risk to v hay ving

Key takeaways

Động kể từ Risk là 1 trong những động kể từ phổ cập nhập ngữ điệu rằng đương nhiên.

Bạn đang xem: risk to v hay ving

Người học tập cần thiết lưu ý cách sử dụng của Risk giống như một vài ba cấu tạo không giống nhau của Risk như:

 • S + risk + N/Ving + O: Ai bại liệt mạo hiểm/đánh đổi/liều bản thân làm những gì.

 • S + risk + O + đồ sộ + V: Ai bại liệt tấn công đổi/mạo hiểm điều gì nhằm làm những gì bại liệt.

 • S + risk + N1/Ving + on/for + N2/Ving: Ai bại liệt tấn công cược/mạo hiểm đồ vật gi nhập đồ vật gi.

Ngoài đi ra, người viết lách còn hỗ trợ tăng một trong những cụm kể từ cút với Risk phổ cập và bài xích tập dượt áp dụng.

Risk đồ sộ V hoặc Ving?

Trước không còn, hãy để ý những ví dụ sau:

 • She risked her own life for him but he took it for granted. (Cô ấy đang được nguy hiểm cả mạng sinh sống của tôi cho tới anh tuy nhiên anh đang được coi nhẹ nhõm nó.)

 • He risked losing his father’s company on the last throw of dice. (Anh tao gật đầu nguy hiểm tấn công thay đổi cả doanh nghiệp của thân phụ bản thân nhập chuyến thảy xúc xắc ở đầu cuối ấy.)

 • It’s always a risk trusting the person that you have just met a few times. (Tin tưởng người nhưng mà chúng ta mới chỉ gặp gỡ vài ba chuyến khi nào thì cũng rất rất nguy hiểm.)

Từ những ví dụ bên trên, người học tập rất có thể nhận ra đáp án cho tới thắc mắc “Risk đồ sộ V hoặc Ving?” đó là “Risk + Ving”. Đối với tình huống này, Risk đem tức là cửa hàng hành vi gật đầu thực hiện một việc gì đem đến thành quả, kết quả xấu xí rất có thể xẩy ra. Hình như, Risk còn rất có thể cút với tân ngữ kèm cặp một vài ba giới kể từ chắc chắn.

Các cấu tạo không giống của Risk nhập giờ đồng hồ Anh

Các cấu tạo không giống của Risk nhập giờ đồng hồ Anh

Cấu trúc chung

Cấu trúc “Risk + Ving” được dùng nhằm diễn đạt ý “Ai bại liệt mạo hiểm/đánh đổi/liều bản thân nhằm thực hiện gì”.

S + risk + N/Ving + O

Ví dụ:

 • He risked losing everything in the bet. (Anh tao đang được tấn công cược tất cả nhập chuyến cá cược ấy.)

 • I risked losing my job after failing đồ sộ meet this month sales targets. (Tôi cần Chịu khủng hoảng rủi ro bị thôi việc lúc không hoàn thiện tiêu chuẩn lợi nhuận mon này.)

 • She risked taking the tablet without knowing its real effects. (Cô tao tấn công liều gàn húp viên dung dịch ấy nhưng mà ko hề biết tính năng thiệt sự của chính nó.)

Cấu trúc Risk something đồ sộ tự something

Cấu trúc “Risk something đồ sộ tự something” được dùng để làm diễn đạt ý “Ai bại liệt mạo hiểm/đánh thay đổi điều gì nhằm thực hiện điều gì đó”.

S + risk + O + đồ sộ + V

Ví dụ:

 • She risked her life đồ sộ save him without him noticing anything. (Cô liều gàn bản thân cứu vớt anh tuy nhiên anh lại ko hề chú tâm.)

 • The story is about a boy who risked life and limb đồ sộ save a drowning girl in the lake. (Câu chuyện kể về một cậu nhỏ xíu đang được mặc kệ gian truân lao bản thân cứu vớt một cô nhỏ xíu đang được đuối nước bên dưới hồ nước.)

