nền văn minh phù nam được hình thành trên cơ sở

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Bạn đang xem: nền văn minh phù nam được hình thành trên cơ sở

Câu 1. Nền văn minh Chăm-pa được tạo hình ở chống này của nước Việt Nam hiện tại nay?

A. Vùng duyên hải và 1 phần cao nguyên trung bộ miền Trung.

B. Các tỉnh vùng đồng vì chưng Bắc Sở và Bắc Trung Sở.

C. Toàn cỗ những tỉnh vùng duyên hải miền Trung

D. Vùng ven bờ biển Nam Trung Sở và những tỉnh Nam Sở.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Văn minh Chăm-pa tạo hình bên trên vùng duyên hải và 1 phần cao nguyên trung bộ miền Trung Việt phái nam thời buổi này.

Chọn A

Câu 2

Câu 2. Điều khiếu nại bất ngờ này sau đây không phải là hạ tầng tạo hình của nền văn minh Chăm-pa?

A. Phù tụt xuống sông Thu Bồn tạo ra những cánh đồng phì nhiều, phì nhiêu màu mỡ.

B. Khí hậu ôn đới thoáng mát xung quanh năm, thuận tiện cho tới trồng cây lâu năm.

C. Địa hình xen kẹt chống cao nguyên trung bộ với đồng vì chưng thu hẹp.

D. Bờ hải dương lâu năm tạo ra ĐK nhằm chia sẻ, xúc tiếp với những nền văn minh bên phía ngoài.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Điều khiếu nại bất ngờ là hạ tầng tạo hình của nền văn minh Chăm-pa là những cánh đồng phì nhiêu màu mỡ ven sông Thu Bồn, địa hình xen kẹt chống cao nguyên trung bộ với đồng vì chưng thu hẹp và lối bờ hải dương kéo lại, quốc gia Chăm-pa sớm phát triển thành điểm tiêu thụ nhiều luồng di trú, xúc tiếp và chia sẻ văn hóa truyền thống kể từ bên phía ngoài.

Chọn B

Câu 3

Câu 3. Cơ sở dân ở của nền văn minh Chăm-pa là

A. Những người rằng giờ Thái và giờ Môn - Khơ-me.

B. Sự hoà thích hợp thân thích người Lạc Việt và người Âu Việt.

C. Những người rằng giờ Môn cổ và một thành phần người dân rằng giờ Mã Lai - Đa Đảo.

D. Cư dân rằng giờ Mã Lai-Đa Đảo với người dân tới từ bên phía ngoài.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Cư dân bạn dạng địa sinh sinh sống nhiều năm ở vùng duyên hải và 1 phần cao nguyên trung bộ miền Trung là những người dân rằng giờ Môn cổ. Trong khi, dân ở của nền văn minh Chăm-pa là đem sự xuất hiện tại của thành phần người dân khẩu ca Mã Lai - Đa Đảo.

Chọn C

Câu 4

Câu 4. Những trở nên tựu vượt trội về tay chân nghiệp của người dân Chăm-pa là kĩ thuật

A. Làm vật gốm và thiết kế đền rồng tháp.

B. Đúc đồng và kinh nghiệm in.

C. Rèn Fe và thực hiện dung dịch súng

D. Đúc đồng và thực hiện dung dịch súng.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Những trở nên tựu vượt trội về tay chân nghiệp của người dân Chăm-pa là kĩ thuật là thực hiện vật gốm và thiết kế đền rồng tháp.

Chọn A

Câu 5

Câu 5. Nền văn minh Phù Nam được tạo hình ở chống này của nước Việt Nam hiện tại nay?

A. Đồng vì chưng sông Cửu Long.

B. Các tỉnh vùng đồng vì chưng Bắc Sở và Bắc Trung Sở.

C. Toàn cỗ những tỉnh vùng duyên hải miền Trung.

D. Vùng ven bờ biển Nam Trung Sở.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Văn minh Phù Nam tạo hình bên trên lưu vực châu thổ sông Cửu Long với khối hệ thống sông ngòi, sông ngòi dằng dịt ụp đi ra hải dương.

