quá khứ tiếp diễn là gì

Exercise 1: Chia động kể từ theo hình thức đích nhằm hoàn thiện câu.

1. She ………………. (call) Mr Lam at 8 last night, but he (not be) ………………. at trang chủ. He (study) ………………. at the library.

Bạn đang xem: quá khứ tiếp diễn là gì

2. Linh ………………. (not hear) the thunder during the storm last night because she ………………. (sleep)

3. It was beautiful last Monday when I went for a walk in the park. The sun ………………. (shine). The birds ………………. (sing)

4. They ………………. (talk) about something when I………………. (walk) into the bedroom.

5. Linda went to tát her friends ‘house, but her friend ………………. (not be) there. He (play) ………………. soccer in the vacant lot down the street.

6. The boy ………………. (fall) asleep while his mom ………………. (read) him a story.

7. She really enjoyed my holiday last year. While it ………………. (snow) in Malay, the sun ………………. (shine) in Florida.

8. While Mya ………………. (shovel) snow from her driveway yesterday, her boyfriend ………………. (bring) her a cup of hot chocolate.

9. She ………………. (have) a xế hộp accident last month. She ………………. (drive) down the street when suddenly a lorry ………………. (hit) her xế hộp from behind.

10. 5 years ago, the government ………………. (decide) to tát begin a food programme. At that time, many people in the rural areas ………………. (starve) due to tát several years of drought.

Exercise 2: Tìm và sửa lỗi trong số câu bên dưới đây

1. He was play badminton when I called him.

2. Was she study English at 8 p.m. yesterday?

3. What was he tự while his mother was making lunch? 

4. Where did you went last Monday? 

5. He turn on the TV, but nothing happened. 

6. She got up early and have breakfast with her family yesterday morning. 

7. Hoa didn't broke the flower vase. I did. 

8. Last weekend, my friend and I go to tát the beach on the bus.

Đáp án

Exercise 1: Chia động kể từ theo hình thức đích nhằm hoàn thiện câu.

1. was calling - wasn't - was studying


2. didn't hear - was sleeping


3. was shining - were singing


4. were talking - walked


5. weren't - were playing


6. fell - was reading


7. was snowing - was shining


8. was shoveling - was bringing


9. had - was driving – hit

Xem thêm: Xoilac TV Cập nhật highlight bóng đá mới nhất hôm nay


10. decided - were starving

Exercise 2: Tìm và sửa lỗi trong số câu bên dưới đây

Câu

Sửa lỗi

1. He was play badminton when I called him.

He was playing badminton when I called him.

2. Was she study English at 8 p.m. yesterday?

Was she studying English at 8 p.m. yesterday?

3. What was he tự while his mother was making lunch? 

What was he doing while his mother was making lunch? 

4. Where did you went last Monday? 

Where did you going last Monday? 

5. He turn on the TV, but nothing happened.

He was turning on the TV, but nothing happened. 

6. She got up early and have breakfast with her family yesterday morning. 

She was getting up early and having breakfast with her family yesterday morning. 

7. Hoa didn't broke the flower vase. I did. 

Hoa didn't breaking the flower vase. I did. 

8. Last weekend, my friend and I go to tát the beach on the bus.

Last weekend, my friend and I were going to tát the beach on the bus.

Bài viết lách bên trên tiếp tục hỗ trợ cụ thể những kiến thức và kỹ năng xoay xung quanh thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp nối với mọi bài xích tập luyện thực hành thực tế cơ phiên bản. Hy vọng nội dung bài viết bên trên tiếp tục khiến cho bạn phân biệt nhanh gọn và dùng thuần thục cấu hình nhị thì này, nhớ là tóm thiệt chắc hẳn những kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản về phong thái dùng, công thức hao hao ghi lưu giữ những tín hiệu nhận ra căn phiên bản nhé!

Xem thêm:

  • Phân biệt thì Quá khứ đơn và Quá khứ hoàn thiện

  • Phân biệt thì lúc này đơn và quá khứ đơn

  • Phân biệt thì Tương lai đơn và Tương lai ngay sát

  • Phân biệt thì Hiện bên trên hoàn thiện và Quá khứ đơn

    Xem thêm: cho bố cái địa chỉ

Tự tin cẩn ghi điểm Khi rèn luyện với IDP!

Bài viết lách bên trên tiếp tục chỉ ra rằng những kiến thức và kỹ năng tổng quan liêu và bài xích tập luyện kiểu sẽ giúp đỡ chúng ta hiểu tăng về thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp nối vô phần tranh tài IELTS.. Hy vọng đó là được xem là mối cung cấp tìm hiểu thêm tiện ích cho chính mình vô quy trình luyện ganh đua IELTS. 

Nếu bạn thích mò mẫm hiểu tăng về dạng bài xích này, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm kho tư liệu luyện ganh đua IELTS sẵn với của IDP bao hàm những Hội thảo IELTS , Khóa học tập luyện ganh đua và những mẹo kể từ những Chuyên Viên IELTS quốc tế. Vấn đề này tiếp tục khiến cho bạn thích nghi với cấu hình bài xích ganh đua, học tập cơ hội phân chia thời hạn hợp lí khiến cho bạn sẵn sàng nhất rất có thể cho những bài xích đánh giá.

Và khi chúng ta tiếp tục sẵn sàng, hãy ĐK ganh đua IELTS với IDP tức thì hôm nay!