 • He risked selling his company đồ sộ save his father’s house. (Anh ấy mặc kệ việc buôn bán cả doanh nghiệp nhằm cứu vớt lấy tòa nhà của thân phụ bản thân.)

Cấu trúc Risk something on/for something

Cấu trúc “Risk something on/for something” được dùng để làm diễn đạt ý “Ai bại liệt mạo hiểm/đánh cược/đặt cược đồ vật gi nhập loại gì”.

S + risk + N1/Ving + on/for + N2/Ving

Ví dụ:

 • They risked their fortune on the stock market. (Họ tấn công cược cả gia tài nhập thị ngôi trường đầu tư và chứng khoán.)

 • I am afraid that he would risk all his money on that game of cards. (Tôi ngại rằng anh tao tiếp tục lại tấn công cược toàn bộ số chi phí nhưng mà anh tao sở hữu nhập cờ bạc.)

 • They risked all their fortune on sending their kids đồ sộ the famous international boarding school. (Họ gật đầu đem cả gia tài đi ra tấn công thay đổi nhằm con cháu được học tập ngôi trường nội trú quốc tế có tiếng.)

Một số cụm kể từ cút với Risk phổ biến

Một số cụm kể từ cút với Risk phổ biến

 • There is a high/low risk of something: Việc nào đấy sở hữu kỹ năng cao/thấp rất có thể xảy ra

There is a high risk of rain this afternoon. Don’t forget đồ sộ bring your umbrella. (Có kỹ năng cao chiều ni trời tiếp tục mưa. Đừng quên đem theo đòi mặc dù nhé.)

There is a low risk of rain this weekend. Let’s pack our things and go on a picnic. (Khả năng mưa nhập vào ngày cuối tuần này rất rất thấp. Hãy xếp đồ gia dụng và cút dã nước ngoài thôi nào là.)

 • At risk: lâm vào cảnh nguy hiểm hiểm

The old woman’s health is at risk after the stroke. (Sức khỏe khoắn của bà cụ đang được lâm vào cảnh hiện tượng nguy khốn sau cú đột quỵ ấy.)

The stock market is at risk after many financial fluctuations around the world. (Thị ngôi trường đầu tư và chứng khoán đang được lâm vào cảnh tình thế trở ngại sau nhiều dịch chuyển nhập ngành tài chủ yếu bên trên toàn cầu.)

 • Put somebody/something at risk: trả ai/cái gì nhập điểm nguy hiểm hiểm

You will put your health at risk if you keep on consuming such a huge amount of junk food. (Bạn tiếp tục trả sức mạnh của tôi nhập điểm nguy khốn nếu như bạn cứ nối tiếp ăn một lượng rộng lớn món ăn lặt vặt như vậy.)

He has put his company at risk as due đồ sộ poor cooperation and a lack of funds. (Anh tao đang được bịa đặt doanh nghiệp nhập điểm nguy khốn vì thế liên minh xoàng và thiếu vắng vốn liếng.)

 • At one’s own risk: tự động nguyện thực hiện một việc nào đấy đem đến khủng hoảng rủi ro rất có thể xảy ra

Please sign in this paper đồ sộ make sure that you enter this competition at your own risk. (Làm ơn hãy kí nhập tờ giấy tờ này nhằm đảm nói rằng chúng ta nhập cuộc cuộc thi đua này một cơ hội trọn vẹn tự động nguyện.)

She climbed the mountain at her own risk. (Cô tao tự động nguyện nhập cuộc leo núi.)

 • Run a/the risk of something/doing something: lâm vào một trong những trường hợp nguy khốn, rất có thể đưa đến khủng hoảng rủi ro, tai hại

The company ran the risk of going bankrupt after investing all its money in that project. (Công ty lâm vào cảnh tình cảnh rất có thể cần vỡ nợ sau thời điểm góp vốn đầu tư toàn bộ vốn liếng liếng nhập dự án công trình đấy.)

