quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành xong tiếp nối (Past perfect continuous) là 1 trong nhập 12 thì cơ phiên bản dùng làm nói tới 1 hành vi xẩy ra và chính thức trước 1 hành vi không giống nhập vượt lên khứ. Hãy nằm trong Anh Ngữ Ms Hoa học tập về thì này nhé.

Ví dụ về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Bạn đang xem: quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Ví dụ về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Xem tăng nội dung bài viết về những thì khác:

  • Thì vượt lên khứ hoàn thành xong (past perfect) 
  • Thì vượt lên khứ đơn (Past Simple) - Toàn cỗ kiến thức và kỹ năng về thì vượt lên khứ đơn cần thiết biết

Tất cả những điều chúng ta nên biết về thì này:

#1: Định nghĩa

#2: Cấu trúc thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

#3: Sử dụng thì này như vậy nào?

#4: Dấu hiệu nhận biết

#5: Bài tập luyện thực hành

#6: Đáp án

#1. Định nghĩa

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous) được dùng làm biểu diễn mô tả quy trình xẩy ra 1 hành vi chính thức trước một hành vi không giống nhập vượt lên khứ.

#2. Cấu trúc thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Câu khẳng định

Câu phủ định

Câu nghi ngờ vấn

S + had + been + V-ing

Ví dụ:

– It had been rainingvery hard for two hours before it stopped.

– They had been working very hard before we came.

S + hadn’t + been + V-ing

CHÚ Ý:

– hadn’t = had not

Ví dụ:

– My father hadn’t been doing anything when my mother came trang chủ.

– They hadn’t been talking to each other when we saw them.

Had + S + been + V-ing ?

Trả lời: Yes, S + had./ No, S + hadn’t.

No, S + hadn’t.

Ví dụ:

– Had they been waitingfor má when you met them?

Yes, they had./ No, they hadn’t.

– Had she been watchingTV for 4 hours before she went lớn eat dinner?

Yes, she had./ No, she hadn’t.

#3. Sử dụng thì này như vậy nào?

➣ Diễn đạt một hành vi đang được xẩy ra trước một hành vi nhập vượt lên khứ (nhấn mạng tính tiếp diễn)

Ví dụ: 

- I had been thinking about that before you mentioned it.

Tôi vẫn đang được nghĩ về về vấn đề đó trước lúc bạn đề cập cho tới.

I had been thinking about that before you mentioned it.

I had been thinking about that before you mentioned it.

➣ Diễn đạt hành vi là vẹn toàn nhân của một điều gì cơ nhập vượt lên khứ.

Ví dụ: 

- Sam gained weight because she had been overeating.

Sam tăng cân nặng vì thế cô ấy vẫn ăn rất nhiều.

- Betty fail the final test because she hadn’t been attending class.

Betty vẫn trượt bài bác đánh giá cuối kì vì thế cô ấy ko nhập cuộc lớp học tập.

Sam gained weight because she had been overeating

Sam gained weight because she had been overeating

Tổng thích hợp 12 thì nhập giờ đồng hồ anh

➣ Diễn mô tả một hành vi xẩy ra kéo dãn dài liên tiếp trước một hành vi không giống nhập vượt lên khứ.

Ví dụ: 

- The couple had been quarreling for 1 hour before their daughter came back trang chủ.
Đôi bà xã ck vẫn tranh cãi xuyên suốt một giờ trước lúc đứa phụ nữ về ngôi nhà.

-  The student had been waiting in the meeting room for almost an hour before he was punished.
Cậu học viên vẫn ngóng ngay sát một giờ đồng hồ nhập chống họp trước lúc Chịu đựng trừng trị.

The couple had been quarreling for 1 hour before their daughter came back trang chủ.

The couple had been quarreling for 1 hour before their daughter came back trang chủ.

➣ Diễn mô tả hành vi xẩy ra nhằm sẵn sàng cho 1 hành vi không giống.

Ví dụ: 

- I had been practicing for five months and was ready for the championship.
Tôi vẫn rèn luyện xuyên suốt 5 mon và sẵn sàng mang đến giải vô địch.

-  Willis had been studying hard and felt good about the Spanish test he was about lớn take. 
Willis đã học tập rất chăm chỉ chỉ và cảm nhận thấy rất tốt về bài bác đua giờ đồng hồ Tây Ban Nha nhưng mà anh ấy đã trải.

-  Anna and Mark had been falling in love for 5 years and prepared for a wedding.
Anna và Mark đã yêu thương nhau được 5 năm và vẫn sẵn sàng cho 1 đám hỏi.

I had been practicing for five months and was ready for the championship.

had been practicing for five months and was ready for the championship.

➣ Diễn mô tả một hành vi xẩy ra kéo dãn dài liên tiếp trước 1 thời điểm xác lập nhập vượt lên khứ.

Ví dụ: 

Xem thêm: cách xoá bạn bè trên fb

- She had been walking for 2 hours before 11 p.m. last night.
Cô ấy vẫn quốc bộ 2 giờ đồng hồ đồng hồ đeo tay tính cho tới 9h tối qua loa.

-  My younger brother had been crying for almost 1 hour before lunchtime.
Em trai tôi vẫn khóc xuyên suốt một giờ trước bữa trưa. 

