sau động từ là gì

Chúng tớ hoàn toàn có thể thông thường xuyên phát hiện những câu sở hữu động kể từ kèm theo với những kể từ loại không giống hâu phương nhập văn phiên bản, tiếp xúc hoặc những bài xích đánh giá bên trên lớp. Vậy thực hiện thế nào là nhằm nắm vững động kể từ hoàn toàn có thể được theo đòi sau vì thế kể từ loại nào là, cấu tạo của bọn chúng rời khỏi sao? Tất cả sẽ tiến hành FLYER ra mắt trải qua nội dung bài viết này.

1. Khái niệm về động từ

khái quát mắng về động từ
Động kể từ là gì?

1.1. Định nghĩa

 • Động kể từ là những kể từ chỉ hành vi hoặc hiện trạng của công ty ngữ.
 • Động kể từ cùng theo với công ty ngữ là nhị bộ phận cốt yếu nhập câu hoặc cụm kể từ.

Ví dụ:

Bạn đang xem: sau động từ là gì

 • He reads a book.
 • He agrees with her point of view.

1.2. Phân loại động từ

Có vô số cách thức phân loại động kể từ không giống nhau và được chia nhỏ ra trở nên những nhóm:

1.2.1. Nhóm động kể từ phân loại theo đòi chức năng

 • Động kể từ chỉ thể hóa học (physical verbs): là những kể từ dùng làm mô tả một hành vi rõ ràng của một người hoặc vật. (Ví dụ: build, breath, chase, climb, hear, jump, lập cập, sit, vote…)
 • Động kể từ chỉ hiện trạng (stative verbs): là những động kể từ nhập giờ đồng hồ Anh được dùng làm mô tả những hành vi ko thuộc sở hữu thể hóa học. (Ví dụ: appreciate, believe, belong, consist, doubt, exist, want …)
 • Động kể từ chỉ hoạt động và sinh hoạt trí tuệ (mental verbs): thông thường được dùng làm mô tả những hoạt hoạt động và sinh hoạt ý thức và những định nghĩa như tò mò, tâm trí, nắm vững hoặc lập plan. (Ví dụ: expect, feel, hope, imagine, know, learn, notice, perceive, recognize, understand, wish …)
 • Động kể từ hành vi (action verbs): dùng làm thao diễn miêu tả một hành vi bao hàm cả thể hóa học (physical) hoặc ý thức (mental). (Ví dụ: agree, ask, arrive, bring, buy, dance, vì thế, give, kick, leave, lift, listen, slide, smile, stand, think…)

1.2.2. Nhóm động kể từ phân loại theo đòi quánh điểm

 • Ngoại động kể từ (transitive verbs): dùng làm thao diễn miêu tả một hành vi sở hữu sự tác dụng cho tới một người hoặc một vật nào là không giống. (Ví dụ: address, bring, borrow, carry, catch, convey, discuss, give, love, maintain, punch, respect, sell, tolerate…)
 • Nội động kể từ (intransitive verbs): đứng sau công ty ngữ và thể hiện tại hành vi của công ty ngữ một cơ hội hoàn toàn vẹn nhập câu. (Ví dụ: arrive, cough, deteriorate, eat, laugh, play, sneeze, travel, walk…)

1.2.3. Nhóm động kể từ quánh biệt

 • Trợ động kể từ (auxiliary verbs): cút nằm trong nhằm bổ sung cập nhật chân thành và ý nghĩa cho 1 động kể từ chủ yếu. Trợ động kể từ hoàn toàn có thể bổ sung cập nhật về hình hài, đặc thù, năng lực, nấc độ…của hành vi. (Ví dụ: can, dare, vì thế, have, may, must, need, shall, will… Trong số đó sở hữu 9 động kể từ được xếp nhập động kể từ khuyết thiếu thốn (modal verbs): can, may, must, shall, need, ought (to), dare, used (to), will.)
 • Động kể từ links (linking verbs): có thuộc tính chỉ ra rằng quan hệ thân thiết công ty ngữ và vị ngữ nhập câu chứ không hề thể hiện tại hành vi. (Ví dụ: be, become, feel, look, seem, sound…)

Như chúng ta thấy, nhập giờ đồng hồ Anh sở hữu thật nhiều loại động kể từ, và những động kể từ không giống nhau sẽ sở hữu những cấu tạo không giống nhau. Vậy những kể từ loại gì tiếp tục theo đòi sau động kể từ, và theo đòi những cấu tạo nào? Chúng tớ tiếp tục nằm trong mò mẫm hiểu tại đây.

