những câu hỏi về bác hồ

100 CÂU HỎI VỀ CUỘC ĐỜI, THÂN THẾ, SỰ NGHIỆP CỦA

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Câu 1. Theo Hồ Chí Minh: cách mệnh hóa giải dân tộc bản địa phải? a. Đi theo gót con phố của những bậc chi phí bối Việt Nam b. Đi theo gót con phố cách mệnh của nước Mỹ c. Đi theo gót con phố cách mệnh của nước Pháp d. Đi theo gót con phố cách mệnh vô sản

Câu 2. Nguyễn Tất Thành từng dạy dỗ học tập ở ngôi ngôi trường này trước lúc đi ra chuồn tìm đường cứu vớt nước? a. Trường tè học tập Pháp - Việt ở Vinh. b. Trường tè học tập Đông Ba ở Huế. c. Trường Quốc học tập Huế. d. Trường Dục Thanh ở Phan Thiết.

Bạn đang xem: những câu hỏi về bác hồ

Câu 3. Chọn đáp án vấn đáp đúng: Nguyễn Tất Thành phen trước tiên bịa chân lên đất Pháp bên trên địa điểm nào? a. Mác xây b. Lơ Havrơ c. Noóc măng đi d. Thủ đô Pari

Câu 4 quy trình tạo hình và cải tiến và phát triển tư tưởng Xì Gòn, thời kỳ nào là thời kỳ mò mẫm tòi con phố cứu vớt nước hóa giải dân tộc? a. 1908 - 1911 b. 1911 - 1920 c. 1921 - 1930 d. 1930 - 1945

Câu 5. Chọn cụm kể từ trúng điền nhập lốt.... Tháng 7 năm 1920, Xì Gòn phát âm ... của V. Lênin. a. Tác phẩm "Nhà nước và cơ hội mạng". b. Tác phẩm “Những trọng trách trước đôi mắt của tổ chức chính quyền xô viết” c. Sơ thảo phen loại nhất Luận cương về những yếu tố dân tộc bản địa. d. Sơ thảo phen loại nhất Luận cương về những yếu tố dân tộc bản địa và yếu tố thuộc địa.

Câu 6. Tìm một đáp án sai trong khúc sau đây: Trong 10 năm đầu (1911 - 1920) của quá trình dạt dẹo mò mẫm đàng cứu vớt nước, Nguyễn Aí Quốc đã: a. Vượt qua loa 3 hồ nước, 4 lục địa.

b. Đến khoảng chừng ngay gần 30 nước. c. Sống, thực hiện mướn và tự động học tập bên trên những nước Mỹ, Anh, Pháp. d. Đến Matxcơva dự Hội nghị Quốc tế dân cày. Câu 7. Tìm một điểm lầm lẫn trong khúc ghi chép bên dưới đây: Một trong mỗi nguồn gốc của tư tưởng Xì Gòn là thu nhận văn hóa truyền thống phương Đông. Cụ thể là: a. Những mặt mũi tích đặc biệt của Nho giáo. b. Tư tưởng vị thả của Phật giáo. c. Kế quá lòng nhân ái, đức quyết tử của Hồi giáo d. Tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn

Câu 8. Câu trình bày "Chủ trương thực hiện tư sản dân quyền cách mệnh và thổ địa cơ hội mạng để tiếp cận xã hội nằm trong sản" được trích kể từ nội dung bài viết này của Hồ Chí Minh? a. Đường cơ hội mệnh b. Chính cương vắn tắt của Đảng c. Sách lược vắn tắt của Đảng d. Chương trình tóm lược của Đảng

Câu 9. Chọn đáp án vấn đáp trúng cho tới câu hỏi: Xì Gòn xác minh mái ấm nghĩa dân tộc là một trong những động lực rộng lớn ở những nước đang được đấu giành giật giành song lập. Đó là chủ nghĩa dân tộc bản địa nào? a. Chủ nghĩa nhân đạo nằm trong sản b. Chủ nghĩa dân tộc bản địa chân chủ yếu. c. Chủ nghĩa sô vanh, nước rộng lớn. d. Chủ nghĩa dân tộc bản địa vị kỷ.

