result đi với giới từ gì

Result có nghĩa gì và Result lên đường với giới kể từ gì? Khi lên đường với những giới kể từ không giống nhau như in, of, from, as, with thì nó biểu thị chân thành và ý nghĩa gì? Hãy nằm trong IZONE lần hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của result và chân thành và ý nghĩa của result khi kết phù hợp với những giới kể từ qua loa nội dung bài viết tiếp sau đây nhé.

Theo từ điển Cambridge, result /rɪˈzʌlt/ vừa nhập vai trò danh kể từ, một vừa hai phải nhập vai trò động kể từ.

Bạn đang xem: result đi với giới từ gì

  • Result (n): thành quả, trở nên trái ngược, đáp số (trong toán học)
  • Result (v): vì như thế, vì thế đồ vật gi nhưng mà đi ra, xẩy ra như 1 kết quả

Result lên đường với giới kể từ gì?

Result có thể lên đường với khá nhiều giới kể từ không giống nhau, tạo ra những chân thành và ý nghĩa không giống nhau đáp ứng mục tiêu của những người rằng. Những giới kể từ thông dụng thông thường lên đường với result bao gồm: in, of, from, as, with.

result đi với giới từ gì

Result in là gì?

 RESULT IN
Định nghĩaDẫn cho tới, mang lại thành quả là
Cấu trúcS + result in + something
Ví dụ

The lack of exercise and unhealthy diet resulted in weight gain.

Việc không nhiều luyện thể thao và thức ăn thiếu lành mạnh kéo theo quá cân

Từ đồng nghĩa

Bring about (khiến điều gì bại liệt xảy ra)
Lead to tát (gây đi ra, dẫn đến)
Cause (là nguyên vẹn nhân của đồ vật gi, làm cho nên)

Xem thêm: Bring about là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng nhập giờ Anh

Result of là gì?

 RESULT OF
Định nghĩaLà thành quả, kết viên của loại gì
Cấu trúcS + V + (a/the) result of + something
Ví dụ

The company’s growth is the result of hard work and dedication.

Sự cải tiến và phát triển của doanh nghiệp lớn là thành quả của việc thao tác cần mẫn và góp sức.

Từ đồng nghĩa

Consequence (hậu trái ngược, kết quả)
Outcome (hậu trái ngược, thành quả, tác động)
Effect (kết trái ngược, sự hình họa hưởng)

Result from là gì?

 RESULT FROM
Định nghĩaBị tạo nên kể từ đồ vật gi, là thành quả của loại gì
Cấu trúcS + result from + something
Ví dụ

The student’s high grades resulted from consistent studying and effort.

Điểm cao của học viên là thành quả của việc kiên trì học hành và nỗ lực

Từ đồng nghĩa

Be caused by (bị tạo nên bởi)
Be the result of (là thành quả, kết quả của đồ vật gi đó)
Stem from (bắt mối cung cấp từ)

Result as là gì?

Trong giờ Anh, không tồn tại cụm động kể từ result as, thay cho nhập bại liệt, tao tiếp tục thông thường gặp gỡ cụm kể từ sau: As a result.

 AS A RESULT 
Định nghĩaKết trái ngược là, vì thế đó
Cấu trúc

S + V + as a result of + something

As a result, S + V

Ví dụ

As a result of the accident, several people were injured.

Hậu trái ngược của vụ tai nạn ngoài ý muốn là khiến cho nhiều người bị thương

– The accident caused several injuries. As a result, the highway was stuck for several hours.

Vụ tai nạn ngoài ý muốn khiến cho một trong những người bị thương. Kết trái ngược là, lối đường cao tốc đã trở nên ùn tắc nhập vài ba giờ

Từ đồng nghĩa

Consequently/ As a consequence (kết trái ngược là, kết quả là)
Therefore/ Thus (do đó)

Result with là gì?

Trong giờ Anh, không tồn tại cụm động kể từ result with, thay cho nhập bại liệt, tao tiếp tục thông thường gặp gỡ cụm kể từ sau: with the result that

Xem thêm: Xoilac TV Cập nhật highlight bóng đá mới nhất hôm nay

 WITH THE RESULT THAT 
Định nghĩaKết trái ngược là, kéo theo kết quả là
Cấu trúcS1 + V1, with the result that S2 + V2
Ví dụ

The team worked hard and practiced regularly, with the result that they won the championship.

Đội này đã thao tác cần mẫn và rèn luyện thông thường xuyên, thành quả là bọn họ tiếp tục giành chức vô địch

Từ đồng nghĩa

Consequently/ As a consequence (kết trái ngược là, kết quả là)
Therefore/ Thus (do đó)

Từ đồng nghĩa tương quan, trái ngược nghĩa với result

  • Từ đồng nghĩa tương quan với result (kết trái ngược, hậu quả)
STTTừ vựngNghĩaVí dụ
1Consequence (n)Hậu quả

Every choice we make has consequences.

Mỗi lựa lựa chọn của tất cả chúng ta đều phải có những kết quả kèm cặp theo

2Outcome (n)Hậu trái ngược, kết quả

The outcome of the election was still uncertain.

Kết trái ngược của cuộc bầu cử vẫn không được xác định

3Product (n)

Sản phẩm, 

thành quả

The product of their hard work was a successful business.

Một công ty thành công xuất sắc là trở nên trái ngược cho việc cần mẫn của họ 

Xem thêm: Tổng ăn ý 13 cụm động kể từ với start – Phrasal verb start cần thiết nhớ

  • Từ trái ngược nghĩa với result (kết trái ngược, hậu quả)
STTTừ vựngNghĩaVí dụ
1Beginning/ Start (n)  Sự bắt đầu

The beginning of the movie was very exciting.

Phần khởi điểm của bộ phim truyền hình đặc biệt thú vị

2Origin (n) 

Nguồn gốc, 

sự khởi nguồn

The origin of the problem was difficult to tát determine.

Khá khó khăn nhằm xác lập xuất xứ của yếu tố này

3Commencement (n)Sự khởi đầu

The commencement of the negotiations was a positive step towards peace.

Xem thêm: điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 2023 hải dương

Việc chính thức những cuộc thương thảo là một trong bước tích đặc biệt nhắm đến hòa bình

Bài tập

Bài 1: Chọn giới kể từ đích thị cho những câu sau

  1. The popularity of online shopping has resulted ________ the convenience and variety it offers.
  2. The discovery of new planets could result ________ a better understanding of the universe.
  3. As a result ________ the heavy rain, the streets were flooded.
  4. Many health problems can result ________ a poor diet.

Qua nội dung bài viết bên trên, hy vọng chúng ta tiếp tục tóm kiên cố được cơ hội dùng của result rưa rứa chân thành và ý nghĩa của result khi lên đường với những giới kể từ như in, of, from, as, with nhé. IZONE chúc bàn sinh hoạt đảm bảo chất lượng.