nội dung chủ yếu của chiếu cần vương là

Câu hỏi:

22/08/2019 46,288

A. kêu gọi quần bọn chúng quần chúng đứng lên kháng chiến kháng thực dân Pháp

Bạn đang xem: nội dung chủ yếu của chiếu cần vương là

B. kêu gọi văn thân thích, sĩ phu và quần chúng cả nước đứng lên vì vua nhưng mà kháng chiến

Đáp án chủ yếu xác

C. kêu gọi văn thân thích, sĩ phu nhập toàn nước tổ chức cải tân chủ yếu trị - xã hội

D. tố cáo tội ác của thực dân Pháp và lôi kéo quần chúng kế tiếp kháng chiến

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…125...SGK Lịch sử 11 cơ bản

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sau Khi vua Hàm Nghi bị tóm gọn, trào lưu Cần vương

A. trọn vẹn chấm dứt

B. chỉ hoạt động và sinh hoạt cố kỉnh chừng

C. vẫn kế tiếp tuy nhiên thu hẹp địa phận ở Nam Trung Bộ

D. tiếp tục cách tân và phát triển, quy tụ dần dần trở nên những trung tâm lớn

Câu 2:

Nội dung nào là sau đây phản ánh ý nghĩa sâu sắc của trào lưu Cần vương?

A. Củng cố chính sách phong loài kiến Việt Nam

B. Buộc thực dân Pháp nên trao trả độc lập

C. Thổi bùng lên ngọn lửa đáu giành giật cứu vãn nước nhập nhân dân

D. Tạo nền móng cho việc xuất hiện nay trào lưu dân tộc bản địa mái ấm nghĩa đầu thế kỉ XX

Câu 3:

Phong trào Cần vương vãi ra mắt sôi sục ở

A. Trung Kì và Nam Kì

Xem thêm: he managed to win the race

B. Bắc Kì và Nam Kì

C. Bắc Kì và Trung Kì

D. Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì

Câu 4:

Nguyên nhân đa số dẫn đến việc thất bại của trào lưu Cần vương vãi là gì?

A. Triều đình mái ấm Nguyễn tiếp tục đầu sản phẩm thực dân Pháp

B. Các cuộc khởi nghĩa nhập phong trào ra mắt tách rộc rạc, lẻ tẻ

C. Thiếu đàng lối chỉ đạo đích đắn và sự lãnh đạo thống nhất

D. Thực dân Pháp mạnh và tiếp tục gia tăng được nền cai trị ở Việt Nam

Câu 5:

Người hàng đầu phái mái ấm chiến mái ấm trương kháng Pháp nhập triều đình Huế là

A. Phan Thanh Giản

B. Vua Hàm Nghi

C. Tôn Thất Thuyết

D. Nguyễn Văn Tường

Câu 6:

Lực lượng nhập cuộc phần đông nhất nhập khởi nghĩa Yên Thế là

A. công nhân

B. nông dân

C. các dân tộc bản địa miền núi

Xem thêm: bài tập tiếng anh lớp 6

D. công dân và công nhân