phân biệt hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp nối là gì? Cách người sử dụng thì động kể từ này như vậy nào? Làm thế này nhằm phân biệt thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp nối với thì thời điểm hiện tại trả thành? Tất cả sẽ tiến hành trả lời nhập nội dung bài viết tiếp sau đây của Athena

Bạn đang xem: phân biệt hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Chào mừng chúng ta đang được con quay quay về với đề chính ngữ pháp sâu xa về thì động kể từ giờ Anh của Athena. Trong những nội dung bài viết trước tất cả chúng ta đang được cùng với nhau đi tìm kiếm hiểu công thức, cách sử dụng và tín hiệu nhận ra của những thì thời điểm hiện tại đơn, thời điểm hiện tại tiếp nối và thời điểm hiện tại triển khai xong. Hôm ni tất cả chúng ta nối tiếp cùng với nhau đoạt được 1 thì động kể từ không giống, này là thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp nối. Thì động kể từ này tiếp tục khó khăn rộng lớn 3 thì động từ xưa đang được học tập tuy nhiên chúng ta cũng chớ vượt lên lo ngại nhé vì như thế Athena đang được với bí quyết hùn chúng ta ghi ghi nhớ được thì động kể từ này nhanh chóng và dễ dàng nắm bắt nhất. Chúng tớ cùng với nhau giải thuật thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp nối tức thì tại đây nhé.

1.Định nghĩa thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp nối (Present perfect continuous)

Thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp diễn là thì động kể từ dùng làm biểu diễn mô tả vụ việc đang được chính thức nhập vượt lên khứ, vẫn còn đấy nối tiếp ở thời điểm hiện tại và hoàn toàn có thể tiếp nối ở sau này. Thì động kể từ này thông thường được dùng nhằm phát biểu về việc việc đang được kết thúc giục tuy nhiên thành phẩm vẫn còn đấy tác động cho tới thời điểm hiện tại. 

Công thức: S+ has/have+ been + V-ing

2.Cấu trúc thì hiện tại taị triển khai xong tiếp diễn

Dưới đó là cấu tạo không thiếu của thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp diễn

 2.1. Thể khẳng định

Công thức: S + have/has + been + V-ing

Trong đó:

 • he/she/it + has+ been+v-ing
 • I/you/we/they+ have+ been+ V-ing

Ví dụ

 • I have been studying Music for 3 years. – Tôi đang được học tập music được 3 năm.
 • We have been waiting here for 3 hours! – Chúng tôi đang được ngóng ở trên đây thân phụ giờ đồng hồ đeo tay.
 • They have been standing in the rain for one hour. – Họ đang được đứng bên dưới mưa khoảng chừng 1 giờ đồng hồ
 • She has been drinking too much milk tea lately. – Cô ấy đang được coi rất nhiều TV.
 • He has been working for this company for 5 years. – Anh ấy đang được thao tác làm việc ở doanh nghiệp được 5 năm
 • It has been raining since last morning – Trời đang được mưa Tính từ lúc sáng sủa qua

2.2. Thể phủ định

Công thức: S + have/ has + not + been + V-ing

Ví dụ:

 • He hasn’t been studying English since last year. – Anh ấy dường như không học tập giờ ANh từ thời điểm năm ngoái
 • I haven’t been meeting Jim for over two months! –Tôi đang được  không gặp gỡ Jim trong cả 2 mon.

2.3.Công thức thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp nối ở  thể ngờ vấn

Công thức: (WH) + have/ has + S + been + V-ing?

 Trả lời:      

 • Yes, I/ we/ you/ they + have     
 • Yes, he/ she / it + has.

Hoặc

 • No, I/ we/ you/ they + haven’t
 • No, he/ she/ it + hasn’t

Ví dụ:

 • Has she been waiting here for three hours? Yes, she has (Cô ấy đang được ngóng ở trên đây 3 tiếng?)
 • Has Jack been doing his housework? No, he hasn’t (Jack đã từng bài bác tập dượt về ko nhà?)
 • Have you been using my mobile phone again? Yes, I have (Bạn một vừa hai phải lại người sử dụng điện thoại cảm ứng thông minh của tôi đấy à?)