Câu 10. Luận điểm: "Đảng mong muốn vững vàng thì nên đem mái ấm nghĩa thực hiện cốt, nhập Đảng ai cũng nên hiểu, người nào cũng nên theo gót mái ấm nghiã ấy. Đảng tuy nhiên không tồn tại mái ấm nghĩa cũng như người không tồn tại trí tinh, tàu không tồn tại bàn chỉ nam" được trích kể từ kiệt tác nào của Hồ Chí Minh? a. Tuyên ngôn Độc lập b. Đường Cách mệnh c. Điều lệ vắn tắt của Đảng d. Thường thức chủ yếu trị

Câu 11ăm 1919 Nguyễn Tất Thành thâm nhập Đảng Xã hội Pháp vì thế lí tưởng a. “Tự tự, Bình đẳng, Bác ái” b. “Độc lập, Bình đăng,Bắc ái” c. “ Bình đẳng, tự tại, độc lập” d. “Độc lập, nhân quyền, dân quyền”

Câu 12. Chọn đáp án vấn đáp trúng cho tới câu hỏi: Nguyễn Tất Thành nhập Đảng xã hội Pháp năm nào? a. Đầu năm 1917

khổ? Đây là loại quan trọng cho tới tất cả chúng ta, đó là con phố hóa giải của chúng

ta". Nguyễn Ái Quốc trình bày câu ấy Lúc đang được ở đâu?

a. Luân Đôn, Anh b. Quảng Châu Trung Quốc, Trung Quốc c. Paris, Pháp d. Máxcơva, Liên Xô

Câu 19: Câu nói: “ Giai cung cấp người công nhân và quần chúng. # những nước đều là các bạn, mái ấm nghĩa

đế quốc ở đâu đâu cũng là người thù”. Được Nguyễn Ái Quốc trí tuệ rõ ràng nhập giai

đoạn nào?

a. 1911-

b. 1911- 1917

c. 1911- 1919

d. 1911- 1920

Câu đôi mươi. Chọn đáp án vấn đáp trúng nhất: a. Chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, phương châm cho tới hành vi của Đảng tớ. b. Tư tưởng Xì Gòn là nền tảng tư tưởng, phương châm cho tới hành vi của Đảng tớ. c. Cùng với mái ấm nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Xì Gòn là nền tảng tư tưởng và phương châm cho tới hành vi cách mệnh của Đảng tớ. d. Cả phụ vương đáp án sót lại đều trúng.

Câu 21: Nhà thơ Chế Lan Viên viết: “Phút khóc trước tiên là phút Bác Hồ cười”. Câu thơ cơ trình bày lên điều gì? a. Bác Hồ đi ra đi tìm kiếm đàng cứu vớt nước. b. Bác Hồ phát âm tuyên ngôn song lập. c. Bác Hồ phát âm sơ thảo luận cương của Lênin d. Bác Hồ trả yêu thương sách cho tới Hội nghị Vecxai.

Câu 22 : Văn bạn dạng này được Nguyễn Ái Quốc coi là “cẩm nang thần kì” cho tới sự nghiệp hóa giải dân tộc aận cương về dân tộc bản địa và nằm trong địa của Lênin bên ngôn của Đảng nằm trong sản Karx Mark c. Tư bạn dạng luận của Karx Mark dận cương tháng tư của Lênin

Câu 23: Sự khiếu nại này lưu lại Nguyễn Ái Quốc những bước đầu nhìn thấy con phố cứu nước trúng đắn a. Nguyễn ái Quốc trả yêu thương sách cho tới Hội nghị vecxai (18/6/1919) b. Nguyễn ái Quốc nhập cuộc gây dựng Đảng Cộng sản Pháp (12/1920)

c. Nguyễn ái Quốc phát âm sơ thảo luận cương của Lênin về yếu tố dân tộc bản địa và thuộc địa (7/1920) d. Nguyễn ái Quốc xây dựng tổ chức triển khai Hội nước Việt Nam cách mệnh thanh niên(6/1925)

Câu 24: Nguyễn Ái Quốc đang được trình diễn lập ngôi trường, ý kiến của tớ về vị trí chiến lược của cách mệnh những nước nằm trong địa nhập : a. Hội nghị dân cày quốc tế ở Matxcơva. b. Đại hội quốc tế nằm trong sản phen loại V (1924) c. Đại hội Tua của Đảng xã hội Pháp. d. Đại hội dân cày quốc tế năm 1923.

