nhân tố làm biến đổi nhanh nhất tần số tương đối của các alen về một gen nào đó là

 • Xác định: Tại một loại động vật hoang dã, alen A qui toan thân thiết xám trội trọn vẹn đối với alen a qui toan thân thiết đen; ...

  Ở một loại động vật hoang dã, alen A qui toan thân thiết xám trội trọn vẹn đối với alen a qui toan thân thiết đen; alen B qui toan cánh nhiều năm trội trọn vẹn đối với alen b qui toan cánh cụt (các gen phân li song lập và phía trên NST thường). Cho giao hợp thân thiết con ruồi thân thiết xám, cánh nhiều năm với con ruồi thân thiết xám, cánh cụt. hiểu rằng không tồn tại đột thay đổi xẩy ra, xét những đánh giá và nhận định sau:

  Bạn đang xem: nhân tố làm biến đổi nhanh nhất tần số tương đối của các alen về một gen nào đó là

  1. Nếu đời con cái đồng tính thì minh chứng con ruồi thân thiết xám, cánh nhiều năm đem loại gen AABb.

  2. Nếu đời con cái phân li theo gót tỉ lệ: 1 thân thiết xám, cánh nhiều năm : 1 thân thiết xám, cánh cụt thì minh chứng con ruồi thân thiết xám, cánh nhiều năm và con ruồi thân thiết xám, cánh cụt rước lai theo thứ tự đem loại gen là AaBb và AAbb.

  3. Nếu đời con cái cho tới toàn con ruồi thân thiết xám, cánh nhiều năm và loại gen của con ruồi thân thiết xám, cánh cụt rước lai là thuần chủng thì loại gen của con ruồi thân thiết xám, cánh nhiều năm rước lai hoàn toàn có thể là 1 trong những vô nhị tình huống.

  4. Nếu con ruồi thân thiết xám, cánh nhiều năm rước lai dị hợp ý tử về nhị cặp gen và con ruồi thân thiết xám, cánh cụt rước lai ko thuần chủng thì tỉ trọng con ruồi thân thiết xám, cánh nhiều năm chiếm được ở đời con cái là 37,5%.

  Có từng nào đánh giá và nhận định đúng?

  18/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho biết: Tại chó, alen B quy toan lông ngắn ngủn là trội trọn vẹn đối với alen b quy toan lông nhiều năm. Một cặp cha mẹ (P) sinh đi ra đàn con cái đem con cái lông ngắn ngủn, đem con cái lông nhiều năm. Hỏi ko xét đến việc trả thay đổi loại gen của cha mẹ thì loại gen của P.. hoàn toàn có thể là 1 trong những vô từng nào ngôi trường hợp?

  18/11/2022 |   1 Trả lời

 • Có từng nào ý đích thị biết: Kiểu tương tác gen này tiếp tục cho tới tỷ trọng phân ly 3: 1 khi lai phân tách F1?

  Có từng nào ý đích thị biết: Kiểu tương tác gen này tiếp tục cho tới tỷ trọng phân ly 3: 1 khi lai phân tách F1? (F1 là con cái lai thân thiết phụ thân là đồng hợp ý tử trội và u là đồng hợp ý tử lặn về những gen tương tác quy toan tính trạng).

  1. Tương tác hỗ trợ cho tới tỷ trọng 9: 6: 1 ở F2

  2.Tương tác hỗ trợ cho tới tỷ trọng 9: 7 ở F2

  3. Tương tác át chế cho tới tỷ trọng 1

  17/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho biết: Cá thể đem 3 cặp gen dị hợp tạo 4 kiểu kí thác tử bằng nhau khi nào?

  18/11/2022 |   1 Trả lời

 • Có từng nào ý đúng: Xét thành viên đem 2 cặp gen (Aa và bb) khi hạn chế phân tạo nên nhị loại kí thác tử đem gen Ab và ab với tỉ trọng đều bằng nhau. Hai cặp gen này:

  Có từng nào ý đúng: Xét thành viên đem 2 cặp gen (Aa và bb) khi hạn chế phân tạo nên nhị loại kí thác tử đem gen Ab và ab với tỉ trọng đều bằng nhau. Hai cặp gen này:

  1. Nằm bên trên nhị cặp NST tương đương không giống nhau và phân li độc lập

  2. nằm trong phía trên 1 cặp NST tương đương và links gen

  3. nằm trong phía trên 1 cặp NST tương đương và hoạn gen với tần số bất kì nhỏ rộng lớn 50%

  18/11/2022 |   1 Trả lời

 • Gen I,II và III đem số alen theo thứ tự là 2,4 và 3. Cho những Kết luận sau: Có từng nào Kết luận đúng?

