sgk toán 6

Sách giáo khoa Toán lớp 6 luyện 1

Thông tin

Trình bày: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Số trang: 126 Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục nước Việt Nam Giới thiệu: Sách giáo khoa Toán lớp 6 luyện 1, bao hàm 2 Phần và 3 chương: Phần số học tập Chương I – Ôn luyện và trượt túc kiến thức và kỹ năng về số đương nhiên Chương II – Số vẹn toàn Phần hình học tập Chương I – Đoạn thẳng
MỤC LỤC

Bạn đang xem: sgk toán 6

Phần số học

 • Tập hợp ý. Phần tử của tụ hội
 • Ghi số đương nhiên
 • Số thành phần của một tụ hội. Tập hợp ý con cái
 • Tập hợp ý những số đương nhiên
 • Phép nằm trong và luật lệ nhân
 • Phép trừ và luật lệ phân chia
 • Luỹ quá với số nón đương nhiên, số vẹn toàn. Nhân nhì luỹ quá nằm trong Cơ số
 • Chia nhì luỹ quá nằm trong cơ số
 • Thứ tự động triển khai những luật lệ tính
 • Tính hóa học phân chia không còn của một tổng
 • Dấu hiệu phân chia không còn mang đến 2, mang đến 5
 • Dấu hiệu phân chia không còn mang đến 3, mang đến 9
 • Ước và bội
 • Số nhân tố. Hợp số. Bảng số nhân tố
 • Phân tích một số trong những rời khỏi quá số nhân tố
 • Ước cộng đồng và bội cộng đồng
 • Ước cộng đồng lớn số 1
 • Bội cộng đồng nhỏ nhất
 • Ôn luyện chương I
 • Làm thân quen với số vẹn toàn âm
 • Tập hợp ý những số vẹn toàn
 • Thứ tự động vô tụ hội những số vẹn toàn
 • Cộng nhì số vẹn toàn nằm trong vệt
 • Cộng nhì số vẹn toàn không giống vệt
 • Tính hóa học của luật lệ với những số vẹn toàn
 • Phép trừ nhì số vẹn toàn
 • Quy tắc vệt ngoặc
 • Quy tắc trả vế
 • Nhân nhì số vẹn toàn không giống vệt
 • Nhân nhì số vẹn toàn nằm trong vệt
 • Tính hóa học của luật lệ nhân
 • Bội và ước của một số trong những vẹn toàn
 • Ôn luyện chương II

Phần hình học

 • Điểm. Đường trực tiếp
 • Ba điểm trực tiếp sản phẩm
 • Đường trực tiếp trải qua nhì điểm
 • Thực hành. Trồng cây trực tiếp sản phẩm
 • Tia
 • Đoạn trực tiếp
 • Độ lâu năm đoạn trực tiếp
 • Khi này thì AM + MB = AB ?
 • Vẽ đoạn trực tiếp cho biết thêm chừng lâu năm
 • Trung điểm của đoạn trực tiếp
 • Ôn luyện phần hình học tập

Xem thêm thắt những sách xem thêm liên quan:

Xem thêm: giải thích vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết

Xem thêm: kim loại nào sau đây không phải là kim loại kiềm

 • Giải Toán Lớp 6
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 6
 • Sách Giáo Khoa Toán lớp 6 luyện 2
 • Sách Giáo Viên Toán Lớp 6 Tập 1
 • Sách Giáo Viên Toán Lớp 6 Tập 2
 • Bài Tập Toán Lớp 6 Tập 1
 • Bài Tập Toán Lớp 6 Tập 2