rạch giá thuộc tỉnh nào

Bài này viết lách về tỉnh cũ nằm trong vùng Đồng vì thế sông Cửu Long. Đối với TP. Hồ Chí Minh Rạch Giá lúc này, coi Rạch Giá.

Bản đồ vật phân tử Rạch Giá năm 1895

Rạch Giá là tỉnh cũ ở miền Tây Nam Sở nằm trong điểm Đồng vì thế sông Cửu Long, nước Việt Nam, tiếp giáp với vịnh Thái Lan và là 1 trong những trong mỗi tỉnh đem diện tích S lớn số 1 vùng khi bấy giờ. Tỉnh Rạch Giá được xây dựng vào trong ngày 1 mon một năm 1900 và bị thất lạc tên thường gọi đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp cho tỉnh từ thời điểm tháng hai năm 1976 cho tới ni.

Bạn đang xem: rạch giá thuộc tỉnh nào

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Thời Pháp thuộc[sửa | sửa mã nguồn]

Trước khi thực dân Pháp xâm cướp toàn bộ sáu tỉnh ở Nam Kỳ nhập năm 1867, vùng khu đất tỉnh Rạch Giá cũ đó là thị trấn Kiên Giang của tỉnh Hà Tiên vốn liếng nằm trong Nam Kỳ lục tỉnh nhập thời căn nhà Nguyễn song lập. Huyện Kiên Giang đem diện tích S lớn số 1 nhập số 3 thị trấn trực nằm trong tỉnh Hà Tiên (bao bao gồm Kiên Giang, Long Xuyên và Hà Châu) khi bấy giờ.

Ngày 15 mon 6 năm 1867, sau khoản thời gian cướp kết thúc tỉnh Hà Tiên, thực dân Pháp mang lại xây dựng phân tử Thanh tra Kiên Giang bên trên địa phận thị trấn Kiên Giang nằm trong tỉnh Hà Tiên cũ, với lỵ sở phân tử đặt điều ngay lập tức bên trên Rạch Giá. Ngày 1 mon 8 năm 1867, Pháp thấy vùng khu đất Cà Mau còn vắng tanh nên tiếp tục huỷ bỏ phân tử điều tra Long Xuyên (được lập mặt khác cùng theo với phân tử Thanh tra Kiên Giang trước đó), sáp nhập địa phận này tức vùng khu đất Cà Mau nhập phân tử điều tra Kiên Giang và coi luôn luôn vùng khu đất thị trấn Long Xuyên cũ.

Ngày 16 mon 8 năm 1867, thực dân Pháp đầu tiên thay đổi tên thường gọi toàn bộ những địa điểm cấp cho tỉnh và phân tử điều tra theo gót tên thường gọi vị trí điểm đặt điều lỵ sở của phân tử điều tra. Các tên thường gọi mới mẻ này đó là tục danh vì thế thương hiệu Nôm của những thôn xã điểm đặt điều lỵ sở phân tử điều tra vốn liếng trước đó nhập thời căn nhà Nguyễn song lập lại ko được sử dụng đầu tiên trong số văn phiên bản hành chủ yếu. Như vậy, cũng Tính từ lúc phía trên, cơ quan ban ngành thực dân Pháp tiếp tục từ từ đầu tiên hóa những tên thường gọi địa điểm vì thế giờ đồng hồ Nôm này vì thế những văn phiên bản hành chủ yếu. Vào thời đặc điểm này, phân tử Thanh tra Rạch Giá được xây dựng bởi thay tên kể từ phân tử Thanh tra Kiên Giang trước bại liệt.

Hạt điều tra Rạch Giá lúc đầu bao hàm 6 tổng và 110 thôn:

 • Tổng Kiên Định bao gồm 14 thôn
 • Tổng Thanh Giang bao gồm 11 thôn
 • Tổng Kiên Hảo bao gồm 26 thôn
 • Tổng Giang Ninh bao gồm 11 thôn
 • Tổng Long Thủy bao gồm 25 thôn
 • Tổng Quảng Xuyên bao gồm 13 thôn

Ngày 5 mon 6 năm 1871, thời Chủ tỉnh Benoist (1871 - 1872) - thực dân Pháp tách vùng Cà Mau thoát ra khỏi phân tử Rạch Giá nhằm nhập nhập phân tử Sóc Trăng. Ngày 18 mon 12 năm 1871, Pháp lại nhập vùng khu đất Cà Mau nhập phân tử Rạch Giá như cũ. Ngày 5 mon một năm 1876, bên dưới thời Chủ tỉnh E. Granier (1875 - 1878) - thực dân Pháp phân tách Nam Kỳ trở nên 4 điểm hành chủ yếu rộng lớn, từng điểm hành chủ yếu lại phân tách nhỏ trở nên những đái quần thể hoặc phân tử tham tá (arrondissement administratif) thì tỉnh Hà Tiên cũ bị tạo thành nhì phân tử tham tá là Hà Tiên và Rạch Giá, mặt khác những thôn cũng thay đổi trở nên những thôn.

Ngày 18 mon 7 năm 1882, thực dân Pháp thiết lập phân tử tham tá Tệ Bạc Liêu (đầu tiên là Chủ tỉnh Lamothe de Carrier) bên trên hạ tầng tách 3 tổng Quảng Long, Quảng Xuyên và Long Thủy của phân tử tham tá Rạch Giá (thời Chủ tỉnh Rạch Giá Nansot) phù hợp với 2 tổng Thạnh Hòa và Thạnh Hưng tách kể từ phân tử tham tá Sóc Trăng (thời Chủ tỉnh Sóc Trăng de Bequigny) đem sang trọng. Lỵ sở Tệ Bạc Liêu nằm trong địa phận tổng Thạnh Hòa vốn liếng trước bại liệt nằm trong phân tử tham tá Sóc Trăng. Ngày 12 mon 8 năm 1888, phân tử tham tá Rạch Giá bị giải thể, nhập nhập phân tử tham tá Long Xuyên. Ngày 27 mon 12 năm 1892, thực dân Pháp lại tái mét lập phân tử tham tá Rạch Giá với 4 tổng:

 • Tổng Giang Ninh đem 16 làng
 • Tổng Kiên Định đem 14 làng
 • Tổng Kiên Hảo đem 25 làng
 • Tổng Thanh Giang đem 18 làng

Ngày 26 mon một năm 1894, cơ quan ban ngành thực dân Pháp thống nhất 4 thôn Vĩnh Lạc, Vĩnh Hòa, Thanh Lương và Vân Tập trở nên một thôn mới mẻ lấy thương hiệu là thôn Vĩnh Thanh Vân, mặt khác vẫn chính là điểm đặt điều lỵ sở của phân tử tham tá Rạch Giá như trước đó bại liệt.

Theo Nghị tấp tểnh ngày trăng tròn mon 12 năm 1899 của Toàn quyền Đông Dương thay tên toàn bộ những phân tử tham tá trở nên tỉnh thì từ thời điểm ngày 1 mon một năm 1900 phân tử tham tá Rạch Giá trở nên tỉnh Rạch Giá. Viên công ty tỉnh Pháp thứ nhất là L. Rivet. Tỉnh lỵ Rạch Giá đặt điều bên trên thôn Vĩnh Thanh Vân nằm trong địa phận tổng Kiên Hảo.

Ngày 25 mon 5 năm 1900, lập tổng Kiên Tường và tổng Thanh Bình. Ngày 31 mon 12 năm 1907, thời công ty tỉnh Rach Giá L'Helgouach, Pháp lập tăng tổng An Ninh và tổng Thanh Biên. Năm 1910, thời công ty tỉnh Le Marchant de Trigon, tỉnh Rạch Giá bao gồm 8 tổng, 73 làng:

 • Tổng An Ninh đem 5 làng
 • Tổng Giang Ninh đem 7 làng
 • Tổng Kiên Định đem 12 làng
 • Tổng Kiên Hảo đem 10 làng
 • Tổng Kiên Lương đem 15 làng
 • Tổng Thanh Biên đem 6 làng
 • Tổng Thanh Bình đem 7 làng
 • Tổng Thanh Giang đem 11 làng

Ngày 6 mon một năm 1916, lại lập tăng tổng Thanh Tuyên và tổng Thanh Yên.