  Gen I,II và III đem số alen theo thứ tự là 2,4 và 3.

  Cho những Kết luận sau: Có từng nào Kết luận đúng?

  (1) Trong tình huống từng gen phía trên 1 cặp NST tương đương thì số loại gen tối nhiều vô quần thể là 180 loại gen

  (2) Trong tình huống cả 3 gen này nằm trong phía trên 1 cặp NST tương đương thì số loại gen tối nhiều vô quần thể là 82 loại gen

  (3) Trong tình huống gen I và III nằm trong phía trên một cặp NST thông thường, địa điểm những gen bên trên một NST hoàn toàn có thể thay cho thay đổi, Gen II phía trên cặp NST thông thường không giống thì sô loại gen tối nhiều hoàn toàn có thể đem là 210 loại gen.

  (4) Trong tình huống gen I và II nằm trong phía trên một cặp NST thông thường, địa điểm những gen bên trên một NST hoàn toàn có thể thay cho thay đổi, Gen III phía trên cặp NST thông thường không giống thì sô loại gen tối nhiều hoàn toàn có thể đem là 432 loại gen.

  17/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong những đánh giá và nhận định bên trên, đem bao nhiêu đánh giá và nhận định đích thị chiếm được F1 đem loại hình lặn về cả 3 tính trạng là 4% ?

  Ở một loại động vật hoang dã, cho thấy thêm từng gen qui toan một tính trạng trội lặn trọn vẹn. Trong  quá trình hạn chế phân tạo nên kí thác tử đang được xẩy ra hoạn gen ở cả nhị giới với tần số như nhau. Phép lai   \( \frac{AB}{ab} Dd x \frac{AB}{ab}Dd \) thu được F1 đem loại hình lặn về cả 3 tính trạng là 4%. Cho những đánh giá và nhận định sau về thành phẩm của F1:

  (1) Có 30 loại loại gen và 8 loại loại hình

  (2) Tỉ lệ loại hình đem 2 tính trạng trội, 1 tính trạng lặn cướp 30%

  (3) Tỉ lệ loại hình mang một tính trạng trội, 2 tính trạng lặn cướp 16,5%

  (4) Kiểu gen dị hợp ý về cả 3 cặp gen cướp tỉ trọng 34%

  (5) Trong số những loại hình đem 3 tính trạng trội, thành viên thuần chủng cướp 8/99

  17/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho bài xích toán: Tại một loại động vật hoang dã, cho thấy thêm từng gen quy toan một tính trạng trội lặn trọn vẹn....

  Ở một loại động vật hoang dã, cho thấy thêm từng gen quy toan một tính trạng trội lặn trọn vẹn. Trong quy trình hạn chế phân tạo nên kí thác tử đang được xẩy ra hoạn gen ở cả nhị giới với tần số như nhau. Phép lai P: \( \frac{AB}{ab} Dd x \frac{AB}{ab}Dd \) thu được F1 đem loại hình lặn về cả 3 tính trạng là 4%. Cho những đánh giá và nhận định sau về thành phẩm của F1:

  (1) Có 27 loại loại gen và 8 loại loại hình.

  (2) Tỉ lệ loại hình đem nhị tính trạng trội, một tính trạng lặn cướp 30%.

  (3) Tỉ lệ loại hình mang trong mình 1 tính trạng trội, nhị tính trạng lặn cướp 16,5%.

  Xem thêm: phong cách ngôn ngữ hành chính

  (4) Kiểu gen dị hợp ý về cả tía cặp gen cướp tỉ trọng 34%.

  (5) Trong số những loại hình đem 3 tính trạng trội, thành viên thuần chủng cướp  \(\frac{8}{33}\) .

  Trong những đánh giá và nhận định bên trên, đem bao nhiêu đánh giá và nhận định đúng?

  17/11/2022 |   1 Trả lời

 • Lấy ví dụ khi mong muốn F1 xuất hiện tại hàng loạt 1 tính trạng, loại gen của P.. hoàn toàn có thể đem ở dạng nào?