Câu 25: Sự khiếu nại này được Nguyễn Aí Quốc tấn công giá: “như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân” a. Cách mạng mon Mười Nga bùng phát và thắng lợi b. Sự xây dựng Đảng Cộng sản Pháp c. Vụ giết hại thương hiệu toàn quyền Méclanh của Phạm Hồng Thái d. Sự xây dựng Hội nước Việt Nam Cách mạng Thanh niên

Câu 26: Ba tư tưởng tại đây được trình diễn nhập kiệt tác này của Nguyễn Ái Quốc

  • Cách mạng là sự việc nghiệp của quần chúng
  • Cách mạng nên tự Đảng theo gót mái ấm nghĩa Mác-Lenin lãnh đạo
  • Cách mạng nước Việt Nam nên khăng khít và cấu kết với cách mệnh thế giới a. Tạp chí Thư tín Quốc tế b. “Bản án cơ chế thực dân Pháp” c. “Đường cơ hội mệnh” d. Tất cả nằm trong đúng

Câu 27 : Con đàng cách mệnh nước Việt Nam được xác lập nhập Cương lĩnh chủ yếu trị đầu tiên tự đồng chí Nguyễn ái Quốc khởi thảo, cơ là: a. Làm cách mệnh tư sản dân quyền và cách mệnh ruộng khu đất nhằm tiến thủ lên chủ nghĩa nằm trong sản. b. Thực hiện nay cách mệnh ruộng khu đất cho tới triệt nhằm. c. Tịch thu không còn sản nghiệp của bọn đế quốc. d. Đánh sập địa mái ấm phong con kiến, thực hiện cách mệnh thổ địa tiếp sau đó thực hiện cách mệnh dân tộc.

Câu 28: Lực lượng cách mệnh nhằm tấn công sập đế quốc và phong con kiến được nêu trong Cương lĩnh chủ yếu trị trước tiên của Đảng tự đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là lực lượng nào? a. Công nhân và nông dân b. Công nhân, dân cày và những giai tầng tè tư sản, trí thức, trung nông

Câu 35 : Vai trò của Nguyễn Ái Quốc nhập hội nghị thống nhất phụ vương tổ chức triển khai nằm trong sản (3-2-1930) thể hiện nay như vậy nào? a. Thống nhất những tổ chức triển khai nằm trong sản nhằm xây dựng một Đảng có một không hai lấy thương hiệu là Đảng Cộng sản nước Việt Nam. b. Soạn thảo Cương lĩnh chủ yếu trị trước tiên nhằm Hội nghị trải qua. c. Truyền cại trị nghĩa Mác Lênin về nước Việt Nam. d. Câu a và b trúng.

Câu 36 : Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc) Người đã lựa lựa chọn giác ngộ thanh niên yêu thương nước nước Việt Nam đang được hoạt động và sinh hoạt bên trên phía trên kể từ tổ chức nào? a.Đảng Thanh niên. b. Cộng sản đoàn. c. Tâm Tâm xã. d. Hội phục Việt

Câu 37 : Tại sao trình bày Nguyễn Ái Quốc đang được thẳng sẵn sàng về chủ yếu trị, tư tưởng và tổ chức cho việc Ra đời chủ yếu Đảng vô sản ở nước Việt Nam. a. Người đang được mò mẫm đi ra con phố cứu vớt nước trúng đắn cho tới cách mệnh nước Việt Nam ,con đường cách mệnh vô sản. b. Tại Đại hội Quốc tế nằm trong sản phen loại V người đang được trình diễn lập ngôi trường, quan liêu điểm về địa điểm kế hoạch cách mệnh nằm trong địa. c. Người đang được tiêu thụ độ sáng của mái ấm nghĩa Mác- Lênin và đem công truyền bá nhập việt nam. d. Sau trong những năm dạt dẹo ở quốc tế Người đang được nắm rõ thực chất của mái ấm nghĩa đế quốc thực dân.

Câu 38 : Khi cho tới Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc năm 1924 ), Nguyễn Ái Quốc đang được tham gia gây dựng tổ chức triển khai chủ yếu trị nào? a. Hội liên hợp thanh niên nước Việt Nam. b. Hội liên hợp những dân tộc bản địa bị áp bức Á Đông. c. Mặt trận Việt Minh. d. Hội liên hợp nằm trong địa.

