nhôm hidroxit thu được từ cách nào sau đây

Câu hỏi:

29/11/2019 36,515

Bạn đang xem: nhôm hidroxit thu được từ cách nào sau đây

A. Cho dư dung dịch HCl nhập dung dịch natri aluminat.

B. Thổi dư CO2 nhập dung dịch natri aluminat.

Đáp án chủ yếu xác

C. Cho dư dung dịch NaOH nhập dung dịch AlCl3.

D. Cho Al2O3 tính năng với nướC.

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Chọn B: NaAlO2 + CO2 + 2H2O Al(OH)3↓ + NaHCO3

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho m gam Al phản xạ trọn vẹn với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), nhận được 4,48 lít khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của m là

A. 4,05

B. 2,70

C. 8,10.

D. 5,40

Câu 2:

Trong phản ứng: Al + HNO3  Al(NO3)3 + NO + H2O, số phân tử HNO3 bị Al khử và số phân tử HNO3 tạo nên muối bột nitrat là:

A. 1 và 3.

B. 3 và 2.

C. 4 và 3.

D. 3 và 4.

Câu 3:

Hòa tan không còn 4,68 gam sắt kẽm kim loại kiềm M nhập H2O dư, thu được một,344 lít H2 (đktc). Kim loại M là

A. NA.

Xem thêm: đề toán lớp 3 học kì 1

B. K.

C. Li.

D. RB.

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây đúng lúc nói tới nhôm oxit?

A. Al2O3 được sinh đi ra khi nhiệt độ phân muối bột Al(NO3)3.

B. Al2O3 bị khử bởi vì CO ở nhiệt độ phỏng cao.

C. Al2O3 tan được nhập dung dịch NH3.

D. Al2O3 là oxit ko tạo nên muối

Câu 5:

Cho 17,82 gam láo lếu phù hợp bao gồm Na, Na2O, Ba, BaO (trong tê liệt oxi lắc 12,57% về khối lượng) nhập nước dư, nhận được a mol khí H2và hỗn hợp X. Cho hỗn hợp CuSO4 dư nhập X, nhận được 35,54 gam kết tủA. Giá trị của a là.

A.0,08.

B. 0,12.

C.0,10.

D.0,06.

Câu 6:

Phản ứng nào là tại đây mặt khác lý giải sự tạo hình thạch nhũ nhập hố động và sự xâm thực của nước mưa với đá vôi?

A. CaCO3 + H2O + CO2  Ca(HCO3)2.

C. CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + H2O + CO2.

D. CaCO3  CaO + CO2.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK