quy tắc làm tròn số

Nhiều kế toán tài chính do dự vô quy trình đo lường, bắt bẻ toán, ghi chép hóa đơn độ quý hiếm ngày càng tăng (GTGT) hoặc lập report tài chủ yếu (BCTC) xuất hiện nay nhiều số lẻ rất cần được thực hiện tròn trặn thì cần xử lý như vậy nào? Trong bài xích sau đây FTS sẽ hỗ trợ chúng ta trả lời những vướng mắc ê.

Bạn đang xem: quy tắc làm tròn số

1.Quy quyết định về đơn vị chức năng chi phí tệ rút gọn gàng và thực hiện tròn trặn số vô kế toán tài chính theo gót quy quyết định của pháp lý.

Điều 4 của Nghị quyết định số 174/2016/NĐ-CP – Quy quyết định cụ thể một trong những điều của Luật Kế toán (Nghị quyết định số 174), sở hữu quy quyết định về đơn vị chức năng chi phí tệ rút gọn gàng và thực hiện tròn trặn số khi lập Báo cáo tài chủ yếu như sau:

Về đơn vị chức năng chi phí tệ rút gọn: “Đơn vị kế toán tài chính vô nghành nghề marketing khi lập BCTC tổ hợp, BCTC thống nhất kể từ BCTC của những doanh nghiệp con cái, đơn vị chức năng kế toán tài chính trực nằm trong hoặc đơn vị chức năng kế toán tài chính cấp cho bên trên vô nghành nghề kế toán tài chính núi sông khi lập BCTC tổ hợp, report tổng quyết toán ngân sách năm kể từ BCTC, report quyết toán ngân sách của những đơn vị chức năng cấp cho bên dưới nếu như sở hữu tối thiểu 1 tiêu chí bên trên report sở hữu kể từ 9 chữ số trở lên trên thì được dùng đơn vị chức năng chi phí tệ rút gọn gàng là ngàn đồng (1.000 đồng), sở hữu kể từ 12 chữ số trở lên trên thì được dùng đơn vị chức năng chi phí tệ rút gọn gàng là triệu đồng (1.000.000 đồng), sở hữu kể từ 15 chữ số trở lên trên thì được dùng đơn vị chức năng chi phí tệ rút gọn gàng là tỷ việt nam đồng (1.000.000.000 đồng)”. Ngoài ra: Đơn vị kế toán tài chính khi công khai minh bạch BCTC, report quyết toán ngân sách được dùng đơn vị chức năng chi phí tệ rút gọn gàng theo gót quy quyết định như bên trên.

Như vậy:

Thông thông thường những đơn vị chức năng khi lập BCTC đơn vị chức năng tính được xem là đồng. Tuy nhiên nếu như sở hữu tối thiểu 1 tiêu chí bên trên report mà:

+ Có kể từ 9 chữ số trở lên trên => cũng có thể dùng đơn vị chức năng tính là ngàn đồng (1.000 đồng)

+ Có kể từ 12 chữ số trở lên trên => cũng có thể dùng đơn vị chức năng tính là triệu đồng (1.000.000 đồng)

+ Có kể từ 15 chữ số trở lên trên => cũng có thể dùng đơn vị chức năng tính là tỷ việt nam đồng (1.000.000.000 đồng).

Về thực hiện tròn trặn số, theo điều 4 nghị quyết định 174:

Khi dùng đơn vị chức năng chi phí tệ rút gọn gàng, đơn vị chức năng kế toán tài chính được tạo tròn trặn số bởi vì cách: Chữ số sau chữ số đơn vị chức năng chi phí tệ rút gọn gàng nếu như bởi vì 5 trở lên trên thì được tăng thêm một đơn vị; nếu như nhỏ rộng lớn 5 thì ko tính.

Như vậy:

Theo như quy quyết định nêu bên trên thì khi dùng đơn vị chức năng chi phí tệ rút gọn gàng, việc thực hiện tròn trặn số vô kế toán tài chính đều thống nhất vận dụng một nguyên vẹn tắc:

 • Số lẻ sau sản phẩm đơn vị chức năng nhưng mà to hơn hoặc bởi vì năm (>= 5), thì chữ số ở sản phẩm đơn vị chức năng tiếp tục tăng thêm một. Ví dụ: 5.546.458,5636565… => Kế toán nằm trong thêm một đơn vị chức năng => Kế toán thực hiện tròn trặn thành: 5.546.459.
 • Số lẻ sau sản phẩm đơn vị chức năng nhưng mà nhỏ rộng lớn năm (<5), thì chữ số ở sản phẩm đơn vị chức năng tiếp tục không thay đổi. Ví dụ: 458.367,444444…. => Kế toán ko tính và thực hiện tròn trặn thành: 458.367

2.Lưu ý về qui định thực hiện tròn trặn số khi ghi chép hóa đơn độ quý hiếm gia tăng

Việc thực hiện tròn trặn số khi ghi chép hóa đơn độ quý hiếm ngày càng tăng cũng rất được thật nhiều kế toán tài chính quan hoài vì như thế đặc thù cần thiết của loại bệnh kể từ này. Trước không còn, kế toán tài chính cũng cần được lần hiểu một trong những quy quyết định tương quan như sau:

2.1. Hóa đơn độ quý hiếm ngày càng tăng là gì?

Theo khoản 1, Điều 8, Nghị quyết định 123/2020/NĐ-CP- Quy quyết định về hóa đơn, bệnh kể từ, sở hữu quy định:

“Hóa đơn độ quý hiếm gia tăng là hóa đơn giành cho những tổ chức triển khai khai thuế độ quý hiếm ngày càng tăng theo gót cách thức khấu trừ dùng cho những hoạt động: 

 1. a) Bán sản phẩm & hàng hóa, cung ứng công ty vô nội địa;
 2. b) Hoạt động vận tải đường bộ quốc tế;
 3. c) Xuất vô khu vực phi thuế quan lại và những tình huống được nhìn nhận như xuất khẩu;
 4. d) Xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa, cung ứng công ty rời khỏi quốc tế.”

2.2. Quy quyết định về chữ số bên trên hóa đơn độ quý hiếm gia tăng

Tại điểm b, khoản 13, Điều 10, Nghị quyết định số 123/2020/NĐ-CP sở hữu quy định:

“Chữ số hiện trên hóa đơn là chữ số Ả-rập: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Người bán tốt lựa chọn: sau chữ số sản phẩm ngàn, triệu, tỷ, ngàn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải để lốt chấm (.), nếu như sở hữu ghi chữ số sau chữ số sản phẩm đơn vị chức năng phải để lốt phẩy (,) sau chữ số sản phẩm đơn vị chức năng hoặc dùng lốt phân cơ hội số ngẫu nhiên là lốt phẩy (,) sau chữ số sản phẩm ngàn, triệu, tỷ, ngàn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và dùng lốt chấm (.) sau chữ số sản phẩm đơn vị chức năng trên giấy kế tiếp toán”. 

2.3. Quy quyết định về đồng xu tiền kế toán tài chính ghi bên trên hóa đơn và những tiêu chí bên trên hóa đơn

Tại điểm c, khoản 13, Điều 10 của Nghị quyết định số 123/2020/NĐ-CP sở hữu nêu rõ:

Đồng chi phí ghi bên trên hóa đơn là Đồng nước ta, ký hiệu quốc gia là “đ”. 

Trên hóa đơn độ quý hiếm ngày càng tăng bao hàm những tiêu chí sau:

 • Số lượng;
 • Đơn giá bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ;
 • Thành chi phí chưa xuất hiện thuế độ quý hiếm gia tăng;
 • Thuế suất thuế độ quý hiếm gia tăng;
 • Tổng số chi phí thuế độ quý hiếm ngày càng tăng theo gót từng loại thuế suất;
 • Tổng nằm trong chi phí thuế độ quý hiếm gia tăng;
 • Tổng chi phí thanh toán giao dịch tiếp tục sở hữu thuế độ quý hiếm ngày càng tăng.

Vậy trong những tiêu chí nêu bên trên thì kế toán tài chính cần thiết quan hoài cho tới quy quyết định thực hiện tròn trặn số vô kế toán tài chính ở những tiêu chí nào?