Câu 39 : Vạch trần quyết sách đàn áp, bóc tách lột fake man của mái ấm nghĩa đế quốc, góp phần thức tỉnh những dân tộc bản địa bị áp bức đứng lên đấu giành giật hóa giải .Đó là nội dung a. Các bài bác báo của Nguyễn Ái Quốc đăng bên trên tờ Tin tức. b. Các bài bác báo của Nguyễn Ái Quốc đăng bên trên tờ Người nằm trong cực khổ. c. Các bài bác báo đăng bên trên tập san thư tín quốc tế. d. Các bài bác báo đăng ở báo thực sự.

Câu 40: Tháng 6 năm 1925, Nguyễn Aí Quốc xây dựng tổ chức triển khai cách mệnh này tại Quảng Châu (Trung Quốc)? a. Đảng Cộng Sản Việt Nam b. Cộng sản đoàn c. Hội nước Việt Nam Cách mạng Thanh niên d. Hội liên hợp nằm trong địa

Câu 41: Ngày 1/5/1930 Nguyễn Ái Quốc hoạt động và sinh hoạt ở đâu? a. Hồng Kông b. Xiêm La c. Campuchia d. Trung Quốc

Câu 42: Nguyễn Ái Quốc bị tóm gọn ở Hồng Kông nhập thời hạn nào? a. 6/ b. 7/ c. 8/ d. 9/

Câu 43: Khi bị tóm gọn ở Hồng Kông nhập mon 6/1931, Nguyễn Ái Quốc đem thể căn cước mang tên là gì? a. Nguyễn Tất Thành b. Nguyễn Sinh Cung c. Tống Văn Sơ d. Hồ Chí Minh

Câu 44: Nguyễn Ái Quốc bị thực dân Anh nhốt ở Hồng Kông nhập thời hạn nào? a. 7/1931 – 1/ b. 8/1931 – 1/ c. 9/1931 – 1/ d. 6/1931 – 1/

Câu 45: Nguyễn Aí Quốc đang được ghi chép thư gửi một đồng chí ở Quốc tế Cộng Sản yêu thương cầu được phú việc làm sau một trong những năm ko hoạt động và sinh hoạt (kể kể từ Lúc bị thực dân Anh bắt giam ở Hồng Kông) bức thư cơ ghi chép nhập khi nào? a. 1/ b. 6/ c. 2/ d. 5/

Câu 46: Đại hội VII Quốc tế Cộng sản (6/1935) Xì Gòn đang được nằm trong đoàn đại biểu Đảng Cộng Sản Đông Dương tham gia bao gồm đem những ai? a. Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Hoàng Văn Nọn

b. Vương c. Già Thu d. Ông Ké

Câu 53: Nguyễn Ái Quốc đang được nhập cuộc khóa huấn luyện và giảng dạy quân sự chiến lược ở Hàm Dương – Hồ Nam tự Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng Sản Trung Quốc liên minh tổ chức triển khai vào thời hạn nào? a. 2/1940 – 10/ b. 5/1940 – 8/ c. 2/1940 – 8/ d. 3/1940 – 8/

Xem thêm: công thức tính hình chữ nhật

Câu 54: Đầu mon 6/1940, Nguyễn Ái Quốc đang được cử nhì người chuồn Diên An học tập trường quân chủ yếu và dặn dò chuồn dặn dò lại: “cố gắng học tập thêm thắt quân sự ”, người này đó là ai? a. Trần Phú, Lê Duẩn b. Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn c. Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng d. Võ Nguyên Giáp, Trần Phú

Câu 55: Xì Gòn về nước thẳng hướng dẫn trào lưu cách mệnh Việt Nam từ? a. 28/1/ b. 28/11/ c. 28/11/ d. 28/11/

Câu 56: Tại Pắc Pó, Xì Gòn dịch đi ra Tiếng Việt cuốn sách này nhằm thực hiện tài liệu huấn luyện và giảng dạy cán bộ? a. Lịch sử Đảng Cộng Sản Pháp b. Lịch sử Đảng Cộng Sản Nga c. Lịch sử Đảng Cộng Sản Cu Ba d. Lịch sử Đảng Cộng Sản Trung Hoa

