hệ thống cung ứng điện
18 Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa 7510303 A00, A01, D01, C01, XDHB 26.16 Học bạ
19 Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7510302 A00, A01, D01, C01, XDHB 24.87 Học bạ
20 Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử 7510301A A00, A01, D01, C01, XDHB 24.85 Học bạ; Chuyên ngành Kỹ thuật năng lượng điện tử
21 Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử 7510203 A00, A01, D01, C01, XDHB 25.2 Học bạ
22 Công nghệ nghệ thuật môi trường 7510406 A00, B00, A01, D01, XDHB 18.03 Học bạ
23 Sư phạm nghệ thuật công nghiệp 7140214 A00, A01, D01, C01, XDHB 24.46 Học bạ; Chuyên ngành Công nghệ thông tin; Giỏi
24 Công nghệ nghệ thuật xây dựng 7510103 A00, A01, D01, C01, XDHB 18.35 Học bạ; Chuyên ngành Xây dựng gia dụng & Công nghiệp
25 Công nghệ nghệ thuật gửi gắm thông 7510104 A00, A01, D01, C01, XDHB 18.03 Học bạ; Chuyên ngành Xây dựng cầu đường
26 Công nghệ nghệ thuật cơ khí 7510201 A00, A01, D01, C01, XDHB 25.02 Học bạ; Chuyên ngành Cơ khí chế tạo
27 Kỹ thuật hạ tầng hạ tầng 7580210 A00, A01, D01, C01, XDHB 20.43 Học bạ; thường xuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị
28 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ năng lượng điện lạnh) 7510206 A00, A01, D01, C01, XDHB 21.75 Học bạ; Chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh
29 Công nghệ nghệ thuật dù tô 7510205 A00, A01, D01, C01, XDHB 26.13 Học bạ
30 Kỹ thuật Thực phẩm 7540102 A00, B00, A01, D01, XDHB 21.91 Học bạ; 2 thường xuyên ngành Kỹ thuật đồ ăn thức uống và Kỹ thuật sinh học tập thực phẩm
31 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, C01, XDHB 27.53 Học bạ
32 Công nghệ nghệ thuật dù tô 7510205 DGNLHCM 659 Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM
33 Công nghệ thông tin 7480201 DGNLHCM 784 Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM
34 Kiến trúc 7510101 A01, V00, V01, V02 19.3 Công nghệ nghệ thuật loài kiến trúc; TO>=6.2; TTNV=1; Tốt nghiệp THPT
35 Kiến trúc 7510101 A00, A01, V00, V01, XDHB 18.72 Học bạ; CN: Công nghệ nghệ thuật loài kiến trúc
36 Công nghệ vật liệu 7510402 A00, B00, A01, D01, XDHB 18.03 Học bạ; Chuyên ngành Hóa học tập Vật liệu mới
37 Công nghệ vật liệu 7510402 A00, B00, A01, D01 15.45 Chuyên ngành Hóa học tập Vật liệu mới; TO>=6.2; TTNV=2; Tốt nghiệp THPT
38 Công nghệ nghệ thuật hoá học 7510401 A00, B00, A01, D01 19.65 TO>=5.4; TTNV=3; Tốt nghiệp THPT