sau would like là gì

Cấu trúc would like (viết tắt là ‘d like) là một trong trong mỗi cấu hình câu thông dụng vô tiếp xúc giờ đồng hồ Anh. Quý khách hàng đem vướng mắc sau would lượt thích là vĩ đại V hoặc V-ing? Khi nào là sử dụng would like? ILA tiếp tục share cho tới các bạn cấu trúc would like một cơ hội cụ thể và dễ nắm bắt nhất nhé.

Cấu trúc would like là gì?

• Would lượt thích (‘d like) là cấu hình dùng làm biểu đạt ý ham muốn, sở trường và ĐK cho 1 hành vi ở thời điểm hiện tại hoặc sau này.

Bạn đang xem: sau would like là gì

• Would lượt thích đem nghĩa tương tự động “want” tuy nhiên được sử dụng một cơ hội lịch sự và trang nhã rộng lớn.

• Quý khách hàng rất có thể sử dụng would lượt thích để mang đi ra lời nói đề xuất hoặc chào ai ê.

Ví dụ:

• I would lượt thích a cup of tea. (Tôi ham muốn một tách trà.)

• We would lượt thích you vĩ đại join our team-building sự kiện next week. (Chúng tôi ham muốn các bạn nhập cuộc sự khiếu nại sinh hoạt tập dượt thể của Shop chúng tôi vô tuần cho tới.)

>>> Tìm hiểu thêm: Cấu trúc would you lượt thích + gì? Công thức và cơ hội vấn đáp câu hỏi

Cấu trúc và cách sử dụng would like

Nhiều các bạn vướng mắc would lượt thích + gì hoặc sau would like là gì? Sau would lượt thích rất có thể là một trong danh kể từ và cũng rất có thể là một trong động kể từ.

1. Would lượt thích + danh từ

Would lượt thích + danh từ

Cấu trúc would like này dùng làm biểu đạt điều gì tuy nhiên bạn thích. điều đặc biệt, các bạn cũng rất có thể sử dụng cấu hình này để mang đi ra lời nói đề xuất hoặc đòi hỏi.

Ví dụ:

• I would lượt thích a cup of coffee. (Tôi ham muốn một tách coffe.)

• I would lượt thích a large hamburger. (Tôi ham muốn một chiếc hamburger rộng lớn.)

• They would lượt thích something special tonight. (Họ ham muốn vật gì ê đặc trưng tối ni.)

Lưu ý: S + would lượt thích = S’d lượt thích.

Ví dụ:

• Henry would lượt thích a football ticket. = Henry’d lượt thích a football ticket. (Henry ham muốn mang trong mình một tấm vé coi đá bóng.)

• We would lượt thích noodles for dinner. = We’d lượt thích noodles for dinner. (Chúng tôi ham muốn ăn mì vô bữa tối.)

• Ella would lượt thích a glass of water. = Ella’d lượt thích a glass of water. (Ella ham muốn một ly nước thanh lọc.)

>>> Tìm hiểu thêm: Cấu trúc would you mind: Cách đề xuất hoặc van lơn quy tắc lịch sự

2. Would lượt thích + động từ

Would lượt thích + động từ

Tương tự động với cấu trúc would like + danh kể từ, would lượt thích + động kể từ thể hiện nay mong ước một cơ hội sang trọng rộng lớn.

Sau would lượt thích là vĩ đại Verb hoặc V-ing? Quý khách hàng nên ghi nhớ sau would lượt thích là vĩ đại Verb nhé. Would lượt thích + vĩ đại Verb còn được sử dụng bên dưới dạng câu nghi hoặc vấn để mang đi ra lời nói chào, lời nói đề xuất.

Ví dụ:

• She would lượt thích vĩ đại order some fruit. (Cô ấy ham muốn gọi một không nhiều trái khoáy cây.)

• Lily would lượt thích vĩ đại play tennis with her friends. (Lily ham muốn đánh tennis với các bạn của cô ấy ấy.)

• Would you lượt thích vĩ đại join us for dinner tonight? (Bạn vẫn muốn bữa tối nằm trong Shop chúng tôi không?)

Lưu ý: Cách vấn đáp thắc mắc Would you lượt thích + N/to Verb như vậy nào?