Câu 57: Nguyễn Aí Quốc ghi chép tác phẩm: “Lịch sử nước ta ” nhập năm nào? a. 1940 b. 1942 c. 1938 d. 1941

Câu 58: Về cho tới Cao phẳng phiu, Nguyễn Ái Quốc đang được dùng túng thiếu danh này nhằm hoạt động? a. Ông Ké b. Già Thu c. Lin

d. Vương

Câu 59: Núi Các Mác, Suối Lênin là những ngọn núi, con cái suối được Hồ Chí Minh mệnh danh, lúc này nằm trong tỉnh nào? a. Hà Quảng – Cao Bằng b. Hà Giang – Cao Bằng c. Hà Quảng – Tuyên Quang d. Hà Quảng – Lạng Sơn

Câu 60: Theo ý kiến đề xuất của Nguyễn Ái Quốc, mặt mũi trận dân tộc bản địa thống nhất Việt Nam được lấy thương hiệu là “Việt Nam song lập đồng minh” gọi tắt là “Việt Minh” nhập thời gian ngoan nào? a. 19/5/ b. 15/5/ c. 19/5/ d. 15/5/

Câu 61. Chọn đáp án vấn đáp trúng cho tới câu hỏi: Truyền thống trân quý nhất của dân tộc nước Việt Nam được Xì Gòn thừa kế và cải tiến và phát triển là gì? a. Lòng nhân ái b. Chủ nghĩa yêu thương nước c. Tinh thần hiếu học d. Cần cù làm việc.

Câu 62. Chọn đáp án vấn đáp trúng cho tới câu hỏi: Thuật ngữ Tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng tớ đầu tiên dùng chính thức kể từ bao giờ? a. Từ năm 1969. c. Từ năm 1986. b. Từ năm 1990. d. Từ năm 1991

Câu 63. Chọn đáp án vấn đáp trúng cho tới câu hỏi: Tư tưởng Xì Gòn được hình thành kể từ những xuất xứ nào? a. Giá trị truyền thống lịch sử của dân tộc bản địa nước Việt Nam. b. Tinh hoa văn hóa truyền thống trái đất (trong cơ đem mái ấm nghĩa Mác – Lênin). c. Những phẩm hóa học khinh suất của Hồ Chí Minh? d. Cả phụ vương đáp án bên trên đều trúng.

Câu 64. Chọn đáp án vấn đáp trúng cho tới câu hỏi: Xì Gòn chính thức ghi chép bạn dạng Di chúc lịch sử vẻ vang nhập thời hạn nào? a. Năm 1960 c. Năm 1968 b. Năm 1965 d. Năm 1969

Câu 65. Chọn đáp án vấn đáp trúng cho tới câu hỏi: "Đảng lấy mái ấm nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Xì Gòn thực hiện nền tảng tư tưởng và phương châm cho tới từng hành động

a. Đi theo gót con phố cách mệnh vô sản b. Có Đảng nằm trong sản hướng dẫn. c. Tiến hành tự đấm đá bạo lực cách mệnh. c. Cả phụ vương đáp án sót lại đều trúng.

Câu 72. Chọn đáp án vấn đáp trúng cho tới câu hỏi: Nội giải quyết phóng dân tộc bản địa theo gót con đường cách mệnh vô sản bao gồm: a. Đi kể từ hóa giải dân tộc bản địa tiến thủ cho tới xã hội nằm trong sản. b. Lực lượng hướng dẫn là giai cung cấp người công nhân. c. Lực lượng cách mệnh là toàn dân tộc bản địa. d. Cả phụ vương đáp án bên trên đều trúng.

Câu 73. Chọn đáp án vấn đáp trúng cho tới câu hỏi: "Chiến giành giật rất có thể kéo dãn dài 5 năm, 10 năm, hai mươi năm hoặc lâu không chỉ có vậy..., tuy nhiên quần chúng. # nước Việt Nam quyết ko sợ? Không có gì quý rộng lớn song lập tự tại. Đến ngày thắng lợi quần chúng. # tớ sẽ xây dựng dựng lại giang sơn ta đàng hoàng rộng lớn, to tát đẹp nhất hơn". Câu trình bày cơ của Xì Gòn nhập thời hạn nào? a. Lời lôi kéo của Xì Gòn ngày 19 – 12 – 1946 b. Lời lôi kéo của Xì Gòn ngày 17 – 7 – 1966 c. Thư chúc đầu năm đầu Xuân 1969 d. Bản Di chúc của Xì Gòn được công phụ vương bên trên lễ truy điệu Người ngày 9 – 9 – 1969

