một vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính

Câu hỏi:

26/05/2020 49,048

Bạn đang xem: một vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính

Ảnh ngược hướng với vật nên là hình ảnh thiệt. Vật thiệt mang đến hình ảnh thiệt nên này là thấu kính quy tụ.

Qua thấu kính cho 1 hình ảnh ngược hướng với vật và cao cấp 4 đợt vật nên: 

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một thấu kính quy tụ đem chi phí cự 20cm. Vật sáng sủa AB là 1 trong đoạn trực tiếp bịa vuông góc trục chủ yếu của thấu kính mang đến hình ảnh cao vì chưng nửa vật. Xác xác định trí vật và hình ảnh.

Câu 2:

Vật sáng sủa AB bịa vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ đem chi phí cự trăng tròn centimet. Xác quyết định đặc điểm hình ảnh của vật qua chuyện thấu kính và vẽ hình trong mỗi tình huống sau:

Xem thêm: phân tích bài thơ viếng lăng bác của viễn phương

a) Vật cơ hội thấu kính 30 centimet.

b) Vật cơ hội thấu kính trăng tròn centimet.

c) Vật cơ hội thấu kính 10 centimet.

Câu 3:

Vật sáng sủa AB bịa vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ và cơ hội thấu kính 10 centimet. Nhìn qua chuyện thấu kính thấy 1 hình ảnh nằm trong chiều và cao cấp 3 đợt vật. Xác quyết định chi phí cự của thấu kính, vẽ hình?

Câu 4:

Cho một thấu kính quy tụ đem chi phí cự 15 centimet. Một vật sáng sủa AB bịa vuông góc với trục chủ yếu của thấu kính mang đến hình ảnh A'B' cách vật 60 centimet. Xác xác định trí của vật và hình ảnh.

Câu 5:

Đặt vật sáng sủa AB vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ. Qua thấu kính mang đến hình ảnh thiệt A1B1. Nếu tịnh tiến bộ vật dọc trục chủ yếu lại ngay gần thấu kính tăng một quãng 30 centimet lại nhận được hình ảnh A2B2 vẫn là hình ảnh thiệt và cơ hội vật AB một khoảng tầm như cũ. tường hình ảnh khi sau vì chưng 4 đợt hình ảnh khi đầu.

a) Tìm chi phí cự của thấu kính và địa điểm ban đầu?

Xem thêm: văn 10 cánh diều tập 2

b) Để hình ảnh cao vì chưng vật thì cần dịch fake vật từ vựng trí thuở đầu một khoảng tầm vì chưng từng nào, theo hướng nào?

Câu 6:

Một thấu kính quy tụ đem chi phí cự trăng tròn centimet. Vật sáng sủa AB cao 2cm mang đến hình ảnh A'B' cao 1 centimet. Xác xác định trí vật?