sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính

Câu hỏi:

03/08/2019 36,956

A. Giống cây u, sở hữu sự phối hợp thân ái kí thác tử đực và kí thác tử cái

Bạn đang xem: sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính

B. Giống cây u, không tồn tại sự phối hợp thân ái kí thác tử đực và kí thác tử cái

Đáp án chủ yếu xác

C. Giống phụ huynh, sở hữu sự phối hợp thân ái kí thác tử đực và kí thác tử cái

D. Giống và không giống cây u, không tồn tại sự phối hợp thân ái kí thác tử đực và kí thác tử cái

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong vạn vật thiên nhiên cây tre hoàn toàn có thể sinh đẻ bằng?

A. Rễ phụ       

B. Lóng

C. Thân rễ       

D. Thân bò

Câu 2:

Bào tử ở thực vật đem cỗ NST (NST)?

A. Lưỡng bội và tạo hình cây đơn bội

B. Đơn bội và tạo hình cây lưỡng bội

C. Đơn bội và tạo hình cây đơn bội

D. Lưỡng bội và tạo hình cây lưỡng bội

Câu 3:

Sinh sản bởi vì dạ dày là dẫn đến thế kỷ mới từ?

A. Bào tử được đột biến ở những thực vật sở hữu đan xen mới bào tử thể và kí thác tử thể

B. Bào tử được đột biến bởi vẹn toàn nhân ở những thực vật sở hữu đan xen mới bào tử thể và kí thác tử thể

Xem thêm: bờ biển nước ta kéo dài khoảng 3260 km từ

C. Bào tử được đột biến bởi tách phân ở trộn kí thác tử thể của những thực vật sở hữu đan xen mới bào tử thể và kí thác tử thể

D. Hợp tử được đột biến ở những thực vật sở hữu đan xen mới bào tử thể và kí thác tử thể

Câu 4:

Xét những ngành thực vật sau:

(1) Hạt trần

(2) Rêu

(3) Quyết

(4) Hạt kín

Sinh sản bởi vì dạ dày sở hữu ở

A. (1) và (2)       

B. (1) và  (4)

C. (2) và (3)       

D. (3) và (4)

Câu 5:

Xét những Đặc điểm sau:

(1) Cá thể sinh sống song lập, đơn lẻ vẫn hoàn toàn có thể dẫn đến con cái con cháu. Vì vậy, chất lượng tốt vô tình huống tỷ lệ quần thể thấp

(2) Tạo đi ra những thành viên thích ứng chất lượng tốt với môi trường thiên nhiên sinh sống ổn định toan, không nhiều dịch chuyển, vì vậy quần thể cách tân và phát triển nhanh

(3) Tạo đi ra những thành viên mới nhất tương đương nhau và tương đương thành viên u về những Đặc điểm di truyền

(4) Tạo đi ra con số con cái con cháu tương đương vô một thời hạn ngắn

(5) Cho luật lệ tăng hiệu suất sinh đẻ vì như thế ko cần tiêu hao tích điện mang lại việc tạo nên kí thác tử và thụ tinh

(6) Tạo đi ra mới con cái con cháu tương đương nhau về mặt mũi DT nên chất lượng tốt thế khi ĐK sinh sống thay cho đổi

Sinh sản vô tính sở hữu những Đặc điểm nào?

A. (1), (2), (3), (4) và (6)       

B. (3) và (5)

C. (1) và (2)       

Xem thêm: phân tích bài thơ ông đồ

D. (1), (2), (3), (4) và (5)