Câu 74. Chọn đáp án vấn đáp trúng cho tới câu hỏi: Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, phép tắc phân phối đa phần nhập mái ấm nghĩa xã hội là gì? a. Làm theo gót năng lượng, tận hưởng theo gót nhu yếu. b. Làm theo gót năng lượng, tận hưởng theo gót làm việc. c. Phân phối trung bình cho tới toàn bộ quý khách. d. Theo làm việc và CP góp phần.

Câu 75. Chọn đáp án vấn đáp trúng cho tới thắc mắc : Các nguyên tố này dẫn tới việc Ra đời của Đảng nằm trong sản Việt Nam? a. Chủ nghĩa Mác - Lênin b. Phong trào công nhân c. Phong trào yêu thương nước d. Sự phối kết hợp mái ấm nghĩa Mác -Lênin với trào lưu người công nhân và phong trào yêu nước.

Câu 76. Chọn cụm kể từ trúng điền nhập địa điểm trống không nhập câu ghi chép tại đây của Hồ Chí Minh: "Toàn quốc đồng bào hãy vùng dậy.... tuy nhiên tự động hóa giải cho tới ta". a. phụ thuộc vào sự giúp sức quốc tế d. đem mức độ ta b. phụ thuộc vào sự cấu kết toàn dân c. bên dưới sự hướng dẫn của Đảng

Câu 77. Đảng tớ mang tên gọi là Đảng Lao động nước Việt Nam kể từ Lúc nào?

a. Năm 1930. c. Năm 1951. b. Năm 1945. d. Năm 1960.

Câu 78. Chọn đáp án vấn đáp trúng cho tới câu hỏi: Theo Xì Gòn, Đảng lãnh đạo Nhà nước tự công thức nào? a. phẳng phiu đàng lối, quan liêu diểm, mái ấm trương, triết lý của Đảng b. Hoạt động của những tổ chức triển khai đảng và đảng viên nhập máy bộ nước nhà. c. phẳng phiu công tác làm việc đánh giá. d. Cả a, b, c.

Câu 79. Trong những phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp cơ bạn dạng của quả đât nước Việt Nam nhập thời đại mới, phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp này cần thiết nhất, bao quấn nhất? a. Yêu thương con cái người b. Cần, kiệm, liêm, chủ yếu, chí công vô tư c. Trung với nước, hiếu với dân d. Tinh thần quốc tế nhập sáng

Câu 80. Xì Gòn trình bày đạo đức nghề nghiệp trong mỗi mối liên hệ này của từng người? a. Đối với mình b. Đối với người c. Đối với việc d. Cả a, b, c

Câu 81: Trong những tiến trình về cuộc sống của Xì Gòn, tiến trình này là giai

đoạn tạo hình tư tưởng yêu thương nước và chí phía cơ hội mạng?

a) 1890 – 1911 b) 1911 – 1920 c) 1921 – 1930 d) 1930 - 1941 Câu 82: Đức tính này của phụ thân tác động cho tới đức tính đảm bảo chất lượng đẹp nhất của Bác Hồ?

a) Cần cù, vượt lên trước khó b) Yêu quê hương c) Yêu nước, thương dân d) Cả 3 đáp án trên Câu 83: Xì Gòn sinh đi ra nhập gia đình?

a) Nông dân b) Công nhân c) Trí thức, mái ấm giáo d) Nhà nho yêu thương nước Câu 84: Thân khuôn mẫu Bác Hồ thực hiện nghề nghiệp gì nhằm nuôi mái ấm gia đình trong những năm ở Huế?

a) Nghề nông

a) Khoảng mon 6-1909, Nguyễn Tất Thành tách Trường Quốc học tập Huế theo gót cha nhập Tỉnh Bình Định, Lúc ông được chỉ định chức Tri thị trấn Bình Khê. b) Khoảng mon 2 – 1907, Nguyễn Tất Thành nằm trong phụ thân đi ra Huế. c) Tháng 7 – 1905, Nguyễn Tất Thành theo gót phụ thân về thăm hỏi tỉnh Tỉnh Thái Bình. d) Năm 1904, Nguyễn Tất Thành theo gót phụ thân về làng mạc Du Đồng, thị trấn Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Câu 92: Nguyễn Sinh Cung là kẻ con cái loại bao nhiêu nhập gia đình?

