sau offer là to v hay ving

Trong nội dung bài viết này, người sáng tác tiếp tục ra mắt những cấu hình hao hao phân tích và lý giải và bài bác tập dượt phần mềm nhằm người học tập hiểu thâm thúy rộng lớn về kiểu cách dùng của những cấu hình offer.

Key takeaways

Bạn đang xem: sau offer là to v hay ving

 1. Các cấu hình với offer vô cùng nhiều mẫu mã, được tạo ra xung xung quanh dạng động kể từ của offer: “Offer + something + to tướng + someone”, “offer + something (noun)”… hoặc dạng danh từ “Offer + for + something”, “Offer + of + something”…

 2. Các cấu hình tương tự động offer: Would you lượt thích …?

  Can/Could/you …?

  Can/Could/May I …?

Cấu trúc và cách sử dụng Offer

Cấu trúc Offer dạng động từ

Cấu trúc offer: offer + to tướng + V-infinitive.

Cấu trúc Offer dạng động từ

Cách dùng: Đề nghị nhằm thao tác làm việc gì ê.

Ví dụ: Her friend offered to tướng take her to tướng go trang chủ. (Bạn của cô ý ấy nhằm nghị trả cô ấy về ngôi nhà.)

Offer something

Cấu trúc offer: offer + something (noun)

Cách dùng: Đưa đi ra điều gì ê (lời khuyên nhủ, lời nói mời mọc, thời cơ, ý kiến đề xuất v.v…)

Ví dụ: My colleague offered bu a coffee after lunch. (Đồng nghiệp đang được mời mọc tôi coffe sau bữa trưa.)

Offer someone something

Cấu trúc offer: Offer + someone + something

Cách dùng: Đề nghị ai ê điều gì ê.

Ví dụ: The manager offered her a new role in the latest project. (Quản lý đang được phú cho tới cô ấy một tầm quan trọng mới nhất vô dự án công trình tiên tiến nhất.)

Offer something to tướng someone

Cấu trúc offer: Offer + something + to tướng + someone

Cách dùng: Đề nghị, đưa tới, đem điều gì cho tới ai ê.

Ví dụ: The government offered low price houses to tướng people. (Chính phủ đang được mang lại ngôi nhà tương đối rẻ cho tất cả những người dân.)

Offer money for something

Cấu trúc offer: Offer + money + for something

Cách dùng: Diễn miêu tả hành vi trả giá chỉ, thể hiện một số trong những chi phí cho tới vật gì/điều gì ê.

Ví dụ: I offered $1,500 for this creature. (Tôi đang được ý kiến đề xuất nấc 1500 đô cho tới loại loại vật này.)

Cấu trúc Offer dạng danh từ

Offer of

Cấu trúc offer: Offer + of + something

Cách dùng: Diễn miêu tả đơn vị cảm nhận được sự ý kiến đề xuất của một đối tượng người tiêu dùng này ê.

Cấu trúc Offer dạng danh từ

Ví dụ: She accepted an offer of $2,000 a week to tướng decorate the living room. (Cô ấy đang được đồng ý nấc 2000 đô một tuần cho tới việc tô điểm phòng tiếp khách.)

Offer for

Cấu trúc offer: Offer + for + something

Cách dùng: Miêu miêu tả sự ý kiến đề xuất cho tới vấn đề/sự việc gì ê hoặc lời nói rao bán, hứa hứa, …

Ví dụ: They are planning an offer for the house after June. (Họ đang được lên plan đi ra gái cho tới tòa nhà sau mon 6.)

Offer to tướng V

Cấu trúc offer: Offer + to tướng infinitive (động kể từ vẹn toàn hình mẫu sở hữu “to”)

Cách dùng: Đề cập cho tới lời nói ý kiến đề xuất nhằm thao tác làm việc gì ê.

Ví dụ: He refuses all offers to tướng sell the dogs. (Anh tao kể từ chối toàn bộ lời nói ý kiến đề xuất phân phối chó.)

Một số cấu hình tương tự động Offer

Với chân thành và ý nghĩa lời nói mời mọc, van lơn quy tắc, yêu thương cầu

Xem thêm: phố cổ hội an tiếng anh

Chúng tao hoàn toàn có thể dùng cấu hình sau:

 • Would you like…?

 • Can / Could / you…?

 • Can / Could / May I …?

Ví dụ:

 • Would you lượt thích a cup of tea? ( Quý Khách tợp một tách trà nhé?)

 • Can you wait a moment? I will come back soon. ( Quý Khách mừng rỡ lòng đợi một chút ít nhé? Tôi tiếp tục quay trở lại sau)

 • Could you please quiet? The baby is sleeping. (Bạn hoàn toàn có thể mừng rỡ lòng lặng yên không? Đứa nhỏ bé đang được ngủ).

 • May I come in? (Tôi hoàn toàn có thể vô được không?)

 • Could I borrow your pen? (Tôi hoàn toàn có thể mượn cây viết của người tiêu dùng được không?)

 • Can I help you? (Tôi hoàn toàn có thể khiến cho bạn không?)

Idioms nằm trong Offer

Theo tự điển Oxford, sở hữu nhị trở thành ngữ cùng theo với kể từ “offer” tuy nhiên người phát âm cần thiết lưu ý:

have something to tướng offer

to have something available that someone wants (có một chiếc gì ê có trước tuy nhiên ai ê hòng muốn)

Ví dụ: Orlando has a lot to tướng offer visitors in the way of entertainment. (Orlando sở hữu thật nhiều loại nhằm hỗ trợ cho tới khác nước ngoài nhằm đáp ứng mục tiêu vui chơi.)

offer your hand (formal)

to hold out your hand for someone to tướng shake (đưa tay đi ra nhằm ai ê bắt tay)

Ví dụ: Walk into the room and offer your hand in a firm handshake. (Bước vô chống và hợp tác thiệt chặt.)

Xem thêm: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/offer_1

Bài tập

Dịch những câu sau thanh lịch giờ đồng hồ Anh dùng cấu hình offer

 1. Tôi ước tôi hoàn toàn có thể cho mình một không nhiều chi phí tuy nhiên tôi thực sự không hề đồng này.

 2. Tôi hoàn toàn có thể mời mọc chúng ta một địa điểm vô team tôi chứ?

 3. Tôi tiếp tục trả anh 2000 đô hàng tháng, và này là lời nói ý kiến đề xuất cực tốt giành riêng cho anh rồi.

 4. Người tài xế thực tâm van lơn lỗi vì thế sự chậm chạp trễ.

Đáp án

 1. I wish I could offer you money but there’s no penny left.

 2. Can I offer you a slot in my team?

 3. I’ll pay you $2000 per month, and that’s the best offer for you.

 4. The xe taxi driver would lượt thích to tướng offer his sincere apologies for the delay.

Tham khảo thêm:

Xem thêm: bản tường trình viết tay

 • Khi này người sử dụng Was, Were? Chủ điểm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ bản

 • Since và For - Hướng dẫn phân biệt cơ hội dùng

Tổng kết

Trên đó là tham khảo thêm cho tới cách sử dụng những cấu trúc offer, kỳ vọng người học tập tiếp tục thâu tóm được những vấn đề quan trọng, hữu ích và dùng hoạt bát trong số trường hợp ngày ngày hao hao vô việc làm.