3.Cách dùng thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp diễn

Thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp nối dùng khi nào? Cùng xem thêm cách sử dụng thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp nối và ví dụ ví dụ tiếp sau đây nhé!

 • Thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp nối dùng làm biểu diễn mô tả hành vi chính thức ở vượt lên khứ , ra mắt liên tiếp và kéo dãn dài ở thời điểm hiện tại, nhằm mục tiêu nhấn mạnh vấn đề tính liên tục của hành vi và thông thường vấn đáp mang lại thắc mắc How long ( được bao lâu rồi), since và for

 Ví dụ: 

-She has been waiting for 2 hours– Cô ấy đang được đợi khoảng chừng 2 giờ đồng hồ đeo tay.

-They have been swimming since last December. – Họ đã đi được bơi lội từ thời điểm tháng 12 năm ngoái.

-I’ve been typing the draft since 8 a.m – Tôi đang được gõ bạn dạng thảo kể từ 8 giờ sáng

 • Thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp nối dùng làm nói đến hành vi đang được kết thúc giục nhập vượt lên khứ song thành phẩm vẫn bắt gặp được

 Ví dụ:

-He has been working hard for 12 hours, so sánh he is very tired now

(Anh ấy đang được thao tác làm việc 12 giờ đồng hồ đeo tay nên giờ đây anh ấy mệt)

-You are fired because you have been making many mistakes.

(Bạn bị thải hồi cũng chính vì các bạn đang được vi phạm nhiều lỗi)

4.Dấu hiệu nhận ra thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp diễn

Dưới đó là những tín hiệu nhận ra của thì thời điểm hiện tại tiếp nối triển khai xong và ví dụ minh họa nhằm chúng ta đơn giản dễ dàng theo đòi dõi.

Trạng từ

Vị trí cụm từ

Ví dụ

for the whole + N (N chỉ thời gian)

Thường đứng cuối câu

-They have been singing for the whole day.
(Họ đang được hát một ngày dài rồi)

-I have been working  for the whole night

(Tôi đang được thao tác làm việc đang được ban đêm ni rồi.)

-for + khoảng chừng thời hạn (for months, for years: nhập khoảng
-since + mốc thời gian: kể từ khi
(since he arrived, since July,…)

Đầu hoặc cuối câu

She has been going out since 7 pm
(Cô ấy ra đi ngoài kể từ 7 giờ tối.)

My father has been watching TV  for 2 hours
(Bố tôi đang được coi TV được 2 giờ rồi.)

All + thời gian
(all the morning, all the afternoon,…)

Thường đứng cuối câu

She has been chatting with her friends all the

 morning
(Cô ấy rỉ tai với các bạn cả buổi sớm.)

5.Phân biệt thì Hiện bên trên trả thành và thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì thời điểm hiện tại trả thành

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Cấu trúc

S+ have/has+ V2

S+ have/has+ been + V-ing

Cách dùng

Thì thời điểm hiện tại triển khai xong biểu diễn mô tả hành vi đang được xẩy ra xong xuôi rồi (tức hành vi trọn vẹn vẹn).

Thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp nối biểu diễn mô tả hành vi vẫn còn đấy đang được nối tiếp xẩy ra (tức hành vi ko trọn vẹn vẹn).
Ví dụ:

Thì thời điểm hiện tại triển khai xong nhấn mạnh vào kết quả của hành động (diễn mô tả ai đó đã thực hiện gì? được bao nhiêu? Hay  được mấy lần tính cho tới thời gian thời điểm hiện tại (trả điều mang lại câu hỏi  How many?/ How much)

Ví dụ: I have visited Sai Gon 4 times

( Tôi đã đi được thăm hỏi Sài gòn 4 lần)

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thông thường nhấn mạnh vào tính liên tục của hành vi (diễn tả ai này đã làm cái gi ? được bao lâu tính cho tới thời gian thời điểm hiện tại (trả điều mang lại thắc mắc How long?)