 • Chỉ tiêu “Thuế suất thuế độ quý hiếm gia tăng”: Tuân thủ quy quyết định của pháp lý về thuế độ quý hiếm ngày càng tăng vì vậy kế tiếp toán không được tạo tròn trặn số ở tiêu chí này.
 • Chỉ tiêu “Số lượng”: Theo thực tiễn của sản phẩm & hàng hóa, công ty tuân hành theo phía dẫn bên trên điểm b, khoản 13, điều 10 của Nghị quyết định 123/2020/NĐ-CP như tiếp tục trình diễn phía trên. Nếu kế toán tài chính mong ước thực hiện tròn trặn ở tiêu chí này thì tuân hành theo gót qui định thực hiện tròn trặn vô toán học tập.

Như vậy: Kế toán cần thiết quan hoài cho tới quy quyết định thực hiện tròn trặn số cho những tiêu chí chi phí tệ gồm: Đơn giá bán, Thành chi phí chưa xuất hiện thuế GTGT, Tiền thuế GTGT, Tổng chi phí thanh toán giao dịch tiếp tục sở hữu thuế GTGT.

Tổng kết lại những quy kim chỉ nan dẫn của pháp lý, hoàn toàn có thể rút rời khỏi những qui định thực hiện tròn trặn số khi ghi chép hóa đơn độ quý hiếm ngày càng tăng như sau:

 • Chỉ tiêu “Đơn giá”, “Thành chi phí chưa xuất hiện thuế độ quý hiếm gia tăng”, “Tổng số chi phí thuế độ quý hiếm ngày càng tăng theo gót từng loại thuế suất” là những tiêu chí chi phí nên sẽ phải thực hiện tròn đúng theo gót đơn vị chức năng đồng, tức là cần thực hiện tròn trặn cho tới chữ số sản phẩm đơn vị chức năng như qui định tiếp tục trình diễn ở mục 1.

Ví dụ: Trên hóa đơn độ quý hiếm ngày càng tăng ko thể sở hữu trở nên chi phí là: 542.315.326,75 đồng. Đây là một trong những cơ hội ghi sai vì như thế đồng xu tiền của nước ta tiếp tục chỉ mất cho tới 542.315.327 đồng (Áp dụng qui định thực hiện tròn trặn như mục 1).

– Chỉ chi “Tổng nằm trong chi phí thuế độ quý hiếm gia tăng” và “Tổng chi phí thanh toán giao dịch tiếp tục sở hữu thuế độ quý hiếm gia tăng”: Do những tiêu chí chỉ là kết trái ngược của luật lệ nằm trong toán học của những tiêu chí trước này đã thực hiện tròn trặn (nếu có) nên kế toán tài chính ko cần thiết quan hoài cho tới những quy quyết định thực hiện tròn trặn số so với 2 tiêu chí này.

2.4. Quy quyết định về thực hiện tròn trặn số vô tình huống ghi chép hóa đơn bởi vì nước ngoài tệ

Xem thêm: gdkt và pl lớp 10 kết nối tri thức

Cũng bên trên điểm Tại điểm c, khoản 13, Điều 10 của Nghị quyết định số 123/2020/NĐ-CP, kế toán tài chính cũng cần được Note cho tới quy quyết định ghi chép hóa đơn bởi vì nước ngoài tệ như sau:

“Trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ theo gót quy định của pháp luật về ngoại hối thì đơn giá bán, trở nên chi phí, tổng số chi phí thuế độ quý hiếm ngày càng tăng theo gót từng loại thuế suất, tổng số chi phí thuế độ quý hiếm ngày càng tăng, tổng số chi phí thanh toán giao dịch được ghi bởi vì nước ngoài tệ, đơn vị tiền tệ ghi thương hiệu nước ngoài tệ. Người chào bán mặt khác thể hiện nay bên trên hóa đơn tỷ giá bán nước ngoài tệ với đồng nước ta theo gót tỷ giá bán theo gót quy quyết định của Luật Quản lý thuế và những văn bạn dạng chỉ dẫn thực hiện. 

Mã ký hiệu ngoại tệ theo gót chi chuẩn quốc tế (ví dụ: 13.800,25 USD – Mười phụ thân ngàn tám trăm đồng USD và nhì mươi nhăm xu, ví dụ: 5.000,50 EUR – Năm ngàn ơ-rô và năm mươi xu).

Trường hợp ý bán sản phẩm hóa phát sinh bằng ngoại tệ theo gót quy định của pháp luật về ngoại hối và được nộp thuế bởi vì nước ngoài tệ thì tổng số chi phí thanh toán giao dịch thể hiện nay bên trên hóa đơn theo gót nước ngoài tệ, ko cần quy thay đổi rời khỏi đồng nước ta.”