Ngày trăng tròn mon 5 năm 1920, thực dân Pháp mang lại xây dựng ở tỉnh Rạch Giá 5 quận trực thuộc: Châu Thành, Giồng Riềng, Gò Quao, Long Mỹ và Phước Long. Tên những quận này vốn liếng được lấy theo gót thương hiệu thôn hoặc thương hiệu chợ điểm đặt điều quận lỵ. Riêng quận Châu Thành được xây dựng bên trên địa phận một vài tổng nằm trong điểm vị trí đặt điều tỉnh lỵ Rạch Giá và những vùng phụ cận. Cụ thể như sau:

 • Quận Châu Thành bao gồm 2 tổng: Kiên Hảo và Kiên Tường. Quận lỵ: Rạch Giá (thuộc thôn Vĩnh Thanh Vân)
 • Quận Giồng Riềng bao gồm một tổng: Giang Ninh. Quận lỵ: Giồng Riềng (thuộc thôn Thạnh Hòa);
 • Quận Gò Quao bao gồm 2 tổng: Kiên Định và Thanh Biên. Quận lỵ: Gò Quao (thuộc thôn Vĩnh Phước);
 • Quận Long Mỹ bao gồm 3 tổng: An Ninh, Thanh Giang, Thanh Tuyền. Quận lỵ: Long Mỹ (thuộc thôn Thuận Hưng);
 • Quận Phước Long bao gồm 2 tổng: Thanh Bình và Thanh Yên. Quận lỵ: Phước Long (thuộc thôn Phước Long).

Ngày 24 mon 11 năm 1925, đem tổng Thanh Biên sang trọng quận Phước Long, quận Gò Quao còn sót lại tổng Kiên Định. Ngày 1 mon một năm 1936, thực dân Pháp lập đại lý hành chính An Biên nằm trong tỉnh Rạch Giá, trụ sở đặt điều bên trên chợ Thứ Ba, bao gồm một tổng mang tên là Thanh Biên bên trên hạ tầng tách khu đất kể từ quận Phước Long trước bại liệt. Ngày 1 mon 8 năm 1939, Toàn quyền Đông Dương phát hành Nghị tấp tểnh thổi lên trở nên quận An Biên, đặt điều bên dưới quyền một quan liêu chức người Pháp.

Thời kỳ 1945-1954[sửa | sửa mã nguồn]

Sau Cách mạng mon Tám 1945, Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam cỗ công ty trương quăng quật cấp cho tổng, quăng quật đơn vị chức năng thôn, thống nhất gọi là xã, mặt khác quăng quật tên tuổi quận, gọi thay vì thị trấn. Chính quyền nước Việt Nam Cộng hòa cho tới năm 1956 cũng thống nhất sử dụng tên tuổi là xã, song vẫn gọi là quận cho tới năm 1975. Lúc bấy giờ, Rạch Giá là 1 trong những nhập 21 tỉnh ở Nam Sở.

Năm 1947, quận Phước Long được cơ quan ban ngành thực dân Pháp phú mang lại tỉnh Tệ Bạc Liêu. Cũng nhập năm này, cơ quan ban ngành kháng chiến của lực lượng Việt Minh ra quyết định thay tên thị trấn Phước Long trở nên thị trấn Hồng Dân, lúc đầu nằm trong tỉnh Rạch Giá, bởi lấy theo gót thương hiệu người đồng chí nằm trong sản Trần Hồng Dân (1916 - 1946) tiếp tục quyết tử bên trên khu vực trước bại liệt. Năm 1951, thị trấn Hồng Dân được cơ quan ban ngành Việt Minh phú về mang lại tỉnh Tệ Bạc Liêu.

Năm 1951, cơ quan ban ngành Việt Minh ra quyết định giải thể tỉnh Rạch Giá, sáp nhập địa phận nhập những tỉnh Tệ Bạc Liêu, Cần Thơ và Sóc Trăng. Trong số đó, thị xã Rạch Giá và những thị trấn Châu Thành, Long Mỹ, Gò Quao, Giồng Riềng được phú về mang lại tỉnh Cần Thơ, những thị trấn Hồng Dân và An Biên được phú về mang lại tỉnh Tệ Bạc Liêu. Ngoài ra, một trong những phần nhỏ khu đất đai tỉnh Rạch Giá cũng khá được phú về mang lại tỉnh Sóc Trăng quản lý và vận hành.