His business runs the risk of being shut down due đồ sộ poor sales. (Công việc marketing của ông ấy lâm vào cảnh hiện tượng rất có thể cần ngừng hoạt động vì thế lợi nhuận xoàng.)

 • Take a/the risk: chào đón rủi ro

She took the risk of losing her job after a big argument with her quấn. (Cô ấy đương đầu với khủng hoảng rủi ro rất có thể sẽ ảnh hưởng thôi việc sau trận cãi vả với sếp của tôi.)

I decided đồ sộ take the risk in order đồ sộ win the game. (Tôi gật đầu khủng hoảng rủi ro nhằm rất có thể thắng lợi nhập trò nghịch tặc.)

 • Risk life and limb: tấn công cược cả tính mạng con người nhập việc gì

The policeman, who risked life and limb đồ sộ save the children from the fire, received a big reward for his bravery. (Vị công an tấn công cược cả tính mạng con người bản thân nhằm cứu vớt những đứa trẻ em thoát khỏi vụ cháy đã nhận được một trong những phần thưởng hậu hĩnh cho việc gan góc của tôi.)

The mother risked life and limb đồ sộ get revenge on her kid’s abusers. (Người u tấn công cược toàn bộ nhằm trả thù oán cho tới người con của tôi.)

Bài tập dượt áp dụng nội dung bài viết Risk đồ sộ V hoặc Ving

Bài tập dượt vận dụng

Bài 1: Rewrite the sentences (Viết lại câu với kể từ cho tới trước)

 1. Sarah eats too much fried chicken. It’s harmful đồ sộ her weight. (risk)

  Xem thêm: hiếu thứ hai chiều cao

If Sarah doesn’t………………………

 1. The COVID-19 pandemic had a huge impact on the world’s economy. Many companies were afraid of bankruptcy. (run)

Many companies…………………

 1. Nam will come đồ sộ the buổi tiệc nhỏ tonight. (risk)

There’s………………………………

 1. The mother sacrificed her life đồ sộ save her children from the fire. (life and limb)

The mother………………………

 1. She participated in the beauty contest willingly without being forced. (risk)

She participated in the beauty contest……………………

Bài 2: Put the right verbs into the blanks (Điền động kể từ đích nhập điểm trống)

 1. I don’t risk (give)……………………… my money on Multi-level Marketing.

 2. She didn’t risk (tell)………………………… her parents that she got pregnant.

 3. John risked (lose)…………………. his job due đồ sộ the pandemic.

 4. You (put)…………………. your relationship with him at risk if you don’t communicate clearly about that.

 5. I (take)………………….. the risk of (be)…………….. fired after failing đồ sộ complete the project.

 6. c. Fill in the blanks (Điền nhập điểm trống):

 7. That was a risk that I would never………….

 8. They are …………………… the risk of losing all their profits.

 9. His excessive smoking habit …………………. his health at risk.

 10. Enter this haunted house ……………………

 11. You don’t have đồ sộ ……………… risks đồ sộ earn that money

Bài 3: Write these sentences in English (Hãy viết lách những câu sau thanh lịch giờ đồng hồ Anh)

 1. Anh tao tấn công cược cả tòa nhà của tôi nhập cờ bạc.

 2. Nếu Tom ko lưu ý rộng lớn nhập bài học kinh nghiệm, anh ấy tiếp tục trả thời cơ đậu nhập những ngôi trường ĐH cực tốt toàn quốc nhập điểm nguy khốn.

 3. Hãy chắc chắn rằng rằng độc giả những tư liệu này một cơ hội tự động nguyện.

 4. Đừng cố nguy hiểm nhằm lừa cô ấy vì thế cô ấy rất rất lanh lợi và ngặt nghị.

