promise to v hay ving

Promise là 1 trong những trong mỗi cấu tạo ngữ pháp giờ Anh cơ bạn dạng nhập gửi gắm tiếp
Hứa, hứa hứa hẹn hoặc lời hứa hẹn nhập giờ anh thông thường sử dụng kể từ Promise, song một vài chúng ta thực hiện ko biết Promise to tướng V hoặc Ving. Dưới đấy là một vài vấn đề giúp đỡ bạn hiểu rời khỏi được cấu tạo này được sử dụng ra làm sao.

Promise to tướng V hoặc Ving


Promise /ˈprɑː.mɪs/ nhập giờ Anh tức là hứa, lời hứa hẹn. Cấu trúc promise thông thường kết phù hợp với động kể từ nguyên vẹn khuôn mẫu to tướng V hoặc kết phù hợp với danh kể từ, ko kết phù hợp với Ving.
Đây là cách sử dụng giản dị và đơn giản nhất lúc thao diễn miêu tả một lời hứa hẹn so với một hành vi nào là cơ của cấu tạo Promise.
Ví dụ

Bạn đang xem: promise to v hay ving

 • She promises to tướng finish her assignment today. (Cô ấy hứa tiếp tục hoàn thành xong bài bác tập luyện của cô ấy ấy hôm nay)
 • I promise to tướng give you all the details information. (Tôi hứa tiếp tục hỗ trợ cho chính mình toàn bộ những vấn đề chi tiết).
 • He promises not to tướng smoke anymore. (Anh ấy hứa sẽ không còn thuốc lá nữa).
 • I promise to tướng finish the homework before 12 p.m (Tôi hứa tiếp tục hoàn thành xong bài bác tập luyện về căn nhà trước 12 giờ đêm).

Một số cấu tạo promise thông thường dùng

Kết phù hợp với động kể từ nguyên vẹn khuôn mẫu To V


Cấu trúc: S + promise + (not) to tướng V


Promise kết phù hợp với động kể từ nguyên vẹn khuôn mẫu To V
Ví dụ:

 • Hien promises to tướng go home page soon today. (Hiền hứa tiếp tục về căn nhà sớm hôm nay).
 • John promises not to tướng tell a liar. (John hứa sẽ không còn dối trá nữa).

Kết phù hợp với một mệnh đề


Cấu trúc: S + promise + (that) + Clause
Promise vẫn đem nghĩa hứa hứa hẹn tuy nhiên sở hữu tính nhấn mạnh vấn đề nhập công ty ngữ tiến hành nhiều hơn thế hoặc được sử dụng khi nhì công ty ngữ nhập câu là không giống nhau.
Ví dụ:


 • My mother promised that he would come to tướng my graduation ceremony. (Mẹ tôi tiếp tục hứa rằng ông ấy sẽ tới lễ chất lượng nghiệp của tôi).
 • I promise that the parcel will arrive today. (Tôi đáp ứng là bưu khiếu nại tiếp tục cho tới ngày hôm nay).

Kết phù hợp với đại kể từ và danh từ


Cấu trúc:

 • S + promise + someone + something (Noun)
 • S + promise + someone + clause


Promise này đem tức là hứa hứa hẹn ai cơ về sự gì.

Xem thêm: 1km bằng bao nhiêu m


Promise kết phù hợp với đại kể từ và danh từ
Ví dụ:

 • She promised her parents good study. (Cô ấy hứa với cha mẹ tiếp tục học hành thiệt tốt)
 • My best friend promised u Dior lipstick for my birthday. (Bạn thân thích của tôi hứa về một thỏi son Dior cho 1 ngày sinh nhật của tôi).

Trong câu con gián tiếp


Cấu trúc:
Câu trực tiếp:
→ “S + V…”, S1 say/tell/promise…
Câu con gián tiếp:
→ S1 + promise + (that) + Clause hoặc
→ S1 + promise + to tướng V
Ví dụ:
“I will come soon”, Linda promised. (“Tôi sẽ tới sớm”, Linda hứa)
→ Linda promised she would come soon. (Linda hứa rằng cô ấy sẽ tới sớm.)
→ Linda promised to tướng come soon. (Linda hứa sẽ tới sớm.)
“I will definitely buy a new hat for you”, my sister said. (“Chị chắc chắn rằng tiếp tục mua sắm một chiếc nón mới nhất mang đến em”, chị tôi nói)
→ My sister promised she would buy a new hat for u. (Chị tôi hứa rằng chị ấy tiếp tục mua sắm một chiếc nón mới nhất mang đến tôi.)
→ My sister promised to tướng buy u a new hat. (Chị tôi hứa mua sắm mang đến tôi một chiếc nón mới nhất.)
→ My sister promised u a new hat. (Chị tôi hứa với tôi về một chiếc nón mới nhất.)

Bài tập luyện áp dụng cấu tạo Promise


Để canh ty chúng ta tổ hợp lại kiến thức và kỹ năng, bên dưới đấy là một vài bài bác tập luyện ôn lại những gì một vừa hai phải học tập được phía trên. Hoàn trở thành kết thúc ghi nhớ đối chiếu với đáp án bên dưới để hiểu bản thân chính từng nào câu nhé.

Xem thêm: điểm thi vào 10 năm 2022

BÀI 1: Điền kể từ chính nhập dù rỗng theo gót cấu tạo Promise

 • My parents promised (take) ______ us to tướng camping on weekends.
 • Linda promises that she (pay) ______ for this meal.
 • The teacher promised (give) _____ gifts to tướng excellent marks students.
 • Her team promised (finish) _____ the project before 10st December.
 • I promise that I will (clean) ____ my bedroom today .
 • I promise (call) ____ you later.


Đáp án:

 • To take
 • Pays/ will pay
 • To give
 • To finish
 • Clean
 • To call

BÀI 2: Chuyển những câu sau trở thành câu con gián tiếp dùng cấu tạo promise

 • Jolie said: “I will tell you the surprise someday.” =>
 • “Don’t worry. I won’t tell anyone about the situation”, Jennie said. =>
 • “I will never bởi this again ”, The kid said to tướng his mother. =>
 • Mindy said: “I’ll certainly visit my beloved uncle when I arrive in Ho Chi Minh City”. =>
 • “Do you promise to tướng tell u all the truth?”, the police asked. =>


Đáp án:
1. Jolie promised that she would tell u the surprise someday.
→ Jolie promised to tướng tell u the surprise some day.
→ Jolie promised u a surprise.
2. Jennie promised that he would not tell anyone about the situation.
→ Jennie promised not to tướng tell anyone about the situation.
3. The kid promised his mother that he would never bởi that again.
4. Mindy promised to tướng visit her beloved uncle when she arrived in Ho Chi Minh City.
→ Mindy promised that she would visit her beloved uncle when she arrived in Ho Chi Minh City.
5. The police asked if I promised to tướng tell him all the truth.

Tổng kết


Bài ghi chép bên trên tiếp tục trình bày cụ thể về thắc mắc promise to v hay ving nhập giờ Anh. Hi vọng chúng ta giờ phía trên tiếp tục bắt chắc hẳn cấu tạo này và không thể lo lắng lo ngại gì nữa nhé!
Nguồn: https://giaotieptienganh.vn/promise-to-v-hay-ving/