phản ứng nào sau đây là phản ứng thu nhiệt

Câu hỏi:

14/06/2022 26,090

A. Phản ứng tôi vôi

Bạn đang xem: phản ứng nào sau đây là phản ứng thu nhiệt

Đáp án chủ yếu xác

B. Phản ứng nhóm kêu ca và củi;

C. Phản ứng phân diệt đá vôi;

D. Phản ứng nhóm nhiên liệu.

Đáp án trúng là: C

Các phản ứng: tôi vôi, nhóm kêu ca củi, nhóm nhiên liệu đều hóa giải tích điện bên dưới dạng sức nóng rời khỏi môi trường xung quanh Là phản xạ lan sức nóng.

Phản ứng phân diệt đá vôi cần thiết cung ứng sức nóng nhằm phản xạ xẩy ra, ngừng cung ứng sức nóng phản xạ tiếp tục tạm dừng Là phản xạ thu sức nóng.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức tính trở nên thiên enthalpy của phản xạ theo đuổi tích điện links trúng là?

A. ΔrH2980=2.ΔfH2980(sp)ΔfH2980(cđ)

B. ΔrH2980=ΔfH2980(cđ)2.ΔfH2980(sp)

C. ΔrH2980=2.Eb(sp)Eb(cđ)

D. ΔrH2980=Eb(cđ)Eb(sp)

Câu 2:

Nhiệt lượng lan rời khỏi hoặc thu nhập của một phản xạ ở một ĐK xác lập được gọi là gì?

A. Nhiệt lượng lan ra;

B. Nhiệt lượng thu vào;

C. Biến thiên enthalpy;

D. Biến thiên tích điện.

Câu 3:

Phản ứng lan sức nóng là gì?

A. Là phản xạ hóa giải tích điện bên dưới dạng nhiệt;

Xem thêm: tiếng anh lớp 5 unit 5 lesson 3

B. Là phản xạ hít vào tích điện bên dưới dạng nhiệt;

C. Là phản xạ hóa giải ion bên dưới dạng nhiệt;

D. Là phản xạ hít vào ion bên dưới dạng sức nóng.

Câu 4:

Xác quyết định trở nên thiên enthalpy của phản xạ sau ở ĐK chuẩn: CH4(g)+2O2(g)toCO2(g)+2H2O(g)

biết sức nóng tạo ra trở nên ΔfH2980  của CH4(g) là -74,9 kJ/mol, của CO2(g) là - 393,5 kJ/mol, của H2O(l) là -285,8 kJ/mol.

A. - 74,9 kJ;

B. - 965,1 kJ;

C. - 890,2 kJ;

D. 1040 kJ.

Câu 5:

Tính trở nên thiên enthalpy chuẩn chỉnh của phản ứng: C3H6(g)+H2(g)C3H8(g)

 Biết Eb (H-H) = 436 kJ/mol, Eb (C-H) = 418 kJ/mol, Eb (C-C) = 346 kJ/mol, Eb (C=C) = 612 kJ/mol.

A. - 126 kJ;

B. - 134 kJ;

C. - 215 kJ;

D. - 206 kJ.

Câu 6:

Tính trở nên thiên enthalpy của phản xạ theo đuổi tích điện links Lúc những hóa học ở hiện trạng nào?

A. Chất lỏng;

B. Chất rắn;

C. Chất khí;

Xem thêm: chất nào sau đây là chất rắn ở điều kiện thường

D. Cả 3 hiện trạng bên trên.