sau expect là to v hay ving

Khi thực hiện bài xích tập dượt bắt gặp động kể từ Expect này nhiều các bạn lăn tăn ko biết nên sử dụng to tát V Hay là V-ing.
Expect to tát V hoặc Ving có lẽ rằng là thắc mắc do dự của khá nhiều người vô quy trình thực hiện bài xích tập dượt giờ Anh. Để gom chúng ta nắm vững rộng lớn về cấu hình này, Giao tiếp giờ Anh tiếp tục trả lời toàn bộ những uẩn khúc về cấu hình của expect và tất nhiên bài xích tập dượt áp dụng vô nội dung bài viết tiếp sau đây.

Expect to tát V hoặc Ving?


Expect là một trong động kể từ vô giờ Anh đem ý tức thị trông chờ, mong ngóng, kỳ vọng một điều gì này sẽ xẩy ra. Trong khi thực hiện bài xích tập dượt giờ Anh Lúc bắt gặp động kể từ Expect nhiều các bạn lăn tăn ko biết nên sử dụng to tát V hoặc V-ing.

Bạn đang xem: sau expect là to v hay ving


Expect to tát V hoặc V-ing
Thật rời khỏi Expect là một trong động kể từ khoác tấp tểnh theo gót sau vẫn là một động kể từ vẹn toàn kiểu to tát V nhưng mà ko nên là Ving.
Eg:

My family expects to tát move into a new house (Gia đình tôi ước mơ sẽ tiến hành trả vào trong 1 mái ấm mới).
She confidently expects to tát win (Anh ấy thoải mái tự tin mong ngóng chiến thắng).
You can’t expect to tát learn a foreign language in a few months (Bạn ko thể mong ngóng nhằm học tập nước ngoài ngữ vô vài ba tháng).
They never expected to tát find their dream trang chính (Họ ko khi nào mong ngóng nhằm nhìn thấy mái ấm ước mơ của họ).

Cấu trúc Expect vô giờ Anh

Xem thêm: cách chèn file pdf vào excel


Expect to tát V hoặc V-ing
4 cấu hình với Expect vô giờ Anh:

Cấu trúc 1: S + expect(s) + something


Eg:
I expects she will agree to tát marry mạ (Tôi kỳ vọng cô ấy tiếp tục đồng ý cưới tôi).
The company is expecting record sales this year (Công ty đang được kỳ vọng lệch giá kỷ lục vô năm nay).

Cấu trúc 2: S + expect(s) + something + from + somebody/something

Eg:
Don’t expect sympathy from me! (Đừng mong ngóng sự thông cảm kể từ tôi).
The people are expecting help from the government. (Người dân đang được mong ngóng sự trợ giúp kể từ chủ yếu phủ).

Cấu trúc 3: S + expect(s) + to tát V(nguyên mẫu) + something


Eg:
We can expect to tát see an improvement in the weather over the next few days (Chúng tôi rất có thể mong ngóng sự nâng cao về khí hậu vô vài ba ngày tới).
He expects to tát become a good teacher (Anh ấy mong ước trở nên một nghề giáo giỏi).

Cấu trúc 4: S + expect(s) + (that) + S + V


Eg:
It is widely expected that interest rates will rise (Nhiều người Dự kiến rằng lãi vay tiếp tục tăng).

Xem thêm: con le le là con gì

Ms Lan expects all her students will pass college (Cô Lan kỳ vọng rằng toàn bộ học viên của cô ý ấy tiếp tục đậu đại học).

Bài tập dượt áp dụng và đáp án

Bài tập dượt 1: Viết dạng đích thị của động kể từ vô ngoặc

 • Son is expecting ……… (have) another chance.
 • We are expecting your team ………. (join) this competition.
 • I expect her ……….. (pass) the test.
 • I expect that he’ll ………… (wear) that bright xanh xao shirt.
 • Lisa is expected ……….. (be) a good doctor.
 • Sue and Susan ……… (expect) their wedding now.
 • Students are expected ……… (do) their homework before going to tát the class.
 • Do you really expect mạ ……… (believe) you?

Đáp án bài xích tập dượt 1

 • To have
 • To join.
 • To pass.
 • Wear.
 • To be.
 • Are expecting.
 • To vì thế.
 • To believe.

Bài tập dượt 2: Chọn expect/hope/look forward to tát điền vô khu vực rỗng tuếch muốn tạo trở nên câu hợp ý lý

 • I …………that they aren’t late.
 • I ………… them to tát pass their exam.
 • She doesn’t ………to the holiday – She still has to tát work .
 • I am ……………. to tát a day off.
 • I ………. that there is no war.
 • My brother doesn’t ………… to tát going on a holiday this month because he must work.
 • I ………that they will arrive on time.
 • They ………. ví much for mạ that I am a little bit stressed now.
 • Although I don’t really lượt thích them, I still ……….. them to tát get another chance.
 • His parents ……… that he does well tomorrow on her exam.
 • We……….to tát see you this weekend. We will have a lot of fun.
 • Daniel ……….. that his children will be stronger.
 • I am …………………to our first meeting.
 • I ………….. to tát see my family next week.(hope)
 • We ……….. good results from our employees. (expect)

Đáp án bài xích 2

 • Hope.
 • Expect.
 • Look forward.
 • Looking forward.
 • Hope.
 • Look forward.
 • Expect.
 • Expect.
 • Expect.
 • Hope.
 • Look forward.
 • Hopes.
 • Looking forward.
 • Hope.
 • Expect.

Bài tập dượt 3: Chọn đáp án đúng


1. I ____ she does well tomorrow on her outcome exam.
A. expect
B. hope
C. look forward to
D. wish
2. She and her family are ____ a baby.
A. expecting
B. hoping
C. expect
D. hope
3. I ____ him to tát arrive at nine o’clock, but he didn’t show up.
A. expected
B. hoped
C. looked forward
D. waited
4. I’m ____ Susie to tát Gọi any minute now.
A. expecting
B. hoping
C. looking forward
D. waiting
5. I ____ to tát meeting you soon.
A. expect
B. look forward
C. wait
D. hope
6. This student expected_______ the first winner of the Grand Prix.
A. be
B. being
C. to tát be
D. will be

Đáp án bài xích 3

 • B
 • A
 • A
 • A
 • B
 • C

Kết luận


Bài ghi chép bên trên Giao tiếp giờ Anh đang được share cho tới chúng ta kỹ năng và kiến thức cụ thể về cấu hình, cách sử dụng và bài xích tập dượt thực hành thực tế với đáp án về Expect to tát V hoặc Ving. Đây là cấu hình giờ Anh rất rất phổ cập trong những kỳ thi đua Toeic, IELTS vì như thế thế cho nên người học tập rất cần được nắm rõ nhằm dùng linh động và chuẩn chỉnh xác trong khi thực hiện bài xích tập dượt. Chúc chúng ta học tập tốt!
Nguồn: https://giaotieptienganh.vn/expect-to-v-hay-ving/