Ví dụ: I have been working all day ( Tôi đang được thao tác làm việc cả ngày)

Dấu hiệu nhận biết

Ever, never, just, already, recently, since, for

All the morning, all the afternoon, all day long, since, for, how long…

Xem thêm: tán sắc ánh sáng là hiện tượng

6.Bài tập dượt thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp diễn

Bài 1: Chọn đáp án đúng

 1. He ………………….. motorbikes for 2 years
  A. has been riding        B. has ridden        C. has been ridden        D. have been riding
  2. My sister _____ for you since yesterday.
  A. has been looked        B. has been looking        C. have been looking        D. looked
  3. Why are your hands so sánh dirty? I…………………my bike
  A. repaired        B. have been repaired        C. has been repaired        D. have been repairing
  4. We……………around Scotland for 8 years
  A. travelled        B. have travelled        C. have been travelling        D. has been travelling
  5. Sandy……………….dinner 4 times this week
  A. has cooked        B. has been cooking        C. have been cooking        D. cooked
 2. I ……………… lớn learn English for years but I have not succeeded yet.
  A. have been trying         B. have tried        C. tried        D. A & B
  7. I ……………… lớn Thành Phố New York three times this year.
  A. have been being        B. have been        C. was        D. has been
  8. My brother ……………… several plays. He has just finished his second tragedy.
  A. have written        B. have been writing        C. has written        D. has been writing
  9. I love this film. I………………it four or five times already.
  A. have been seeing        B. have seen        C. has seen        D. had seen
  10. How long you ………………English? For 5 years
  A. have you studied        B. have been studying        C. studied        D. tự you study

Bài 2: Chọn đáp án trúng A hoặc B

1.Which of the two sentences below is the better or more likely?

A.I’ve worked in the garden all day and now I’m tired.

B.I’ve been working in the garden all day and now I’m tired.

2.

A.What have you done? You’re all wet.

B.What have you been doing? You’re all wet.

3.

A.Ifinished my homework. Now I’m going lớn watch TV.

B.I’ve been finishing my homework. Now I’m going lớn watch TV.

4.

A.What have you done with my keys? - I haven’t seen your keys.

B.What have you been doing with my keys? - I haven’t seen your keys.

5.

A.She’s worked in the garden all morning and she’s still not finished.

B.She’s been working in the garden all morning and she’s still not finished.

6.

A.Why are you sweating? - I’ve cut the grass.

B.Why are you sweating? - I’ve been cutting the grass.

7.

A.How many biscuits have you eaten?

B.How many biscuits have you been eating?

7.

A.How long have you known her?

B.How long have you been knowing her?

8.

A.I’ve had this computer for over 10 years.

B.I’ve been having this computer for over 10 years.

9.

A.I’ve had piano lessons for over 10 years and I’m still not very good.

B.I’ve been having piano lessons for over 10 years and I’m still not very good.

Đáp án:

Bài 1

1. A

2. B

3. D

4. C

5. A

6. A

7. B

8. C

9. B

10. B

Bài 2:

1. B

2. B

3. A

4. A

5. B

6. B

7. A

8. A

9. A

10. B

Nắm rõ ràng cơ hội dùng và cấu tạo của thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp nối là các bạn đang được bắt vững chắc 1 chủ thể ngữ pháp cơ bạn dạng của giờ Anh rồi tê liệt. Quý Khách hãy nỗ lực ghi ghi nhớ cơ hội dùng từng thì động kể từ bằng phương pháp thực hiện nhiều bài bác tập dượt tương quan nhé. Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức đảm bảo chất lượng.

Xem thêm: where is my umbrella she asked

>>Xem thêm

1.Thì thời điểm hiện tại trả thành

2.Thì thời điểm hiện tại tiếp diễn