phát biểu nào sau đây

Câu hỏi:

24/03/2021 301,004

A.  Tương tác thân thích nhị loại năng lượng điện là tương tác điện

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây

B.   Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù mang lại kể từ ngôi trường về mặt mày tạo ra ứng dụng lực

Đáp án chủ yếu xác

C.   Xung xung quanh từng năng lượng điện đứng yên ổn tồn bên trên năng lượng điện ngôi trường và kể từ trường

D.  Đi qua chuyện từng điểm vô kể từ ngôi trường hoàn toàn có thể vẽ nhiều lối mức độ từ

A – sai vì thế : Tương tác thân thích nhị loại năng lượng điện là tương tác từ

B – đúng

C – sai vì thế : Xung xung quanh năng lượng điện đứng yên ổn chỉ tồn bên trên năng lượng điện ngôi trường nhưng mà ko tồn bên trên kể từ trường

D – sai vì: Đi qua chuyện từng điểm vô kể từ ngôi trường chỉ tồn tại một lối mức độ kể từ.

Đáp án nên cần chọn là: B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để đặc thù mang lại kể từ ngôi trường bên trên một điểm, người tớ vẽ bên trên tê liệt một véctơ:

A.  Cường chừng năng lượng điện trường E

B.   Cảm ứng từ B

C.   Lực điện F

D.  Lực từ F

Câu 2:

Phát biểu này sau đó là ko đúng?

A.  Qua ngẫu nhiên điểm này vô kể từ ngôi trường tớ cũng hoàn toàn có thể vẽ được một lối mức độ từ

B.   Đường mức độ kể từ bởi nam châm hút từ trực tiếp dẫn đến xung xung quanh nó là những lối thẳng

C.   Đường mức độ mau ở điểm với chạm màn hình kể từ rộng lớn, lối mức độ thưa ở nới với chạm màn hình kể từ nhỏ

D.  Các lối mức độ kể từ của nam châm hút từ trực tiếp là những lối cong kín

Câu 3:

Tương tác này tại đây ko nên là tương tác từ?

Xem thêm: soạn văn 8 bài khi con tu hú

A.  Tương tác thân thích nam châm hút từ với phái nam châm

B.   Tương tác thân thích nam châm hút từ với loại điện

C.   Tương tác thân thích loại năng lượng điện với loại điện

D.  Tương tác thân thích loại năng lượng điện với năng lượng điện đứng yên

Câu 4:

Phát biểu này sau đó là ko đúng?

A.  Tương tác thân thích nhị loại năng lượng điện là tương tác từ

B.   Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù mang lại kể từ thông về mặt mày tạo ra ứng dụng từ

C.   Xung xung quanh từng năng lượng điện đứng yên ổn tồn bên trên năng lượng điện ngôi trường và kể từ trường

D.  Đi qua chuyện từng điểm vô kể từ ngôi trường chỉ tồn tại một lối mức độ từ

Câu 5:

Phát biểu này tại đây đúng?

A.  Qua ngẫu nhiên điểm này vô kể từ ngôi trường tớ cũng hoàn toàn có thể vẽ được rất nhiều lối mức độ từ

B.   Đường mức độ kể từ bởi nam châm hút từ trực tiếp dẫn đến xung xung quanh nó là những lối thẳng

C.   Đường mức độ mau ở điểm với chạm màn hình kể từ rộng lớn, lối mức độ thưa ở điểm với chạm màn hình kể từ nhỏ

D.  Các lối mức độ kể từ của kể từ ngôi trường đều là những lối cong kín

Câu 6:

Phát biểu này sau đó là ko đúng?

Người tớ nhìn thấy kể từ vĩnh cửu bên trên xung xung quanh chão dẫn đem loại năng lượng điện vì:

A.  Có lực ứng dụng lên một loại năng lượng điện không giống đặt điều tuy vậy song cạnh nó

B.   Có lực ứng dụng lên một kim nam châm hút từ đặt điều tuy vậy song cạnh nó

C.   Có lực ứng dụng lên một phân tử đem năng lượng điện vận động dọc từ nó

Xem thêm: thực vật cần gì để sống

D.  Có lực ứng dụng lên một phân tử đem năng lượng điện đứng yên ổn đặt điều ở kề bên nó