2. Các kể từ loại theo đòi sau động từ

2.1. Sau động kể từ là tính kể từ (verb + adjective)

sau động từ là gì
Verb + Adj

Chúng tớ tiếp tục sử dụng tính kể từ sau động kể từ to tát be và những động kể từ links (appear, become, feel, get, look, remain, seem, sound…) và một trong những động kể từ chỉ cảm xúc (appear, smell, taste…).

 • Ví dụ 1: Sau động kể từ liên kết
  • Peter seems tired now.
 • Ví dụ 2: Sau động kể từ to tát be
  • It can be difficult to balance time to tát study and work responsibilities.  
 • Ví dụ 3: Sau động kể từ chỉ cảm giác                     
  • The roses smell awesome!

Những tính từ  tired, difficult, smell, long đứng sau những động kể từ seem, be, smell nhằm trượt nghĩa mang lại những động kể từ này.

2.2. Sau động kể từ là trạng kể từ (verb + adverb)

Trạng kể từ chỉ thể cơ hội (adverb of manner) thông thường đứng sau động kể từ thông thường, nếu như động kể từ sở hữu tân ngữ thì đứng sau tân ngữ:

Ví dụ:

 • He drives carefully.
 • He drives his xế hộp carefully

2.3. Sau động kể từ là tân ngữ (verb + object)

tân ngữ sau động từ
Động kể từ + tân ngữ
 • Ngoại động kể từ + tân ngữ (transitive + object):

Did you enjoy the concert?

I can’t find his name on the list.

Lưu ý: Nội động kể từ ko cần phải có tân ngữ theo đòi sau vì thế chỉ bản thân nó là đầy đủ nghĩa.

Bài ghi chép tham lam khảo: Nội động kể từ và nước ngoài động kể từ nhập giờ đồng hồ Anh: Tổng phù hợp ĐẦY ĐỦ NHẤT khái niệm, phân loại và cách sử dụng nhập câu

 • Một số động kể từ hoàn toàn có thể sở hữu hoặc không tồn tại tân ngữ theo đòi sau (những động kể từ hoàn toàn có thể là nước ngoài động kể từ hoặc nội động kể từ tùy nằm trong địa điểm của bọn chúng nhập câu). Thông thường bọn chúng sở hữu nghĩa tương đương, tuy nhiên một trong những động kể từ sẽ sở hữu nghĩa không giống nhau.

Ví dụ:

 • She closed the door. (ngoại động từ)      
 • The door closed. (nội động kể từ, không tồn tại tân ngữ theo đòi sau)

Động kể từ close (đóng lại) nhập 2 câu này về chân thành và ý nghĩa không tồn tại gì không giống nhau.

 • Một số động kể từ sở hữu cấu trúc: 

Động kể từ + tân ngữ + to tát (verb + object + to)

    Ví dụ: 

 • Can you remind me to phone Bill tomorrow?
 • We expected to be late.        

2.4. Sau động kể từ là 2 tân ngữ (verb + 2 objects)

Một số động kể từ được theo đòi sau vì thế 2 tân ngữ, thông thường thì tân ngữ thứ nhất là 1 người hoặc group người (tân ngữ loại gián tiếp), tân ngữ loại nhị là 1 vật (tân ngữ trực tiếp):

Động từ  + tân ngữ loại gián tiếp + tân ngữ trực tiếp (verb + indirect object + direct object)

Ví dụ:

 • Can you bring me some coffee?               
 • He made himself a cup of tea.
 • She cooked all of her family a delicious meal.

2.5. Sau động kể từ là tân ngữ và trượt ngữ (verb + object + complement)

Một số nước ngoài động kể từ hoàn toàn có thể sở hữu một tân ngữ và theo đòi sau là 1 cụm kể từ trượt nghĩa mang lại tân ngữ đó: 

Ví dụ: They elected him their leader.

Cụm kể từ trượt nghĩa này hoàn toàn có thể là cụm giới kể từ (prepositional phrase):

Ví dụ: I always associate pizza with Italy.

Cụm kể từ trượt nghĩa hoàn toàn có thể là cụm tính kể từ (adjective phrase):

Lewis pronounced himself fit for the match.

 • Một số động kể từ thông thường được theo đòi sau vì thế một tân ngữ và cụm giới từ:

attribute…to, base…on, equate…with, inflict…on, mistake…for, regard…as/with, remind…of.