• A: I would lượt thích + N/to Verb: Đưa đi ra ý ham muốn rõ ràng.

• B: Yes, I’d love to: Thể hiện nay sự đồng ý.

• I’d love vĩ đại but…/No thanks: Để kể từ chối một cơ hội lịch sự và trang nhã.

3. Would lượt thích vĩ đại have + V2/ed

Would lượt thích vĩ đại have + V2/ed

Cấu trúc would lượt thích này dùng làm nói tới một việc vẫn xẩy ra vô vượt lên trên khứ và các bạn vẫn bỏ qua nó.

Ví dụ:

• I would lượt thích vĩ đại have watched TV but I had vĩ đại vì thế homework. (Tôi vẫn ham muốn coi truyền ảnh tuy nhiên tôi cần thực hiện bài xích tập dượt.)

• They would lượt thích vĩ đại have visited their grandparents but they couldn’t. (Họ vẫn ham muốn thăm hỏi các cụ tuy nhiên bọn họ ko thể.)

Sự không giống nhau thân ái “Do you like” và “Would you like”

Sự không giống nhau thân ái “Do you like” và “Would you like”

>>> Tìm hiểu thêm: Cấu trúc would rather: Công thức và cách sử dụng would rather

Bài tập dượt cấu hình would lượt thích đem đáp án

Bài tập dượt cấu hình would lượt thích đem đáp án

1. Bài tập dượt 1: Hoàn trở thành câu sau sử dụng cấu hình would like

1. He………….. different. (not / her / be)

2. ………….. who he is? (you / know)

3. Maybe, but I………….. there. (not / live)

4. I………….. it. (try)

5. But perhaps you………….. into the old neighbourhood again. (not / u / come down)

6. ………….. anything? (you / u / do)

7. Everybody………….. it up. (give)

8. I………….. out that story. (act)

9. I………….. it up again. (take)

10. Papa said he………….. an táo bị cắn.

11. She had been afraid that George………….. all his friends vĩ đại know she’d cooked it. (not)

12. I saw you go in, and I thought you………….. there for three days. (not / stay)

Đáp án

1. He wouldn’t lượt thích her vĩ đại be different.

2. Would you lượt thích vĩ đại know who he is?

3. Maybe, but I wouldn’t lượt thích vĩ đại live there.

4. I would lượt thích vĩ đại try it.

5. But perhaps you wouldn’t lượt thích u vĩ đại come down into the old neighbourhood again.

6. Would you lượt thích u vĩ đại vì thế anything?

7. Everybody would lượt thích vĩ đại give it up.

8. I would lượt thích vĩ đại act out that story.

9. I would lượt thích vĩ đại take it up again.

10. Papa said he would lượt thích an táo bị cắn.

11. She had been afraid that George wouldn’t lượt thích all his friends vĩ đại know she’d cooked it.

12. I saw you go in, and I thought you wouldn’t lượt thích vĩ đại stay there for three days.

2. Bài tập dượt 2: Điền cấu hình would lượt thích, would, wouldn’t

Bài tập dượt 2

1. I’m hungry. I ………….. a hamburger, please.

2. A: ………….. you ………….. a break?

B: Yes, we ……………

3. I don’t understand this. I ………….. some advice.

4. Tom………….. vĩ đại go vĩ đại the market. He needs milk.

Xem thêm: công thức tính tam giác

5. A: ………….. Tom …………. vĩ đại go with them?

B: Yes, he …………..

6. A: Can I help you?

B: Yes, I………….. a glass of coffee.

7. My boyfriend ………….. vĩ đại come vĩ đại the buổi tiệc ngọt tonight.

8. A: ………….. you ………….. vĩ đại work on Saturday?

B: No, I ……………

9. ………….. you………….. ice-cream or fruit juice?

10. A:………….. you ………….. vĩ đại see a gameshow?

B: No, I……………

11. What ………….. you ………….. vĩ đại vì thế tomorrow?

12. A: Who ………….. some candy?

B: We …………..!

