on time và in time

Key takeaways

 • “On time” nhập giờ Anh đem tức thị “đúng giờ”, được dùng nhằm biểu diễn mô tả một hành vi hoặc vụ việc xảy cho tới đúng thật thời hạn đang được dự con kiến từ xưa, cho 1 plan và được toan sẵn.

  Bạn đang xem: on time và in time

 • “In time” nhập giờ Anh đem tức thị vừa vặn kịp giờ, vừa vặn kịp khi, vừa vặn đúng vào khi, được dùng nhằm duy nhất vụ việc được ra mắt tức thì sát thời khắc ở đầu cuối, rõ ràng rộng lớn là hành vi này xẩy ra đúng lúc trước lúc vượt lên muộn hoặc vụ việc không giống tiếp tục xẩy ra.

 • Sự không giống nhau thân thích “On time” và “In time” là ở số lượng giới hạn thời hạn và “hạn chót” của một vụ việc, plan này tê liệt.

Phân biệt “On time” và “In time” nhập giờ Anh

On time

On time

Định nghĩa “On time”

“On time” /ɑːn taɪm/, nhập giờ Anh đem tức thị “đúng giờ”.

Ví dụ: The most simple and important thing is to tướng be on time. (Một điều đơn giản và giản dị và cần thiết nhất đó là cho tới đích giờ.)

Cách sử dụng “On time”

Người học tập dùng “On time” nhập tình huống biểu diễn mô tả một hành vi hoặc vụ việc xảy cho tới đúng thật thời hạn đang được dự con kiến từ xưa, cho 1 plan và được toan sẵn.

Ví dụ: The plane to tướng London took off on time. (Máy cất cánh cho tới Luân Đôn đang được chứa chấp cánh đích giờ)

Từ đồng nghĩa tương quan với “On time”

Người học tập rất có thể dùng một số trong những kể từ đồng nghĩa tương quan để thay thế thế cho tới “On time”, cụ thể:

 • Punctual

 • On the dot

 • Exactly on schedule

In time

In time

Định nghĩa “In time”

“In time” /ɪn taɪm/, nhập giờ Anh đem tức thị vừa vặn kịp giờ, vừa vặn kịp khi, vừa vặn đúng vào khi.

Ví dụ: You need come to tướng the cinema in time or you may miss the beginning of the movie. (Bạn cần dùng rạp chiếu phim kịp giờ ko thì các bạn sẽ bỏ qua phần đầu của cục phim).

Cách sử dụng “In time”

Người học tập dùng “In time” khi duy nhất vụ việc được ra mắt tức thì sát thời khắc ở đầu cuối, rõ ràng rộng lớn là hành vi này xẩy ra đúng lúc trước lúc vượt lên muộn hoặc vụ việc không giống tiếp tục xẩy ra.

Từ đồng nghĩa tương quan với “In time”

Người học tập rất có thể dùng một số trong những kể từ đồng nghĩa tương quan để thay thế thế cho tới “In time”, cụ thể:

 • Early enough

 • Not late

 • Well time

 • Prompt

 • With enough time to tướng spare

 • Before the last moment

“In time” và “on time” không giống nhau như vậy nào?

On time

In time

Định nghĩa

On time Có nghĩa là đích giờ.

In time Có nghĩa là vừa vặn kịp khi, ko trễ.

Cách sử dụng

Xem thêm: phân tích bài khi con tu hú

Diễn mô tả một vụ việc được ra mắt nhập đích thời khắc được lên plan trước.

Diễn mô tả một vụ việc được ra mắt tức thì sát thời khắc ở đầu cuối.

Sự không giống biệt

On time biểu diễn mô tả thời hạn vừa vặn đích giờ.

In time biểu diễn mô tả thời hạn ngay sát sát nút.

Từ đồng nghĩa

Punctual, Not late, Exactly on schedule, On the dot.

Early enough, With enough time to tướng spare, Before the last moment, Prompt, Well time.

Xem thêm: Cách sử dụng “in”, “on” và “at” nhập giờ Anh.

Bài tập

Exercise: Lựa lựa chọn “in time” / “on time” sao cho tới phù hợp:

 1. The meeting has been scheduled for 3 pm. Please, arrive in time/ on time.

 2. The concert is at 7 o’clock. I hope my friend will make it to tướng the stadium in time/ on time.

 3. Despite the bad weather, our class prepared enough for the extracurricular activity to tướng take place in time/ on time.

 4. Yesterday, Maria woke up late but luckily she went to tướng the class in time/ on time to tướng study.

 5. Our quấn requires all the staff to tướng go to tướng the company in time/ on time

 6. Although it rained heavily outside, the football match still began in time/ on time.

Đáp án:

 1. The meeting has been scheduled for 3 pm. Please, arrive on time. (Buổi họp và được lên lịch nhập 3h chiều. Mong rằng quý khách sẽ tới đúng giờ)

 2. The concert is at 7 o’clock. Due to tướng the congestion, I hope my friend will make it to tướng the stadium in time. (Buổi hòa nhạc tiếp tục ra mắt khi 7 giờ. Nhưng vì như thế đàng tắc nên tôi ước rằng chúng ta tôi sẽ tới buổi hòa nhạc kịp giờ)

 3. Despite the bad weather, our class prepared enough for the extracurricular activity to tướng take place on time. (Mặc cho dù không khí ko tiện nghi tuy nhiên lớp công ty chúng tôi đang được sẵn sàng vừa đủ nhằm buổi nước ngoài khóa ra mắt đúng giờ.)

 4. Yesterday, Maria woke up late but luckily she went to tướng the class in time to tướng study. (Ngày ngày hôm qua Maria dậy muộn tuy nhiên suôn sẻ vẫn đi học kịp giờ nhằm học)

 5. Our quấn requires all the staff to tướng go to tướng the company on time. (Sếp của tôi đòi hỏi từng nhân viên cấp dưới cần cho tới doanh nghiệp lớn đúng giờ)

 6. Although it rained heavily outside, the football match still began on time. (Mặc cho dù trời mưa nặng nề phân tử ngoài cộng đồng tuy nhiên trận đá bóng vẫn ra mắt đúng giờ)

Tổng kết

Bài viết lách bên trên đang được cung ứng những vấn đề hùn người học tập phân biệt được nhị cặp kể từ dễ dẫn đến lầm lẫn nhập giờ Anh: In time và On time. Người học tập cần thiết ôn tập luyện và ghi lưu giữ nhằm rời bị lầm lẫn khi dùng kể từ chỉ thời hạn này.

Xem tăng những nội dung bài viết về chủ thể thời gian:

 • Giới kể từ chỉ thời hạn (preposition of time): Định nghĩa và cơ hội dùng từng loại

 • Phân loại những Trạng kể từ chỉ thời hạn (Adverb of time)

  Xem thêm: 1km bằng bao nhiêu m

 • Cấu trúc it take và spend nhập giờ Anh: Ý nghĩa và cơ hội sử dụng


Nguồn tham lam khảo:

“'On Time' vs. 'in Time' – the Difference.” Jakubmariancom On Time vs in Time the Difference Comments, https://jakubmarian.com/on-time-vs-in-time-the-difference/.