nhân tố vô sinh bao gồm tất cả

Nhân tố sinh thái xanh vô sinh bao gồm

Bạn đang xem: nhân tố vô sinh bao gồm tất cả

A. toàn bộ những yếu tố vật lý cơ, hoá học tập của môi trường thiên nhiên xung xung quanh loại vật.

B. khu đất, nước, không gian, nhiệt độ, khả năng chiếu sáng , những yếu tố vật lý cơ xung quanh loại vật.

C. khu đất, nước, không gian, nhiệt độ, khả năng chiếu sáng , những hóa học hoá học tập của môi trường thiên nhiên xung xung quanh loại vật.

D. khu đất, nước, không gian, nhiệt độ, khả năng chiếu sáng, nhiệt độ phỏng của môi trường thiên nhiên xung xung quanh loại vật.

Đáp án A

- Nhân tố sinh thái xanh là toàn bộ những yếu tố môi trường thiên nhiên sở hữu tác động thẳng hoặc loại gián tiếp cho tới cuộc sống loại vật. được tạo thành 2 nhóm:
* Nhóm yếu tố sinh thái xanh vô sinh:
- Là toàn bộ những yếu tố vật lí, chất hóa học của môi trường thiên nhiên xung quanh loại vật.
* Nhóm yếu tố sinh thái xanh hữu sinh:
- Là quan hệ thân thuộc loại vật này với loại vật không giống sinh sống xung xung quanh, vô bại liệt trái đất là yếu tố sinh thái xanh sở hữu hiệu quả rất rộng cho tới sự phát triển và trở nên tân tiến của loại vật.
Trong những đáp án bên trên, đáp án A là đích và vừa đủ nhất.
→ Đáp án A

Thuy copper sai ngày nay qua quýt ngày không giống ~.~ là TẤT CẢ TÁC NHÂN VẬT LÝ-HÓA HỌC !!! ==

. 19/06/2017

phamtuyetnhung hì bản thân biết rồi cảm ơn cậu nha. 27/4/2017

. 28/04/2017

Xem thêm: vai trò của công nghiệp không phải là

No name sở hữu nhé thầy ghi nâng lên là kỹ năng và kiến thức sâu xa rộng lớn thôi chứ ko ganh đua thầy dạy dỗ chi -_- 27/4/2017

. 28/04/2017

phamtuyetnhung ko ý bản thân là cả khóa thaayg ghi nâng lên luôn luôn ý chứ không cần nên từng câu này đâu . 27/4/2017

. 28/04/2017

Trần Trang phần này còn có ganh đua nhé 27/4/2017

. 28/04/2017

No name phần này tuy nhiên nâng lên gì chúng ta 27/4/2017

. 28/04/2017

phamtuyetnhung cho chính mình căn vặn bao nhiêu phần nâng lên này còn có ganh đua không? . 27/4/2017

. 28/04/2017

Phương Thảo HQV toàn bộ VL HH . 20/5/2016

. 21/05/2016

Xem thêm: phương trình đường thẳng lớp 10

Kỉ niệm cuộc sống ukm thánh ori cũng sai . 4/7/2015

. 05/07/2015

Huỳnh Nguyễn Hữu Phươ Overkill1997 Sai tỉ lần ròi -_-... Lý hóa all . 19/3/2015

. 20/03/2015