phát biểu nào sau đây là không đúng

Câu hỏi:

29/04/2020 235,172

A. Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật không giống gọi là lực.

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây là không đúng

B. Nếu chỉ mất nhì lực tính năng nhập và một vật nhưng mà vật vẫn đứng yên lặng thì nhì lực này là nhì lực cân đối.

C. Hai lực cân đối là nhì lực mạnh như nhau, sở hữu nằm trong phương tuy nhiên trái hướng.

D. Nếu chỉ mất nhì lực tính năng nhập và một vật thì nhì lực này là nhì lực cân đối.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

D – sai vì như thế nếu như chỉ mất 2 lực tính năng vào trong 1 vật nhưng mà ko vừa lòng một trong các 3 ĐK sau thì ko thể trình bày bọn chúng là 2 lực cân nặng bằng:

- nhì lực có tính rộng lớn vì thế nhau

- nhì lực nằm trong phương

- nhì lực ngược chiều

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai lực này tại đây gọi là nhì lực cân nặng bằng?

A. Hai lực nằm trong phương, nằm trong chiều, mạnh như nhau tính năng lên nhì vật không giống nhau.

B. Hai lực nằm trong phương, trái hướng, mạnh như nhau tính năng lên nhì vật không giống nhau.

C. Hai lực nằm trong phương, nằm trong chiều, mạnh như nhau tính năng lên và một vật.

D. Hai lực sở hữu phương bên trên và một đường thẳng liền mạch, trái hướng, mạnh như nhau tính năng lên và một vật.

Câu 2:

Hoạt động này tiếp sau đây ko nhớ dùng cho tới lực?

A. Đọc một trang sách

B. Xách một xô nước

C. Nâng một tấm gỗ

D. Đẩy một cái xe

Câu 3:

Gió tính năng nhập buồm một lực có

Xem thêm: modern office buildings have false floors under which computer and phone wires can be lain

A. phương tuy vậy song với mạn thuyền, nằm trong chiều với chiều hoạt động của thuyền.

B. phương tuy vậy song với mạn thuyền, trái hướng với chiều hoạt động của thuyền.

C. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều kể từ bên trên xuống.

D. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều kể từ bên dưới lên.

Câu 4:

Chọn kể từ phù hợp điền nhập vị trí trống: Khi một lực sĩ chính thức ném một trái ngược tạ, lực sĩ vẫn tính năng nhập trái ngược tạ một......

A. lực nâng 

B. lực kéo

C. lực uốn

D. lực đẩy

Câu 5:

Cặp lực này ko cân đối trong những cặp lực sau?

A. Lực của mặt mũi nước và lực bú của Trái Đất tính năng nhập thuyền nhằm thuyền đứng yên lặng bên trên mặt mũi nước.

B. Lực của nhì em bé bỏng kéo nhì đầu sợi thừng Lúc sợi thừng đứng yên lặng.

C. Lực nhưng mà lốc xoáy tính năng nhập vật và lực nhưng mà vật tính năng nhập lốc xoáy.

D. Lực nâng của sàn và lực bú của Trái Đất tính năng nhập bàn

Câu 6:

Sợi thừng kéo teo của nhì chúng ta không thay đổi địa điểm vì

A. lực kéo của doanh nghiệp 1 tính năng nhập thừng cân đối với lực của thừng tính năng nhập tay chúng ta 1.

B. lực kéo của doanh nghiệp 2 tính năng nhập sợi thừng cân đối với lực kéo của doanh nghiệp 1 tính năng nhập sợi thừng.

C. lực kéo của doanh nghiệp 2 tính năng nhập sợi thừng cân đối với lực thừng tính năng nhập tay chúng ta 1.

Xem thêm: giáo án văn tế nghĩa sĩ cần giuộc

D. lực kéo của doanh nghiệp 1 tính năng nhập thừng cân đối với lực của thừng tính năng nhập tay chúng ta 2.