Chọn A

Câu 6

Câu 6. Nội dung này tại đây phản hình ảnh ko đích hạ tầng tạo hình của nền văn minh Phù Nam?

A. Văn minh Phù Nam tạo hình bên trên lưu vực đồng vì chưng sông Cửu Long.

B. Nguồn nước đầy đủ, khối hệ thống sông ngòi, sông ngòi dằng dịt, thuận tiện múc canh tác nông nghiệp và di chuyển.

C. Có địa điểm địa lí tiếp giáp hải dương, thuận tiện cho tới việc chia sẻ với những nền văn minh bên phía ngoài.

D. Chủ nhân của nền văn minh Phù Nam là người dân rằng giờ Mã Lai - Đa Đảo.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Cơ sở tạo hình của nền văn minh Phù Nam là: Địa hình chống thấp, mối cung cấp nước đầy đủ, thuận tiện múc canh tác nông nghiệp khi nước, địa điểm địa lí tiếp giáp hải dương, có tương đối nhiều điểm thuận tiện cho tới việc tách bão và người dân sớm đem điều liện chia sẻ với nền văn minh của không ít vương quốc không giống, nhất là nền văn minh chặn Độ.

Chọn D

Câu 7

Câu 7. Văn minh Chăm-pa và văn minh Phù Nam đều Chịu đựng tác động mạnh mẽ và uy lực của văn minh

A. Trung Hoa.

B. chặn Độ.

C. Ai Cập.

D. Hy Lạp.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Văn minh Chăm-pa và văn minh Phù Nam đều Chịu đựng tác động mạnh mẽ và uy lực của văn minh chặn Độ

Chọn B

Câu 8

Câu 8. Cho những cụm kể từ sau: A. Hin-đu giáo, B. giai tầng xã hội, C. mộ chum, D. truyền thuyết thần thoại, E. chữ Phạn, G. Áp-sa-ra; H. Nhạc cụ

Hãy bịa những cụm kể từ bên trên vô địa điểm chấm (...) ở những câu sau cho tới phù phù hợp với trở nên tựu của văn minh Chăm-pa:

1. Phật giáo được quảng bá rộng thoải mái trong những ……...(1).

2. Có tục thờ cúng tổ tiên, chôn người bị tiêu diệt trong những ……...(2).

3. Văn học tập đem ............(3), truyền thuyết, vẫn bị kí, sử đua, thơ, ngôi trường ca.

4. Chữ viết lách Chăm Ra đời bên trên hạ tầng thu nhận .............(4).

5. Biểu thao diễn điệu múa ..........(5) vô cung đình.

6. ………….6) đa dạng như đàn câm, trọng, kèn,..

7. Chịu tác động của tôn giáo chặn Độ, nhất là súng bái những vị thần …….(7).

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Từ kiến thức và kỹ năng và được học tập và nắm vững vốn liếng đem của bạn dạng thân thích, tao rất có thể điền những kể từ đang được cho tới vô địa điểm trống không theo thứ tự như sau:

1, Tầng lớp xã hội.    

2, Mộ chum.    

3, Thần thoại    

4, Chữ Phạn.

5, Áp-sa-ra     

6, Nhạc cụ     

7, Hin-đu giáo.

Câu 9

Câu 9. Cho những cụm kể từ sau: 1. Thuộc quan; 2 Ngoại quan; 3. Tôn quan; 4. Vua

a) Đặt những cụm kể từ bên trên vô sơ ụp 13 sao cho tới phù phù hợp với tổ chức triển khai sông núi Chăm-pa.

Xem thêm: sóng ngang truyền được trong các môi trường

b) Rút đi ra phán xét về tổ chức triển khai sông núi Chăm-pa.

Sơ vật 13. Tổ chức sông núi Chăm - Pa

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

a. Từ kiến thức và kỹ năng được học tập vô bài xích và nắm vững vốn liếng đem của bạn dạng thân thích, t rất có thể bố trí những cụm kể từ bên trên theo dõi sơ vật tổ chức triển khai sông núi Chăm – Pa như sau:

1. Vua.     2. Tôn quan tiền.     3. Thuộc quan tiền.     4. Ngại quan tiền.

b. Từ sơ vật bên trên, tao rất có thể thể hiện phán xét về tổ chức triển khai mái ấm nướch Chăm – Pa như sau:

+ Nhà nước đang được đem sự phân cấp cho thân thích tổ chức chính quyền TW và địa hạt.