Tuy nhiên, việc giải thể tỉnh Rạch Giá hao hao thay đổi tên thường gọi thị trấn Phước Long trở nên thị trấn Hồng Dân lại ko được phía cơ quan ban ngành Quốc gia nước Việt Nam thân mật Pháp của hướng dẫn Đại và sau đây là cơ quan ban ngành nước Việt Nam Cộng hòa thừa nhận. Đến năm 1954, cơ quan ban ngành Việt Minh lại ra quyết định tái mét lập tỉnh Rạch Giá. Tháng 10 năm 1954, những thị trấn Hồng Dân và Long Mỹ cũng quay về nằm trong tỉnh Rạch Giá. Sau năm 1956, cơ quan ban ngành Cách mạng lại ra quyết định phú thị trấn Hồng Dân mang lại tỉnh Sóc Trăng và phú thị trấn Long Mỹ mang lại tỉnh Cần Thơ quản lý và vận hành quay về như cũ.

Ngày 29 mon 12 năm 1952, cơ quan ban ngành Quốc gia nước Việt Nam thân mật Pháp ra quyết định thừa nhận khu đô thị tỉnh lỵ Rạch Giá trở nên thị xã lếu hợp ý (commune mixte) thị xã Rạch Giá trực nằm trong tỉnh Rạch Giá.

Giai đoạn 1954-1976[sửa | sửa mã nguồn]

Ban đầu, cơ quan ban ngành Quốc gia nước Việt Nam và tiếp sau đó là nước Việt Nam Cộng hòa vẫn giữ lại tên thường gọi tỉnh Rạch Giá như thời Pháp nằm trong.

Xem thêm: thuyết minh về cây bút chì

Ngày 15 mon hai năm 1955, Thủ hiến Nam Việt của cơ quan ban ngành Quốc gia nước Việt Nam (tiền thân mật của nước Việt Nam Cộng hòa) ra quyết định tạm thời sáp nhập vùng Chắc Băng và quận An Biên nằm trong tỉnh Rạch Giá nhập tỉnh Sóc Trăng. Ngày 24 mon 5 năm 1955, ra quyết định sáp nhập phụ thân quận An Biên, Phước Long và Chắc Băng nhằm xây dựng quánh quần thể An Phước nằm trong tỉnh Sóc Trăng, tuy nhiên ko lâu sau lại mang lại giải thể quánh quần thể này. Sau bại liệt, quận An Biên và vùng Chắc Băng lại về bên nằm trong tỉnh Rạch Giá như cũ.

Ngày 22 mon 10 năm 1956, Tổng thống nước Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm ký Sắc mệnh lệnh 143/VN nhằm " thay cho thay đổi địa giới và thương hiệu Đô trở nên TP.Sài Gòn – Chợ Lớn với mọi tỉnh và tỉnh lỵ bên trên Việt Nam". Lúc này, tỉnh Rạch Giá và tỉnh Hà Tiên được nhập lại nhằm xây dựng tỉnh mới mẻ mang tên là tỉnh Kiên Giang. Tỉnh lỵ tỉnh Kiên Giang đặt điều bên trên Rạch Giá và vẫn không thay đổi thương hiệu là "Rạch Giá". Sau năm 1956, thị xã Rạch Giá bị cơ quan ban ngành nước Việt Nam Cộng hòa giải thể, song cho tới ngày trăng tròn mon 11 năm 1970 lại tái mét lập thị xã Rạch Giá.

Tuy nhiên, cơ quan ban ngành Mặt trận dân tộc bản địa giải tỏa miền Nam nước Việt Nam (sau này là nhà nước Cách mạng tạm bợ Cộng hòa Miền Nam Việt Nam) và nước Việt Nam Dân công ty Cộng hòa vẫn không thay đổi tên thường gọi tỉnh Rạch Giá từ thời điểm năm 1956 cho tới năm 1976, mặt khác vẫn giữ lại thị xã Rạch Giá trực nằm trong tỉnh Rạch Giá nhập xuyên suốt tiến độ này.