 • Một số động kể từ thông thường được theo đòi sau vì thế một tân ngữ và cụm tính từ:

assume, believe, consider, declare, find, judge, prove, report, think…

2.6. Sau động kể từ là tân ngữ và động kể từ (verb + object + verb)

2.6.1. Cấu trúc 1

 Động kể từ + tân ngữ + động kể từ vẹn toàn thể sở hữu to (verb + object + to tát infinitive)

Ví dụ:

 • We expected him to meet us at the airport.
 • We asked her to find a place to tát stay.

Những động kể từ thông thường sử dụng sài theo đòi cấu tạo này:

allow, advise, ask, beg, challenge, convince, encourage, force, invite, need, order, require, remind, recommend, teach, tell… 

2.6.2. Cấu trúc 2

Động kể từ + tân ngữ + động kể từ vẹn toàn thể ko to (verb + object + bare infinitive)

Ví dụ:

 • I saw him smash the bottle.
 • He helped me paint the house.

Những động kể từ thông thường sử dụng sài theo đòi cấu tạo này:

feel, hear, help, let, make, notice, see, watch… 

2.6.3. Cấu trúc 3

Động kể từ + tân ngữ + động kể từ đuôi ing  (verb + object + Ving)

Ví dụ:

 • Doris recalled him buying the book.
 • I observed them painting the house. 

2.7. Sau động kể từ là tân ngữ và mệnh đề (verb + object + clause)

2.7.1. Cấu trúc 1

Động kể từ + tân ngữ + mệnh đề “that” (verb + object + clause with “that”)

 Ví dụ:

Xem thêm: thế giới quan là gì

He informed the CEO that he was going to tát resign.

2.7.2. Cấu trúc 2

Động kể từ + tân ngữ + mệnh đề “wh-” (verb + object + clause with “wh-”)

Ví dụ:

She told him why she had done it.

2.7.3. Cấu trúc 3

Động kể từ + tân ngữ + vượt lên trước khứ phân kể từ (verb + object + past participle)

Ví dụ:

They want the report finished immediately.

2.8. Sau động kể từ là tân ngữ và tính từ/cụm tính kể từ (verb + object + adjective/ adjective phrase)

Ví dụ:

 • Sitting in traffic drives me crazy.
 • The fire has made the room much warmer.

2.9. Sau động kể từ là giới kể từ (verb + preposition)

Một số giới kể từ theo đòi sau động kể từ thông thường gặp
Một số giới kể từ theo đòi sau động kể từ thông thường gặp

2.9.1. Một số giới kể từ hoàn toàn có thể cút tức thì sau động từ

Ví dụ:

 • I live in New York.  
 • He swims across the river.

2.9.2. Một số động kể từ sở hữu cấu trúc

Động từ  + giới kể từ + tân ngữ (verb + preposition + object)

Ví dụ: We talked about the problem.

Lưu ý: Nếu tân ngữ là 1 động kể từ, động kể từ cơ sẽ sở hữu đuôi là -ing (Ving)

Ví dụ:

 • Do you feel like going out tonight?
 • Have you succeeded in finding a job yet?

2.9.3. Một số động kể từ sở hữu cấu trúc

Động kể từ + tân ngữ + giới kể từ + động kể từ -ing (verb + object + preposition + Ving)

Ví dụ: 

 • Excuse me for being so late.      
 • Dad accused us of telling lies.                     

2.10. Sau động kể từ là 1 động từ khác (verb + verb) 

2.10.1. Cấu trúc 1

trợ động kể từ + động từ (auxiliary verb + verb)

Trợ động từ là những động kể từ tương hỗ những động kể từ không giống nhằm tạo hình những thể nghi kị vấn, phủ tấp tểnh, một trong những thì hoặc cơ hội nào là cơ, hoặc nhằm nhấn mạnh vấn đề chân thành và ý nghĩa của động kể từ chủ yếu nhập câu. Có 12 trợ động kể từ nhập giờ đồng hồ Anh : be, can, dare, vì thế, have, may, must, need, ought (to), shall, used(to), will.

Ví dụ: 

 • Do you want some coffee?             
 • The workers must obey our rules.                             
 • They would not help us.                    
 • I am driving to tát the beach.             
 • I had seen this movie.
 • Một số động kể từ sở hữu những động kể từ thông thường không giống theo đòi sau. Động kể từ loại nhất thông thường thao diễn miêu tả thái phỏng, động kể từ loại nhị chỉ hành vi.