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 Câu 93: Nguyễn Tất Thành phen trước tiên được xúc tiếp với khẩu hiệu Tự tự – Bình

đẳng – Bác ái bên trên điểm nào?

a) Tại lớp dự bị (préparatoire) ngôi trường tè học tập Pháp – bạn dạng xứ ở thành phố Hồ Chí Minh Vinh. b) Tại lớp cao đẳng (lớp nhất – cours supérieur), bên trên Trường tè học tập Pháp – Việt Quy Nhơn. c) Tại lớp dự bị (préparatoire)Trường tè học tập Pháp – Việt tỉnh Thừa Thiên Huế. d) Tại lớp trung đẳng (lớp nhì) (cours moyen) bên trên Trường Quốc học tập Huế. Câu 94: Huyện Bình Khê, điểm cụ Nguyễn Sinh Sắc, đằm thắm phụ Xì Gòn đem thời

kỳ thực hiện tri thị trấn nằm trong tình nào?

a) Quảng Nam b) Quảng Ngãi c) Bình Định d) Phan Thiết Câu 95: Thân khuôn mẫu Xì Gòn là bà Hoàng Thị Loan, bà rơi rụng nhập năm nào? ở

đâu?

a) 1898, Nghệ An b) 1901, Huế c) 1911, Bình Định d) 1921, Hà Tĩnh

Câu 96: Nguyễn Tất Thành cho tới Huế phen loại nhì nhập năm nào?

a) 1904 b) 1905 c) 1906 d) 1908 Câu 97: Đây là bài bác thơ Bác ghi chép về địa điểm nào? Vào thời khắc nào?

Núi cõng con phố mòn Cha thì cõng con cái theo Núi ở ì một chỗ

Cha chuồn cúi lom khom Đường bám lì sườn lưng núi Con tập dượt chạy lon ton Cha siêng rộng lớn hòn núi Con đàng chây lười rộng lớn con cái. a) Bài thơ miêu tả về Đèo Ngang, nhập thời khắc Bác Hồ nằm trong mái ấm gia đình rời khỏi Huế lần đầu tiên năm 1895 b) Bài thơ miêu tả về núi rừng Việt Bắc năm 1954 c) Bài thơ miêu tả về núi ở tỉnh Quảng Châu Trung Quốc, Trung Quốc năm 1941 d) Bài thơ miêu tả về núi Ba Vì ở Sơn Tây năm 1947

Xem thêm: công thức của phèn chua

Câu 98: Xì Gòn vấn đáp phỏng vấn tập san Ngọn lửa nhỏ nhập năm 1923 của Liên Xô đem trình bày rõ: “Vào trạc 13 tuổi hạc, phen trước tiên tôi và đã được nghe về những kể từ ngữ tiếng Pháp: ....... – so với công ty chúng tôi khi ấy, quý khách domain authority White đều được xem là người Pháp – thể là tôi mong muốn thích nghi với văn minh Pháp mò mẫm coi những gì ẩn giấu phí a đằng sau những kể từ ngữ ấy”. Những kể từ ngữ ấy là những kể từ ngữ nào? a) Độc lập – Tự tự – Hạnh phúc b) Độc lập dân tộc bản địa, hóa giải dân tộc bản địa. c) Tự tự – Bình đẳng – Bác ái d) Giải phóng dân tộc bản địa, hóa giải giai cung cấp, hóa giải quả đât.

Câu 99: Đây là hình hình họa địa điểm nối sát với sự thay đổi của Nguyễn Tất Thành trước khi đi ra đi tìm kiếm đàng cứu vớt nước, địa điểm này là điểm nào?

a) Cảng Chân Mây bên trên thành phố Hồ Chí Minh Huế b) Cảng Ga Nhà Rồng bên trên Sài Gòn c) hồ làng mạc bên trên làng mạc Sen, Nam Đàn, Nghệ An d) Bãi Rạng bên trên thành phố Hồ Chí Minh Phan Thiết ngay gần ngôi trường Dục Thanh_._