+ Trong khi còn tồn tại tăng thành phần tôn quan-là trung lừa lọc thân thích mái ấm vua và những quan tiền văn, quan tiền võ

Câu 10

Câu 10. Hãy lập bảng thể hiện tại trở nên tựu của những nền văn minh Chăm-pa và Phù Nam theo dõi khuôn mẫu bên dưới đây:

Thành tựu

Văn minh Chăm - Pa

Văn minh Phù Nam

Đời sinh sống vật chất

?

?

Đời sinh sống tinh ranh thần

?

?

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Từ kiến thức và kỹ năng và được học tập và nắm vững của bạn dạng thân thích, tao rất có thể hoàn thiện bảng như sau:

Thành tựu

Văn minh Chăm - Pa

Văn minh Phù Nam

Đời sinh sống vật chất

Ăn

Nguồn đồ ăn chủ yếu là: Gạo nếp, gạo tẻ.

Ăn

Nguồn đồ ăn chủ yếu là: Lúa gạo, rau xanh, củ, ngược, gia súc, gia cố kỉnh, thủy thủy sản,…

Mặc

Nam, phái nữ quấn ngang tấm vải vóc kể từ sườn lưng trở xuống, tai treo trang sức quý.

Mặc

Mặc áo chui đầu, sử dụng vải vóc quấn thực hiện váy. Người dân quí treo trang sức quý.

Vua ở vô mái ấm cao; dân ở trong nhà sàn được làm bằng gỗ.

Ở mái ấm sàn được làm bằng gỗ, di chuyển vì chưng thuyền, bè,…

Đời sinh sống tinh ranh thần

Chữ viết

Dựa bên trên hạ tầng chữ Phạn, chữ Chăm-pa Ra đời.

Chữ viết

Chữ Hán, chữ Phạn

Văn hoá

Văn học tập dân lừa lọc và văn học tập chữ viết lách nằm trong tuy vậy hành cùng nhau.

Văn hoá

Tín ngưỡng

Thờ cúng tổ tiên; chôn người bị tiêu diệt vô mộ chum.

Sùng bái những vị thần Hin-đu giáo, Phật giáo,…

Tín ngưỡng

Sùng bái những vị thần Hin-đu giáo, Phật giáo,…

Tín ngưỡng sùng bái núi thiêng liêng,…

Câu 11

Câu 11. Hãy lập bảng về những nghành nghề biểu lộ vô cuộc sống ý thức của văn minh Chăm và văn minh Phù Nam Chịu đựng tác động của văn minh chặn Độ theo dõi khuôn mẫu sau:

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Từ nắm vững và kiến thức và kỹ năng của bạn dạng thân thích, tao rất có thể hoàn thiện bảng bên trên như sau:

Lĩnh vực

Biểu hiện

Chữ viết

Tiếp thu, cải đổi thay chữ Phạn

Tín ngưỡng, tôn giáo

Chịu tác động của Hin-đu giáo, Phật giáo…

Câu 12

Câu 12.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Địa điểm: Tháp Bánh Ít ở bên trên thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp, thị trấn Tuy Phước, tỉnh Tỉnh Bình Định.

Thời lừa lọc xây dựng: Được thiết kế vào thời gian vào cuối thế kỷ XI – cho tới thời điểm đầu thế kỷ XII.

Giá trị:

Tháp nằm trong phong thái gửi tiếp kể từ phong thái Mỹ Sơn A1 quý phái phong thái Tỉnh Bình Định, là việc phối kết hợp hài hòa và hợp lý của vẻ rất đẹp thân thích nhì khuynh phía lịch thiệp, uyển chuyển và khỏe mạnh, hoành tá tràng vô thẩm mỹ phong cách xây dựng Chăm.

