phát triển giáo dục là sự nghiệp của

Câu hỏi:

23/08/2019 42,156

A. Nhà nước và của toàn dân.

Bạn đang xem: phát triển giáo dục là sự nghiệp của

Đáp án chủ yếu xác

C. Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên.

D. Nhà nước, Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên.

Đáp án: A

Lời giải: Phát triển dạy dỗ là việc nghiệp của Nhà nước và của toàn dân.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đảng và Nhà VN coi dạy dỗ và huấn luyện và đào tạo là

A. nguyên tố ra quyết định nhằm cách tân và phát triển quốc gia.

B. yếu tố cần thiết nhập quyết sách của Nhà nước.

C. quyết sách xã hội cơ phiên bản.

D. quốc sách tiên phong hàng đầu.

Câu 2:

Đa dạng hóa những mô hình ngôi trường lớp và những kiểu dáng dạy dỗ là nội dung cơ phiên bản của phương phía này bên dưới đây?

A. Mở rộng lớn quy tế bào dạy dỗ.

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư cho tới dạy dỗ.

C. Xã hội hóa sự nghiệp dạy dỗ.

D. Thực hiện nay vô tư xã hội nhập dạy dỗ.

Câu 3:

Một trong mỗi phương phía cơ phiên bản của quyết sách dạy dỗ và huấn luyện và đào tạo ở VN là

A. nâng lên dân trí, huấn luyện và đào tạo lực lượng lao động, tu dưỡng nhân tài.

Xem thêm: phát biểu nào sau đây đúng với đô thị hóa ở nước ta hiện nay

B. nâng lên unique, hiệu suất cao dạy dỗ và huấn luyện và đào tạo.

C. nâng lên nắm vững và nấc thưởng thức văn hóa truyền thống.

D. nâng lên hiệu suất cao của sinh hoạt khoa học tập và technology.

Câu 4:

Thực hiện nay vô tư xã hội nhập dạy dỗ nhằm

A. đáp ứng quyền học hành xuyên suốt đời của công dân

B. tạo nên từng ĐK nhằm người nghèo khó sở hữu thời cơ được học hành.

C. tạo nên môi trường xung quanh cho tới công dân nâng lên trí tuệ.

D. đáp ứng nhu cầu nhu yếu học hành của công dân.

Câu 5:

Nhà nước kêu gọi từng nguồn lực có sẵn nhằm cách tân và phát triển dạy dỗ và huấn luyện và đào tạo là tiến hành nội dung của phương phía nào?

A. Mở rộng lớn quy tế bào dạy dỗ.

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư cho tới dạy dỗ.

C. Thực hiện nay vô tư xã hội nhập dạy dỗ.

D. Xã hội hóa sự nghiệp dạy dỗ.

Câu 6:

Phương phía này sau đây của quyết sách dạy dỗ và huấn luyện và đào tạo đem chân thành và ý nghĩa nhân bản thâm thúy của sự việc nghiệp dạy dỗ nước ta?

A. Nâng cao unique, hiệu suất cao dạy dỗ và huấn luyện và đào tạo.

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư cho tới dạy dỗ.

C. Thực hiện nay vô tư xã hội nhập dạy dỗ.

Xem thêm: từ năm 1996 đến năm 2000 kinh tế liên bang nga

D. Xã hội hóa sự nghiệp dạy dỗ.