nhận định nào sau đây là đúng về tiêu điểm chính của thấu kính

Câu hỏi:

30/05/2020 52,287

A. Tiêu điểm hình họa chủ yếu của thấu kính quy tụ ở trước kính

Bạn đang xem: nhận định nào sau đây là đúng về tiêu điểm chính của thấu kính

B. Tiêu điểm vật chủ yếu của thấu kính quy tụ ở sau thấu kính

C. Tiêu điểm hình họa chủ yếu của thấu kính phân kì ở trước thấu kính

Đáp án chủ yếu xác

D. Tiêu điểm vật chủ yếu của thấu kính phân kì ở trước thấu kính

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Qua thấu kính quy tụ nếu như vật thiệt ham muốn cho tới hình họa ngược hướng to hơn vật thì vật phải để cơ hội kính một khoảng

A. to hơn 2f

B. vị 2f

C. kể từ f cho tới 2f

D. kể từ 0 cho tới f.

Câu 2:

Độ bội giác của kính hiển vi Lúc coi chừng ở vô đặc biệt không dựa vào vào

A. chi cự của vật kính

B. chi cự của thị kính

C. khoảng cách thân ái vật kính và thị kính

D. khuôn khổ vật và ảnh

Câu 3:

Một người treo kính có tính tụ -1 dp thì coi xa xăm vô nằm trong tuy nhiên ko cần thay đổi. Người này

A. Mắc tật cận thị và đem điểm đặc biệt viễn cơ hội đôi mắt 1 m

Xem thêm: phân tích bài thơ viếng lăng bác của viễn phương

B. Mắc tật viễn thị và điểm đặc biệt cận cơ hội đôi mắt 1 m

C. Mắc tật cận thị và đem điểm đặc biệt cận cơ hội đôi mắt 1 cm

D. Mắc tật viễn thị và điểm đặc biệt cận cơ hội đôi mắt 1 cm

Câu 4:

Đặt một vật phẳng phiu nhỏ vuông góc với trục chủ yếu trước một thấu kính một khoảng chừng 40 centimet, hình họa của vật hứng được bên trên một chắn và cao vị 3 vật. Thấu kính này là 

A. thấu kính quy tụ chi cự 30 cm

B. thấu kính quy tụ chi cự 40 cm

C. thấu kính quy tụ chi cự 40 cm

D. thấu kính phân kì chi cự 30 cm

Câu 5:

Một người có tầm khoảng rất rõ nét sớm nhất 24 centimet, người sử dụng một kính có tính tụ 503 dp bịa cơ hội đôi mắt 6 centimet. Độ bội giác Lúc người này coi chừng ở đôi mươi centimet là

A. 2

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 6:

Đặt một vật phẳng phiu nhỏ vuông góc trước một thấu kính phân kì chi cự đôi mươi centimet một khoảng chừng 60 centimet. Hình ảnh của vật nằm

A. trước kính 15 cm

B. sau kính 15 cm

C. trước kính 30 cm

Xem thêm: chu kì tế bào là gì

D. sau kính 30 cm