Do vậy: Nếu tình huống hóa đơn độ quý hiếm ngày càng tăng cần thiết ghi chép theo gót nước ngoài tệ thì tiêu chí “Đơn giá”, “Thành chi phí chưa xuất hiện thuế độ quý hiếm gia tăng ”, “Tổng số chi phí thuế độ quý hiếm ngày càng tăng theo gót từng loại thuế suất”, ko cần là đồng =>  Không nhất thiết cần thực hiện tròn trặn nhưng mà theo gót thực tiễn nhiệm vụ. Sau này khi quy thay đổi kể từ nước ngoài tệ lịch sự đồng nhằm mục tiêu mục tiêu bắt bẻ toán kế toán tài chính thì kế toán tài chính hoàn toàn có thể vận dụng qui định thực hiện tròn trặn số vô kế toán tài chính tiếp tục trình diễn bên trên mục 1.

3.Một số ví dụ thực tiễn khi thực hiện tròn trặn số vô kế tiếp toán

Để làm rõ rộng lớn về qui định thực hiện tròn trặn số, mời mọc độc giả kiểm tra những ví dụ sau:

Ví dụ 1: Làm tròn trặn số khi tính khấu hao Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ABC, mua sắm máy photocopy, có mức giá chưa xuất hiện thuế GTGT là: 72.435.000 đồng, kế toán tài chính khấu hao vô 6 năm. Số chi phí khấu hao mỗi tháng kế toán tài chính đo lường như sau:

Khấu hao sản phẩm tháng: 72.435.000/6/12 =1.006.041,666666…

+ Theo qui định tiếp tục kể ở mục 1, thì chữ số sau chữ số sản phẩm đơn vị chức năng là số 6, nằm trong tình huống >=5 bởi vậy sẽ tiến hành nằm trong thêm một.

 • Kế toán thực hiện tròn trặn khấu hao mỗi tháng của dòng sản phẩm photocopy là: 1.006.042 đồng

Ví dụ 2: Làm tròn trặn số khi tính giá bán xuất kho sản phẩm hóa

Khi tính đơn giá bán xuất kho của món đồ A theo gót cách thức trung bình gia quyền với những số liệu sau: Mặt sản phẩm A tồn kho 15 kiểu đơn giá bán 300.000 đồng/cái, 19 kiểu đơn giá: 305.000 đồng/cái

+ Đơn giá bán xuất kho của món đồ A theo gót cách thức trung bình gia quyền:

(15×300.000+19×305.000)/(15+19) =302.794,11764706…

+ Theo qui định tiếp tục kể ở mục 1, thì chữ số sau chữ số sản phẩm đơn vị chức năng là số 1=> Thuộc tình huống <5

 • Kế toán thực hiện tròn trặn đơn giá bán xuất kho của món đồ A là: 302.794 đồng/cái

Ví dụ 3: Làm tròn trặn số khi lập BCTC

Trong quy trình lập BCTC thống nhất của Tập đoàn XYZ, kế toán tài chính xác lập tiêu chí chi phí và tương tự chi phí sở hữu số liệu là: 548.489.625.147 đồng=> Đây là một tiêu chí sở hữu 12 chữ số => Theo qui định ở mục 1 về sự dùng đơn vị chức năng chi phí tệ rút gọn gàng thì kế toán tài chính người sử dụng đơn vị chức năng rút gọn gàng là triệu đồng (1.000.000 đồng)

+ Khi trình diễn tiêu chí này bên trên BCTC thống nhất, đo lường như sau:

548.489.625.147/1.000.000 =548.489,625147 => Cũng theo gót qui định thực hiện tròn trặn kể ở mục 1, kế toán tài chính thực hiện tròn trặn và trình diễn tiêu chí “Tiền và tương tự tiền” là: 548.490 triệu đồng

Ví dụ 4: Làm tròn trặn số khi ghi chép hóa đơn GTGT

Khi ghi chép hóa đơn độ quý hiếm ngày càng tăng chào bán máy hít lớp bụi Z, con số 1 cái, có mức giá niêm yết (đã bao hàm thuế GTGT) bên trên siêu thị là: 7.000.000 đồng/chiếc. Thuế GTGT vận dụng là: 8%