Năm 1957, cơ quan ban ngành Cách mạng ra quyết định giải thể tỉnh Hà Tiên, thay đổi trở nên thị trấn Hà Tiên và thị trấn Phú Quốc nằm trong trực nằm trong tỉnh Rạch Giá. Tỉnh Rạch Giá khi bại liệt bao gồm thị xã Rạch Giá và những huyện: Châu Thành, Gò Quao, Giồng Riềng, An Biên, Hà Tiên và Phú Quốc. Về sau, cơ quan ban ngành Cách mạng lại mang lại xây dựng tăng thị trấn Tân Hiệp bên trên hạ tầng tách khu đất kể từ thị trấn Châu Thành và thị trấn Giồng Riềng. Ngoài ra, thị trấn Châu Thành cũng khá được tạo thành thị trấn Châu Thành A và thị trấn Châu Thành B nằm trong phụ thuộc tỉnh Rạch Giá.

Năm 1964, cơ quan ban ngành Cách mạng xây dựng thị trấn Vĩnh Thuận bên trên hạ tầng tách rời khỏi kể từ thị trấn An Biên. Huyện Vĩnh Thuận nằm trong tỉnh Rạch Giá đem địa giới hành chủ yếu trùng với quận Kiên Long nằm trong tỉnh Kiên Giang của cơ quan ban ngành nước Việt Nam Cộng hòa. Năm 1965, phú thị trấn Hà Tiên và thị trấn Phú Quốc mang lại tỉnh An Giang quản lý và vận hành. Đến năm 1967 lại trả nhì thị trấn Hà Tiên và Phú Quốc về mang lại tỉnh Rạch Giá như trước đó. Tuy nhiên, năm 1971 khi Trung ương Cục miền Nam ra quyết định xây dựng tỉnh Châu Hà, tách rời khỏi kể từ tỉnh An Giang, bên trên phần khu đất tỉnh Châu Đốc và tỉnh Hà Tiên trước bại liệt thì thị trấn Hà Tiên, thị trấn Phú Quốc cùng theo với thị trấn Châu Thành A của tỉnh Rạch Giá lại được phú về mang lại tỉnh Châu Hà quản lý và vận hành. Đến năm 1974 phụ thân thị trấn đó lại nằm trong phụ thuộc tỉnh Long Châu Hà.

Sau khi tiếp tục chuyển nhượng bàn giao thị trấn Châu Thành A về mang lại tỉnh Châu Hà và tiếp sau đó là tỉnh Long Châu Hà quản lý và vận hành, thị trấn Châu Thành B cũng khá được thay tên lại trở nên thị trấn Châu Thành nằm trong tỉnh Rạch Giá như cũ. Từ bại liệt cho tới năm 1976, tỉnh Rạch Giá còn sót lại thị xã Rạch Giá và những huyện: Châu Thành, Gò Quao, Giồng Riềng, An Biên, Tân Hiệp, Vĩnh Thuận.

Sau ngày 30 tháng tư năm 1975, cơ quan ban ngành quân quản lí Cộng hòa miền Nam nước Việt Nam lúc đầu vẫn giữ lại tỉnh Rạch Giá như trước đó bại liệt cho tới đầu xuân năm mới 1976. Lúc này, cơ quan ban ngành Cách mạng cũng quăng quật tên tuổi "quận" đem kể từ thời Pháp nằm trong và lấy tên tuổi "huyện" (quận và phường dành riêng cho những đơn vị chức năng hành chính tương tự khi tiếp tục khu đô thị hóa).

Ngày trăng tròn mon 9 năm 1975, Sở Chính trị rời khỏi Nghị quyết số 245-NQ/TW về sự quăng quật quần thể, hợp ý tỉnh nhập toàn nước "nhằm kiến tạo những thành phố những đơn vị chức năng kinh tế tài chính, plan và đơn vị chức năng hành chủ yếu đem tài năng xử lý mà đến mức tối đa những đòi hỏi về tăng mạnh phát triển, tổ chức triển khai cuộc sống vật hóa học, văn hóa truyền thống của dân chúng, về gia tăng quốc chống, bảo đảm an toàn trị an, và đem tài năng góp phần cực tốt nhập sự nghiệp công cộng của tất cả nước". Theo Nghị quyết này, địa phận tỉnh Rạch Giá sẽ tiến hành chia nhỏ ra nhập sáp nhập nhập những tỉnh mới mẻ, tên thường gọi tỉnh mới mẻ cùng theo với điểm đặt điều tỉnh lỵ tiếp tục bởi khu vực đề xuất lên. Cụ thể như sau:

 • Tỉnh Cà Mau, tỉnh Tệ Bạc Liêu và nhì thị trấn Vĩnh Thuận, An Biên (ngoại trừ 2 xã Đông Yên và Tây Yên) của tỉnh Rạch Giá tiếp tục thống nhất lại trở nên một tỉnh.
 • Phần còn sót lại của tỉnh Rạch Giá cùng theo với toàn cỗ diện tích S tỉnh Long Châu Hà và thị trấn Thốt Nốt của tỉnh Cần Thơ tiếp tục thống nhất lại trở nên một tỉnh.

Nhưng cho tới ngày trăng tròn mon 12 năm 1975, Sở Chính trị lại rời khỏi Nghị quyết số 19/NQ kiểm soát và điều chỉnh lại việc thống nhất tỉnh ở miền Nam nước Việt Nam mang lại sát với tình hình thực tiễn, Từ đó tỉnh Rạch Giá cũ (bao bao gồm cả phụ thân thị trấn Hà Tiên, Phú Quốc, Châu Thành A hiện nay nằm trong phụ thuộc tỉnh Long Châu Hà tuy nhiên trước năm 1971 lại cũng đều nằm trong tỉnh Rạch Giá) vẫn nhằm trở nên một tỉnh riêng không liên quan gì đến nhau.

Sau năm 1976[sửa | sửa mã nguồn]

Tháng hai năm 1976, nhà nước nước Việt Nam ra quyết định tái mét lập tỉnh Kiên Giang bên trên hạ tầng toàn cỗ diện tích S tỉnh Rạch Giá và phụ thân huyện: Châu Thành A, Hà Tiên, Phú Quốc vốn liếng nằm trong tỉnh Long Châu Hà trước bại liệt. Lúc này, thị trấn Châu Thành A bị giải thể và sáp nhập quay về nhập thị trấn Châu Thành như trước đó. Tỉnh Kiên Giang khi bại liệt bao gồm thị xã Rạch Giá và những huyện: Châu Thành, Tân Hiệp, Gò Quao, Giồng Riềng, An Biên, Vĩnh Thuận, Hà Tiên và Phú Quốc. Tỉnh lỵ là thị xã Rạch Giá, đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp cho thị trấn trực nằm trong tỉnh Kiên Giang.

Địa bàn tỉnh Rạch Giá cũ ngày này ứng với những thị trấn Châu Thành, Tân Hiệp, Gò Quao, Giồng Riềng, An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, Hòn Đất và Thành phố Rạch Giá nằm trong phụ thuộc tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên, cũng đều có thời kỳ toàn cỗ diện tích S tỉnh Kiên Giang ngày này đều nằm trong tỉnh Rạch Giá, bao hàm cả những vùng Hà Tiên và Phú Quốc, ứng với TP. Hồ Chí Minh Hà Tiên và những thị trấn Kiên Lương, Giang Thành, Kiên Hải và Phú Quốc ngày này.

Hiện ni, địa điểm "Rạch Giá" chỉ với được dùng làm chỉ Thành phố Rạch Giá, đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp cho thị trấn trực nằm trong tỉnh Kiên Giang và là tỉnh lỵ của tỉnh Kiên Giang.

