sách giáo khoa hóa 11

Xem toàn cỗ tư liệu Lớp 11: bên trên đây

Thông tin

Trình bày: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Bạn đang xem: sách giáo khoa hóa 11

Giới thiệu: Sách giáo khoa Hóa học tập lớp 11 bao gồm những bài xích sau:

Xem thêm: văn tả cây cối lớp 4

MỤC LỤC

 • Sự năng lượng điện li
 • Axit, bazơ và muối
 • Sự năng lượng điện li của nước, pH. Chất thông tư axit-bazơ
 • Phản ứng trao thay đổi ion nhập hỗn hợp những hóa học năng lượng điện li
 • Luyện luyện : Axit, bazơ và muối bột. Phản ứng trao thay đổi ion nhập hỗn hợp những hóa học năng lượng điện li
 • Bài thực hành thực tế 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao thay đổi ion nhập hỗn hợp những hóa học năng lượng điện li
 • Nitơ
 • Amoniac và muối bột amoni
 • Axit nitric và muối bột nitrat
 • Photpho
 • Axit photphoric và muối bột photphat
 • Phân bón hoá học
 • Luyện tập: Tính hóa học của nitơ, photpho và những phù hợp hóa học của chúng
 • Bài thực hành thực tế 2: Tính hóa học của một số trong những phù hợp hóa học nitơ, photpho
 • Cacbon
 • Hợp hóa học của cacbon
 • Silic và phù hợp hóa học của silic
 • Công nghiệp silicat
 • Luyện tập: Tính hóa học của cacbon, silic và những phù hợp hóa học của chúng
 • Mở đầu về hoá học tập hữu cơ
 • Công thức phân tử phù hợp hóa học hữu cơ
 • Cấu trúc phân tử phù hợp hóa học hữu cơ
 • Phản ứng hữu cơ
 • Luyện tập: Hợp hóa học cơ học, công thức phân tử và công thức cấu tạo
 • Ankan
 • Xicloankan
 • Luyện luyện : Ankan và xicloankan
 • Anken
 • Ankadien
 • Luyện luyện : Anken và ankađien
 • Ankin
 • Luyện luyện : Ankin
 • Bải thực hành thực tế 4: Điều chế và đặc điểm của etilen, axetilen
 • Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm ngát khác
 • Luyện tập: Hiđrocacbon thơm
 • Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
 • Hệ thống hoá về hiđrocacbon
 • Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
 • Ancol
 • Phenol
 • Luyện tập: Dẫn xuất halogen, anool và phenol
 • Bài thực hành thực tế 5: Tính hóa học của etanol, glixerol và phenol
 • Anđelhit – Xeton
 • Axit cacboxylic
 • Luyện tập: Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic
 • Bài thực hành thực tế 6: Tính hóa học của anđehit và axit cacboxylic

Xem tăng những sách xem thêm liên quan:

 • Giải Hóa Học Lớp 11
 • Giải Sách Bài Tập Hóa Lớp 11
 • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 11
 • Sách giáo khoa chất hóa học nâng lên lớp 11
 • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao
 • Giải Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao
 • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 11
 • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao

--Chọn Bài--

Tài liệu bên trên trang là MIỄN PHÍ, chúng ta vui mừng lòng KHÔNG trả phí bên dưới BẤT KỲ mẫu mã nào!

Tải xuống

Tác giả

Bình luận