My younger brother had been crying for almost 1 hour before lunchtime.

My younger brother had been crying for almost 1 hour before lunchtime.

➣ Nhấn mạnh hành vi nhằm lại thành quả nhập vượt lên khứ.

Ví dụ: 

- Yesterday morning, he was exhausted because he had been working on his report all night.
Sáng hôm qua loa, anh ấy vẫn kiệt mức độ vì thế trước này đã thực hiện report xuyên suốt đêm.

=> Việc “kiệt sức” vẫn xẩy ra nhập vượt lên khứ và là thành quả của việc “làm báo cáo cả đêm” và được ra mắt trước cơ nên ở trên đây tớ dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn nhằm biểu đạt.

Yesterday morning, he was exhausted because he had been working on his report all night.

Yesterday morning, he was exhausted because he had been working on his report all night.

✎ LƯU Ý: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn hoàn toàn có thể được dùng nhập câu ĐK loại 3 nhằm diễn mô tả ĐK không tồn tại thực nhập vượt lên khứ.

Ví dụ:

- If we had been working effectively together, we would have been successful.
(Nếu công ty chúng tôi còn làm việc bên nhau một cơ hội hiệu suất cao, chúng tôi vẫn thành công xuất sắc rồi.)

- She would have been more confident if she had been preparing better.
(Cô ấy vẫn hoàn toàn có thể sẽ tự tin cẩn hơn nếu cô ấy sẵn sàng đảm bảo chất lượng rộng lớn.)

#4. Dấu hiệu nhận biết

Các câu nằm trong thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn thông thường chứa chấp những kể từ nhận ra như:

  • Until then
  • By the time
  • Prior lớn that time
  • Before, after.

Chúng tớ nằm trong ôn lại kiến thức và kỹ năng thì vượt lên khứ hoàn trở thành tiếp nối trước lúc thực hành thực tế bài bác tập luyện nhé!

#5. Bài tập luyện thực hành

Bài 1. Chia động kể từ nhập vị trí trống

1. I was very tired when I arrived trang chủ. (I/work/hard all day) I’d been working hard all day.

2. The two boys came into the house. They had a football and they were both very tired. (they/play/football) ……………….

3. I was disappointed when I had lớn cancel my holiday. (I/look/forward lớn it) …………

4. Ann woke up in the middle of the night. She was frightened and didn’t know where she was. (she/dream) ………………

5 When I got trang chủ, Tom was sitting in front of the TC. He had just turned it off. (he/watch/a film) ……………….

Bài 2: Hoàn trở thành câu sau

1. We played tennis yesterday. Half an hour after we began playing, it started lớn rain. We had been playing for half an hour when it started lớn rain.

2. I had arranged lớn meet Tom in a restaurant. I arrived and waited for him. After đôi mươi minutes I suddenly realized that I was in the wrong restaurant. I …. for đôi mươi minutes when I … the wrong restaurant.

3. Sarah got a job in a factory. Five years later the factory closed down. At the time the factory … , Sarah … there for five years.

4. I went lớn a concert last week. The orchestra began playing. After about ten minutes a man in the audience suddenly started shouting. The orchestra … when …… This time make your own sentence:

5. I began walking along the road. I ….. when …..

Bài 3: Chia động kể từ và hoàn thành xong câu sau

1 It was very noisy next door. Our neighbours were having (have) a buổi tiệc nhỏ.

2 John and I went for a walk. I had difficulty keeping up with him because he … (walk) so sánh fast

3 Sue was sitting on the ground.She was out of breath. She … (run)

4 When I arrived, everybody was sitting round the table with their mouths full. They … (eat)

5 When I arrived, everybody was sitting round the table and talking. Their mouths were empty, but their stomachs were full. They … (eat)

6 Jim was on his hands and knees on the floor. He … (look) for his liên hệ lens.

7 When I arrived, Kate … (wait) for má. She was annoyed with má because I was late and she … (wait) for a long time.

#6. Đáp án

Bài 1:

2. They’d been playing football

3. I’d been looking forward lớn it

4. She’d been dreaming

5. He’d been watching a film

Bài 2:

2. I’d been waiting for đôi mươi minutes when I realised that I was in the wrong restaurant.

3. At the time the factory closed down, Sarad had been working there for five years.

4 The orchestra had been playing for about ten minutes when a man in the audience started shouting.

5. I’d been walking along the road for about ten minutes when a xế hộp suddenly stopped just behind má.

Bài 3:

2. was walking

3. had been running

4. were eating

5. had been eating

6. was looking

7. was waiting … had been waiting

> Thì sau này đơn giản và giản dị (Simple Future)

Xem thêm: ở hệ thống làm mát bằng nước khi nhiệt độ của nước làm mát vượt quá giới hạn cho phép thì

Qua những nội dung loài kiến thức về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous) và bài bác tập luyện thực hành thực tế bên trên trên đây, cô Hoa tin cẩn rằng chúng ta vẫn nắm vững cách sử dụng thì bên trên trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh nói công cộng và Khi thực hiện bài TOEIC Reading nói riêng biệt.

Chúc chúng ta học tập tốt!