she filled the washing machine and switched it on

Câu căn vặn :

Ex 2. Rewrite the sentences replacing the underlined part with a perfect participle. 1. We switched off the lights before we went to lớn bed. ________________________________, we went to lớn bed. 2. The boy asked his mother's permission and then went out to lớn play. __________________________________, the boy went out to lớn play. 3. As he had drunk too much, he didn't drive trang chính himself. ____________________________________, he didn't drive trang chính himself. 4. We have written two tests today, sánh we are very exhausted. __________________________________, we are very exhausted. 5. She filled the washing machine and switched it on. _______________________________, she switched it on. 6. She had been to lớn the disco the night before and overslept in the morning. _____________________________, she overslept in the morning. 7. We had worked in the garden all day and were sunburned the in evening. _______________________________, we were sunburned in the evening 8. She had not slept for two days and therefore wasn't able to lớn concentrate. _______________________________, she wasn't able to lớn concentrate. 9. Since I had not seen him for ages, I didn't recognize him. ___________________________, I didn't recognize him. 10. I had not ridden a horse for a long time and found it very difficult to lớn keep in the saddle ____________________________, I found it very difficult to lớn keep in the saddle. re sunburned in the evening.

Lời giải 1 :

Bạn đang xem: she filled the washing machine and switched it on

Thảo luận

Lời giải 2 :

cũng có thể các bạn quan liêu tâm

quý khách hàng sở hữu biết?

Tiếng Anh hoặc Anh Ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/ ) là 1 ngữ điệu German Tây, được trình bày kể từ thời thời Trung cổ bên trên Anh, ngày này là lingua franca toàn thị trường quốc tế.Từ English bắt mối cung cấp kể từ Angle, một trong mỗi cỗ tộc German tiếp tục di trú cho tới Anh (chính kể từ "Angle" lại bắt mối cung cấp kể từ phân phối hòn đảo Anglia (Angeln) mặt mày biển lớn Balt)

Xem thêm: cách chèn file pdf vào excel

Xem thêm: bản tường trình viết tay

Nguồn : Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự 11

Lớp 11 - Năm loại nhị ở cung cấp trung học tập phổ thông, ngay gần cho tới năm cuối cung cấp nên tiếp thu kiến thức là trọng trách cần thiết nhất. Nghe nhiều cho tới lý thuyết về sau rồi học tập ĐH. Ôi nhiều khi thiệt là kinh sợ, hoang mang và sợ hãi tuy nhiên những em hãy thỏa sức tự tin và dò la dần dần điều tuy nhiên mình đang có nhu cầu muốn là vô sau này nhé!

Nguồn : ADMIN :))