Đáp án

1. I’m hungry. I would lượt thích a hamburger, please.

2. A: Would you lượt thích a break? B: Yes, we would.

3. I don’t understand this. I would lượt thích some advice.

4. Tom would lượt thích vĩ đại go vĩ đại the market. He needs milk.

5. A: Would Tom lượt thích vĩ đại go with them? B: Yes, he would.

6. A: Can I help you? B: Yes, I would lượt thích a glass of coffee.

7. My boyfriend would lượt thích vĩ đại come vĩ đại the buổi tiệc ngọt tonight.

8. A: Would you lượt thích vĩ đại work on Saturday? B: No, I wouldn’t.

9. Would you lượt thích ice-cream or fruit juice?

10. A: Would you lượt thích vĩ đại see a gameshow? B: No, I wouldn’t.

11. What would you lượt thích vĩ đại vì thế tomorrow?

12. A: Who would lượt thích some candy? B: We would!

3. Bài tập dượt 3: Điền kể từ phù hợp, vận dụng cấu hình would like

Bài tập dượt 3: Điền kể từ mến hợp

1. What………….. you………….. vĩ đại eat?

2. He is thirsty. He………….. vĩ đại drink fruit juice.

3. We………….. vĩ đại buy a house.

4. She………….. vĩ đại go the cinema.

5. What………….. you………….. vĩ đại vì thế next holiday?

6. ………….. you………….. vĩ đại dance? No, I……………

7. ………….. you………….. vĩ đại give a break?

8. I………….. a cup of tea.

9. Where………….. you………….. vĩ đại travel most?

10. They………….. vĩ đại buy a xế hộp.

Đáp án

1. What would you lượt thích vĩ đại eat?

2. He is thirsty. He would lượt thích vĩ đại drink fruit juice.

3. We would lượt thích vĩ đại buy a house.

4. She would lượt thích vĩ đại go the cinema.

5. What would you lượt thích vĩ đại vì thế next holiday?

6. Would you lượt thích vĩ đại dance? No, I wouldn’t.

7. Would you lượt thích vĩ đại give a break?

8. I’d lượt thích a cup of tea.

9. Where would you lượt thích vĩ đại travel most?

10. They would lượt thích vĩ đại buy a xế hộp.

4. Bài tập dượt 4: Chọn đáp án đúng

Bài tập dượt 4: Chọn đáp án đúng

1. They’d lượt thích to tea / tea for lunch.

2. He’d lượt thích to drink / drink some coffee.

3. Would you lượt thích to dance / dance?

4. What would you lượt thích to drink /drink?

5. I would lượt thích to a burger / a burger.

6. I’d lượt thích to go / go Vietnam.

7. I would lượt thích to sleep /sleep.

8. We would lượt thích to coffee / coffee.

9. The dog would lượt thích to play / play a game.

10. Where would you lượt thích to live / live?

Đáp án 

1. tea2. vĩ đại drink3. vĩ đại dance4. vĩ đại drink5. a burger
6. vĩ đại go7. vĩ đại sleep8. coffee9. vĩ đại play10. vĩ đại live

5. Bài tập dượt 5: Trả lời nói những thắc mắc sau, sử dụng cấu hình would like

1. Where would she lượt thích vĩ đại travel?

2. Where would you lượt thích vĩ đại live?

3. What would you lượt thích vĩ đại have for breakfast?

4. Who would you lượt thích vĩ đại meet?

5. Would you lượt thích vĩ đại live in a đô thị or a village?

Đáp án

1. She’d lượt thích vĩ đại travel Thủ đô New York.

2. I’d lượt thích vĩ đại live in Istanbul.

3. He’d lượt thích vĩ đại have some toast.

Xem thêm: mẫu đơn xin phép nghỉ học

4. I would lượt thích vĩ đại meet Madonna.

5. I’d lượt thích vĩ đại live in đô thị.

Trên đó là cơ hội dùng cấu trúc would like và bài xích tập dượt được đặt theo hướng dẫn. Would lượt thích là cấu hình được dùng cực kỳ thông dụng vô tiếp xúc hằng ngày. Để rời lầm lẫn và giắt lỗi khi sử dụng cấu hình này, chúng ta nên nắm rõ những vấn đề bên trên trên đây. Chúc chúng ta có thể dùng nhuần nhuyễn cấu trúc would like nhé.