 5. Cuộc sinh sống của những đứa trẻ em ở Ukraine đang được lâm nguy hiểm vì thế cuộc chiến tranh.

Đáp án:

Bài 1:

 1. If Sarah doesn’t eat less fried chicken, she will put her weight at risk. (Nếu Sarah ko không nên ăn gà rán lại thì cô ấy tiếp tục đẩy nút trọng lượng của tôi nhập điểm nguy khốn.)

 2. Many companies ran the risk of bankruptcy as the COVID-19 pandemic had a huge impact on the world’s economy. (Rất nhiều doanh nghiệp đang được cần đương đầu với khủng hoảng rủi ro vỡ nợ vì thế đại dịch COVID-19 đang được sở hữu tác động rộng lớn cho tới nền tài chính toàn cầu.)

 3. There is a high risk of Nam coming đồ sộ the buổi tiệc nhỏ tonight. (Rất sở hữu kỹ năng là tối ni Nam sẽ tới buổi tiệc.)

 4. The mother risked life and limb saving her children from the fire. (Người u tấn công cược cả tính mạng con người bản thân nhằm cứu vớt những người con thoát khỏi vụ cháy.)

 5. She participated in the beauty contest at her own risk. (Cô ấy nhập cuộc nhập cuộc thi đua vẻ đẹp ấy theo đòi ý mong muốn khinh suất của tôi.)

Bài 2:

 1. giving (cấu trúc risk + N1/Ving + on + N2/Ving.)

 2. telling (cấu trúc risk + Ving + O.)

 3. losing (cấu trúc risk + Ving + O.)

 4. will put (cụm put something at risk.)

 5. took/being (cấu trúc take the risk of + Ving.)

 6. c. take (Đó là 1 trong những khủng hoảng rủi ro nhưng mà tôi không đủ can đảm chào đón —> take a risk.)

 7. running (Họ đang được đương đầu với nguy hại thất lạc không còn lợi tức đầu tư —> lập cập the risk.)

 8. has put (Thói quen thuộc thuốc lá rất nhiều đang được đẩy sức mạnh anh tao nhập điểm nguy khốn —> put something at risk.)

 9. at your own risk (Hãy nhập căn nhà quái ấy theo đòi ý mong muốn khinh suất của người sử dụng —> at your own risk.)

 10. take (Bạn không cần thiết phải nguy hiểm toàn bộ để sở hữu được số chi phí bại liệt —> take risks.)

Bài 3:

 1. He risked his own house on gambling.

 2. If Tom doesn’t pay attention đồ sộ the lessons, he will put his chance of getting into top universities at risk.

 3. Please make sure that you read these documents at your own risk.

 4. Do not take the risk of fooling her as she is really smart and strict.

 5. Children’s lives in Ukraine are at risk because of the war.

Tham khảo thêm:

 • Hope đồ sộ V hoặc Ving? Cách sử dụng và bài xích tập dượt cấu tạo Hope

  Xem thêm: sơ đồ tư duy toán

 • Cấu trúc If only nhập giờ đồng hồ Anh và cách sử dụng chi tiết

 • Cấu trúc Explain | Cách sử dụng và bài xích tập dượt sở hữu đáp án chi tiết

Tổng kết

Sau Khi người sáng tác đang được phân tách và thể hiện câu vấn đáp cho tới thắc mắc Risk đồ sộ V hoặc Ving giống như hỗ trợ một trong những cấu tạo, cụm kể từ tương quan cho tới Risk, người sáng tác hy vọng rằng người hiểu rất có thể ghi ghi nhớ đáp án cho tới thắc mắc Risk đồ sộ V hoặc Ving và dùng đúng đắn, linh động những cấu tạo không giống của Risk nhằm rất có thể tránh khỏi những lỗi sai về ngữ pháp giống như thực hiện tăng vốn liếng kể từ của phiên bản thân ái trong các việc học tập giờ đồng hồ Anh.