Ví dụ:

I saw that baby was crying.

I hope to tát see you soon.

2.10.2. Cấu trúc 2

động kể từ + động kể từ vẹn toàn thể sở hữu to (verb + to- infinitive)

Ví dụ:

 • I waited to begin dinner.
 • She wanted to come to tát the tiệc ngọt.
 • We decided to leave early.

Những động kể từ thông thường theo đòi sau vì thế động kể từ vẹn toàn thể sở hữu to:

afford, agree, ask, begin, choose, demand, fall, forget, hate, hope, lượt thích, manage, need, offer, promise, refuse, try…

2.10.3. Cấu trúc 3

động kể từ + động kể từ vẹn toàn thể ko to (verb + bare infinitive) 

Ví dụ:

 • Does your quấn let you leave early when you don’t feel well?
 • My mother always makes bu go home before 10:00 pm. 

Những động kể từ theo đòi sau vì thế động kể từ vẹn toàn thể ko to:

feel, hear, help, let, make, notice, see, watch…

2.11. Sau động kể từ là danh động kể từ (verb + gerund)

Danh động kể từ được tạo hình bằng phương pháp thêm thắt “-ing” vào sau cùng động kể từ. Trong giờ đồng hồ Anh sở hữu một trong những động kể từ được quy ước là cần theo đòi sau với cùng 1 danh động kể từ nếu như tớ mong muốn liên kết nó với cùng 1 động kể từ không giống. 

Danh động từ theo sau động từ
Danh động từ 

Ví dụ: 

 • practice reading every day.                
 • Summer means not going to tát school.                         
 • They finish writing the text.

Một số động kể từ theo đòi sau là danh động từ:

anticipate, appreciate, avoid, defer, delay, doubt, escape, finish, imagine, involve, keep, mean, mind, practice, report, resist, suffer

2.12. Sau động kể từ là công ty ngữ (verb + subject)

Chủ ngữ thông thường đứng trước động kể từ nhập hầu hết trường hợp, tuy vậy công ty ngữ tiếp tục theo đòi sau động kể từ trong mỗi tình huống sau:

 • Trong câu hỏi:
  • Where is my cheese on the table?
 • Khi công ty ngữ ở địa điểm tân ngữ:
  • The girl is singing a song
 • Trong câu hòn đảo ngữ:
  • Winding through the valley is a river.                                           
  • Directly in front of them stood a great castle.
 • Trong câu trần thuật, công ty ngữ thông thường đứng sau những động kể từ trần thuật như said, asked, suggested
  • “What vì thế you mean?” asked Henry.                                         
  • “I love you” whispered Helen.
 • Trong câu chính thức với Here hoặc There:
  • Here goes our president.
  • There is a fly on your forehead.

3. Bài tập dượt về sau động từ là gì?

4. Tổng kết

Qua nội dung bài viết này, FLYER kỳ vọng chúng ta đang được bắt được một trong những kiến thức và kỹ năng căn phiên bản về những kể từ loại cút sau động kể từ. Động kể từ nhập giờ đồng hồ Anh thì thật nhiều, và với từng động kể từ lại sở hữu những cấu tạo và cơ hội dùng không giống nhau. Do cơ nhằm dùng một cơ hội thuần thục, tất cả chúng ta chỉ mất cơ hội cần rèn luyện mỗi ngày và nhất là nên vận dụng thiệt thông thường xuyên nhé.

Xem thêm: vở tập viết tiếng trung pdf

FLYER tiếp tục tương hỗ chúng ta nhằm quy trình tập luyện giờ đồng hồ Anh trở thành đơn giản dễ dàng và thú vị rộng lớn. Đến với FLYER nhằm hưởng thụ kiểu dáng tiếp thu kiến thức “chưa từng thấy”, vô nằm trong thú vị, vô nằm trong hiệu quả! Còn đợi gì nữa nhưng mà ko nhập cuộc tức thì bên trên Phòng luyện ganh đua ảo FLYER.

>>>Xem thêm

 • Động kể từ khuyết thiếu thốn (modal verbs) là gì? Cách sử dụng và những tình huống thông thường bắt gặp các bạn ko thể ko bắt vững
 • Cấu trúc “This is the first time …”: Cách kể về những “lần đầu tiên” vì thế giờ đồng hồ Anh
 • Động kể từ nhị âm tiết nhập giờ đồng hồ Anh: Mẹo nhấn trọng âm DỄ NHỚ NHẤT