Tháp Bánh Ít là 1 trong mỗi cụm tháp đem niên đại nhanh nhất ở Tỉnh Bình Định. Đây là group tháp khai mạc và thay mặt đại diện vượt trội cho tới phong thái Tỉnh Bình Định vô phong cách xây dựng tháp Chăm. Đây là quần thể phong cách xây dựng độc đáo và khác biệt, có mức giá trị thẩm mỹ cao, là gia sản văn hóa truyền thống của dân tộc bản địa.

Câu 13

Câu 13.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích kỹ Bài 13 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

1, Văn hoá Sa Huỳnh

Giới thiệu: Văn hóa Sa Huỳnh là một nền văn hóa truyền thống được xác lập ở vào thời gian năm 1000 TCN đến cuối thế kỷ thứ hai. Nền văn hóa truyền thống Sa Huỳnh là 1 vô phụ thân chiếc rốn thượng cổ về văn minh bên trên lãnh thổ Việt Nam, nằm trong với Văn hóa Đông Sơn và Văn hóa Đồng Nai tạo thành tam giác văn hóa của Việt Nam thời kỳ vật sắt

Năm trừng trị hiện: Sa Huỳnh đư­ợc nhà khảo cổ ng­ười Pháp M. Vinet trừng trị hiện tại phen trước tiên vô năm 1909 khi ông nhìn thấy bên đầm An Khê  một số trong những lượng rộng lớn quan tiền tài vì chưng chum (khoảng 200 chiếc).

Niên đại: Xuất hiện tại cơ hội ni khoảng chừng 3.000 năm và kết cổ động vào thế kỷ loại 1, văn hóa truyền thống Sa Huỳnh có lẽ rằng đang được tồn bên trên rộng lớn 5.000 năm kéo dãn kể từ hậu kỳ thời đại vật đá mới nhất cho tới đầu thời đại vật Fe.

Phân bố:  Trên địa phận những tỉnh từ Quảng Bình đến những tỉnh Nam Trung cỗ và Tây Nguyên.

Chủ nhân: Chủ nhân văn hóa truyền thống Sa Huỳnh đem nền tài chính nhiều bộ phận, bao gồm trồng trọt bên trên nương rẫy và khai quật thành phầm rừng núi, trồng lúa ở đồng vì chưng, cải cách và phát triển những nghề nghiệp tay chân, đánh bắt cá cá ven bờ biển và trao thay đổi kinh doanh với những tộc người vô chống Khu vực Đông Nam Á và xa thẳm rộng lớn, với Trung Quốc và chặn Độ.

Đặc trưng dụng cụ và kỹ thuật: khí cụ bằng sắt như cuốc, dao, kiếm, lao, đục, xà beng... 

2, Văn hoá Óc Eo

Giới thiệu: Văn hóa Óc Eo là nền văn hóa truyền thống bạn dạng địa nối liền với việc tồn bên trên của Phù Nam – một quốc gia hùng cường bên trên Khu vực Đông Nam Á trong mỗi thế kỷ đầu Công nguyên vẹn. Đây là 1 nền văn hóa truyền thống rộng lớn vô lịch sử dân tộc nước Việt Nam, nối liền với quốc gia, nhân loại ở vùng châu thổ hạ lưu sông Mê Kông và đem mối quan hệ trực tiếp với lịch sử Đông Nam Á cổ đại.

Năm trừng trị hiện: được nhìn thấy trước tiên những di chỉ cần thiết của nền văn minh này vô năm 1944 ở thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Niên đại: từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 7 sau Công Nguyên.

Phân bố:

Phạm vi phân bổ của nền văn hóa truyền thống này trải rộng lớn không những ở Nam Sở nước Việt Nam, mà còn phải tác động sang Campuchia, Thái Lan, Myanmar và một phần Malaysia hiện ni.

Tại Nam Sở, nhiều di tích lịch sử văn hóa truyền thống Óc Eo và được khai thác ở những thành phố như An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh, Thành phố Xì Gòn, Đồng Nai...

Xem thêm: trong một hệ sinh thái

Khu vực Óc Eo – Ba Thê được coi là trung tâm của nền văn hóa truyền thống này.

Chủ nhân: người sở hữu hầu hết là những người dân Mã Lai – Đa Đảo.

Đặc trưng dụng cụ và kỹ thuật: gạch ngói, chi phí tệ, con cái lốt, vật trang sức quý,…