  17/11/2022 |   1 Trả lời

 • Đặc điểm phản ánh sự DT tính trạng tự gen vô tế bào hóa học quy định?

  18/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho biết: Thuật ngữ DT này tế bào miêu tả trường hợp khi 1 phần của NST bị hư đốn và bị mất?

  28/11/2022 |   1 Trả lời

 • Lấy ví dụ tế bào miêu tả về đột mất tích đoạn NST?

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho biết: Tại một loại, xét một tế bào đem nhị cặp NST đem đột lay chuyển đoạn tương hỗ thân thiết 2 NST của nhị cặp, ...

  Ở một loại, xét một tế bào đem nhị cặp NST đem đột lay chuyển đoạn tương hỗ thân thiết 2 NST của nhị cặp, những cặp không giống NST ko đem đột thay đổi. Khi một tế bào bên trên hạn chế phân thông thường, số loại kí thác tử đem NST bị đột lay chuyển đoạn và số loại kí thác tử thông thường là

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho biết: Thay thay đổi sức nóng phỏng đột ngột, thực hiện suất hiện tại đột thay đổi tự hình thức nào?

  28/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác định: Phương pháp sốc sức nóng thực hiện gặp chấn thương cỗ máy DT của tế bào nên thông thường dùng để làm khiến cho đột biến?

  28/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tại sao trình bày "Phương pháp sốc sức nóng thực hiện gặp chấn thương cỗ máy DT của tế bào nên thông thường dùng để làm khiến cho đột biến: Cấu trúc nhiễm sắc thể"

  28/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho biết: Trong tự nhiên, có một số trường hợp sự hình thành loài có tương quan đến các đột biến cấu trúc NST. Những loại đột biến cấu trúc NST nào tại đây dễ dẫn tới hình thành loài mới?

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho biết: Sự trao thay đổi chéo cánh ko cân nặng thân thiết 2 crômatit của cặp NST kép tương đương ở kì đầu hạn chế phân I dẫn theo dạng đột thay đổi cấu tạo NST?

  28/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho biết: Khi nói đến đột thay đổi cấu tạo NST, đem từng nào tuyên bố đúng?

  Khi nói đến đột thay đổi cấu tạo NST, đem từng nào tuyên bố đúng?

  (1) Cơ chế tạo nên đột thay đổi cầu trúc NST là vì đứt gãy NST, hoặc trao thay đổi chéo cánh trong những NST.

  (2) Đột mất tích đoạn, cùng theo với hoạn gen và đột thay đổi chênh chếch bội được dùng để làm xác xác định trí gen bên trên NST.

  (3) Mắt đoạn chứa chấp gen A vô một NST của cặp tương đương chứa chấp cặp gen Aa tiếp tục thực hiện gen lặn đem thời cơ biểu thị trở nên loại hình vô thể đột biến

  (4) Sự trao thay đổi chéo cánh ko cân nặng thân thiết 2 cromatit không giống mối cung cấp của 2 NST tương đương tạo nên đột thay đổi lặp đoạn và đôi mắt đoạn

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác toan ý kiến: "Lặp đoạn NST không tồn tại chân thành và ý nghĩa so với quy trình tiến bộ hoá" là đích thị hoặc sai, vì thế sao?

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Nhận xét "Chuyển đoạn nhỏ thông thường khiến cho bị tiêu diệt hoặc làm mất đi kỹ năng sinh đẻ ở loại vật." là đích thị hoặc sai, vì thế sao?

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tuấn phân phát biểu: "Đột mất tích đoạn thông thường ko thực hiện hạn chế con số gen bên trên NST." theo gót em chủ kiến của Tuấn là đích thị hoặc sai?

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phát biểu về tầm quan trọng của đột thay đổi so với tiến bộ hóa sau là đích thị hoặc sai? "Đột thay đổi NST thông thường khiến cho bị tiêu diệt cho tới thể đột thay đổi, bởi vậy không tồn tại chân thành và ý nghĩa so với quy trình tiến bộ hóa."

  28/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xem thêm: xác định chiều dòng điện cảm ứng

  Hãy xác định: Trong những rối loàn cấu tạo nst, loại này khiến cho mất mặt vật liệu DT nhiều nhất?

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy xác định: Xảy đi ra vô sự ghép song và bắt chéo cánh thân thiết 2 NST tương đương ở kỳ đầu GPI là gì?

  28/11/2022 |   1 Trả lời