Phân phân tách hành chính[sửa | sửa mã nguồn]

Năm 1897[sửa | sửa mã nguồn]

Toàn tỉnh Rạch Giá được tạo thành 4 tổng:

 • Tổng Giang Ninh đem 15 làng: An Bình, An Lợi, sít Lục, Cao Môn, Hỏa Lựu, Hương Phù, Hương Thọ, Phương Lang, Lộc Ninh, Lương Tâm, Thủy Liễu, Vị Thủy, Xà Phiên, Thuận An, Vị Thanh
 • Tổng Kiên Định 11 làng: An Hòa, Hòa Thuận, Lại Sơn, Long Thạnh, Tân Hội, Ngọc Hòa, Thạnh Hòa, Hòa Hưng, Vĩnh An, Vĩnh Hòa Đông, Vĩnh Thạnh
 • Tổng Kiên Hảo 24 làng: Án Thạch, Bình Kha, Cù Hóa, Đồng Đăng, Giục Tượng, Hóa Quảng, Lạc Thổ, Mỹ Lâm, Tham Định, Thanh Gia, Thanh Lang, Thiệp Ngạc, Minh Lương, Mỹ Phú, Mong Thọ, Ngọc Chúc, Ngọc Giải, Phi Kinh, Phong Hóa, Sóc Sơn, Thổ Sơn, Thông Chữ, Tuy Đằng, Vĩnh Niên
 • Tổng Thanh Giang 19 làng: Đông Tặc, Đông Thái, Tây Tặc, Thới An, Vân Khánh Đông, Vĩnh Hòa, Long Mỹ, Long Phú, Thuận Hòa, Vĩnh Hưng, Vĩnh Lộc, Vĩnh Phước, Vĩnh Quới, Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận Đông, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hòa Hưng, Vĩnh Thanh Vân, Vĩnh Tường

Năm 1939[sửa | sửa mã nguồn]

Tỉnh Rạch Giá đem 6 quận:

1. Quận Châu Thành đem 2 tổng với 17 làng:

 • Tổng Kiên Hảo đem 8 làng: An Hòa, Lại Sơn, Mỹ Lâm, Sóc Sơn, Tân Hội, Thổ Sơn, Phi Thông Vĩnh, Thanh Vân
 • Tổng Kiến Tường đem 9 thôn Bình An, Án Tân Định, Giục Tượng, Mong Thọ, Minh Lương, Hòa Thạnh Lợi, Tân Hiệp, Vĩnh Hòa Hiệp

2. Quận Long Mỹ đem 3 tổng với 17 làng:

 • Tổng An Ninh đem 6 làng: Hòa An, Hỏa Lựu, Long Bình, Vị Thủy, Vĩnh Thuận Đông, Vĩnh Tường
 • Tổng Thanh Tuyền bao gồm 5 làng: Lương Tâm, Thuận Hưng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Viễn, Xà Phiên
 • Tổng Thanh Giang đem 6 làng: An Lợi, Long Phú, Phương Bình, Phương Phú, Tân Long, Long Trị

3. Quận Phước Long đem 2 tổng với 15 làng:

Xem thêm: nguyên tử khối của nitơ

 • Tổng Thanh Bình đem 8 làng: Hương Phú, Mỹ Quới, Ninh Hòa, Ninh Quới, Vĩnh Hưng, Vĩnh Lợi, Vĩnh Phú, Vĩnh Quới
 • Tổng Thanh Yên đem 7 làng: Lộc Ninh, Ninh Thạnh Lợi, Phước Long, Vĩnh Bình, Vĩnh Lộc, Vĩnh Phong, Vĩnh Thuận

4. Quận Gò Quao có một tổng Kiên Định với 9 làng: Định Hòa, Hòa Quản, Định An, Long Thạnh, Thới An, Thủy Liễu, Vĩnh Phước, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hòa Hưng

5. Quận An Biên có một tổng Thanh Biên với 7 làng: Đông Hòa, Đông Hưng, Đông Thạnh, Đông Thái, Đông Yên, Tân Yên, Vân Khánh

6. Quận Giồng Riềng có một tổng Giang Ninh với 8 làng: Hòa Hưng, Hòa Thuận, Ngọc Chúc, Ngọc Hòa, Thạnh Hòa, Thạnh Lợi, Thạnh Hưng, Vị Thanh

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]