Tính toán: Đơn giá bán chưa xuất hiện thuế GTGT: 7.000.000/1.08 = 6.484.481,481481…

+ Kế toán thực hiện tròn trặn đơn giá bán của dòng sản phẩm hít lớp bụi Z là: 6.484.481 đồng/chiếc

+ Thành chi phí chưa xuất hiện thuế GTGT: 1 x 6.481.481= 6.484.481 đồng (Mục này sẽ không cần thiết thực hiện tròn trặn vì thế con số là: 1)

+ Tiền Thuế Giá trị gia tăng: 6.484.481481481…. x 8% = 518.518,51851852… Do chữ số sau lốt phẩy là số 5 => Được nằm trong thêm một đơn vị chức năng => 518.519 đồng

+ Tổng nằm trong chi phí sản phẩm (đã bao hàm thuế): 6.484.481 + 518.519 =7.000.000 đồng.

Minh họa ví dụ bên trên khi ghi chép hóa đơn theo phía dẫn bên trên mục 1 và mục 2 như sau:

Kế toán đặc biệt quan trọng lưu ý: Do đồng xu tiền ghi bên trên hóa đơn là Đồng nước ta nên như tiếp tục trình diễn ở mục 2: Các đầu tư chi phí tệ gồm: Đơn giá bán, Thành chi phí, Cộng chi phí sản phẩm, Tiền thuế GTGT, Tổng nằm trong thanh toán giao dịch ko thể là những số sở hữu số lẻ sau sản phẩm đơn vị chức năng nhưng mà cần là số đã trải tròn trặn theo gót qui định ở mục 1.

Tiếp theo gót ví dụ 4 phía trên thì tiêu chí “Đơn giá” kế toán tài chính ko nhằm đơn giá bán là: 6.481.481,481481 đồng => Đây là cơ hội ghi chép sai, nhưng mà cần ghi chép “Đơn giá” là số đã trải tròn: 6.481.481 đồng/chiếc.

Xem thêm: bờ biển nước ta kéo dài khoảng 3260 km từ

Trong kế toán tài chính, việc tuân hành những quy quyết định của pháp lý hiện nay hành là rất rất cần thiết. FTS ERP kỳ vọng với nội dung bài viết này, độc giả tiếp tục nắm rõ được những quy quyết định tương quan cho tới đơn vị chức năng chi phí tệ rút gọn gàng và thực hiện tròn trặn số vô kế toán tài chính.

Bên cạnh tổ hợp những kỹ năng hữu ích về kế toán tài chính để giúp đỡ kế toán tài chính công ty dễ dàng và đơn giản lần hiểu vô quy trình công tác làm việc, FTS mặt khác trở nên tân tiến ứng dụng kế toán tài chính mang về giải pháp cai quản trị tài chủ yếu kế toán tài chính tổng thể vừa vặn đơn giản và giản dị, mưu trí vừa vặn đáng tin cậy đúng chuẩn. Anh/Chị kế toán tài chính công ty hãy ĐK ứng dụng kế toán tài chính tài chủ yếu FTS để thực tiễn hưởng thụ một biện pháp với tương đối nhiều tác dụng, tiện nghi như:

 • Tích hợp ý sẵn hóa đơn năng lượng điện tử bên trên ứng dụng kế tiếp toán
 • Có năng lực liên kết với ứng dụng khác
 • Đầy đầy đủ những nhiệm vụ kế tiếp toán: Đầy đầy đủ nhiệm vụ kế toán tài chính theo gót TT133 & TT200, kể từ Mua sản phẩm, Bán sản phẩm, Kho, Hóa đơn, Thuế, Giá trở nên,…
 • Tự động nhập liệu: Tự động nhập liệu kể từ hóa đơn năng lượng điện tử, nhập vào tài liệu kể từ Excel chung tinh giảm thời hạn nhập bệnh kể từ, tách sơ sót.
 • Hỗ trợ tổ hợp số liệu và kết xuất report tài chủ yếu với hàng ngàn biểu kiểu đã có sẵn chung kế toán tài chính đáp ứng nhu cầu kịp lúc đòi hỏi của điều khiển.

Và thật nhiều tác dụng không giống, đừng chậm tay ĐK sẽ được tư vấn và phác họa Phần mượt.