một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi

Hãy nhập thắc mắc của khách hàng vô phía trên, trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip

lê mai thanh hằng

__J ♪__

2 tháng tư 2021 khi 19:59

843,75 tạ ạ ^-^

Dương Đức Hà

2 tháng tư 2021 khi 19:40

Đáp án:

Nửa chu vi thửa ruộng là :

600 : 2 = 300 ( m )

Chiều lâu năm thửa ruộng là :

300 : ( 3 + 1 ) * 3 = 225 ( m )

Chiều lâu năm thửa ruộng là :

300 : ( 3 + 1 ) * 1 = 75 ( m )

Diện tích thửa ruộng là :

225 * 75 = 16875 ( mét vuông )

Thu hoạch được số rau xanh là :

16875 : 1 * 5 =84375 ( kilogam ) = 843,75 tạ

Đáp số :  843,75 tạ

$  i love bầm :)))))))))

Nguyễn Lê Phước Thịnh

28 mon 6 2021 khi 19:30

Chiều lâu năm thửa ruộng là:

\(300\cdot\dfrac{3}{4}=225\left(m\right)\)

Chiều rộng lớn thửa ruộng là:

300-225=75(m)

Diện tích thửa ruộng là:

\(225\cdot75=16875\left(m^2\right)\)

Khối lượng cải bắp trồng được:

\(16875\cdot5=84375\left(kg\right)\)=843,75 tạ

M r . V dù D a n h

28 mon 6 2021 khi 19:31

Tổng chiều lâu năm và chiều rộng lớn là:

          600 : 2 = 300 (m)

Chiều lâu năm thửa ruộng là:

           300 : (3 + 1) x 3 = 225 (m)

Chiều rộng lớn thửa ruộng là:

           300 : (3 + 1) x 1 = 75 (m)

Diện tích thửa ruộng là:

            225 x 75 = 16875 (m2)

Số cải bắp thu hoạch được là:

             16875 : ( 1 x 5 ) = 84375 (kg) = 843.75 (tạ)

Đồng Huy Tú

Tôi bị trĩ , hùn tôi với ( team tr...

12 mon 5 2021 khi 17:10

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

\(\frac{600}{2}=300\) m

Gọi chiều rộng lớn thửa ruộng là : x ( Điều điện \(0< x< 300\) )

Từ bại liệt, chiều lâu năm thửa ruộng là : \(3x\)

Theo đề bài bác, tao với :

       \(3x+x=300\)

\(\Leftrightarrow4x=300\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{300}{4}=75\)

Vậy : Chiều rộng lớn thửa ruộng là : \(75\)m

Chiều lâu năm thửa ruộng là : \(75\times3=225\)m

Diện tích demo ruộng là :

\(75\times225=16875\) m2

Thửa ruộng bại liệt trồng số cải bắp là

\(\frac{16875}{1}\times5=84375\) kg

Đổi \(84375\) kg = \(843,75\) tạ

Feliks Zemdegs

1 mon 5 năm 2016 khi 15:35

Sửa lại:

Nửa chu vi thửa ruộng là:

200 : 2 = 100 ( m )

Chiều rộng lớn thửa ruộng là:

100 : ( 3 + 2 ) x 2 = 40 ( m )

Chiều lâu năm thửa ruộng là:

100 - 40 = 60 ( m )

Diện tích thửa ruộng  là:

60 x 40 = 2400 ( m2 )

Trên thửa ruộng thu hoạch được số ki - lô - gam cải bắp là:

2400 x 5 = 12000 ( kilogam )

Đổi 12000 kilogam  = 120 tạ 

Đáp số: 120 tạ bắp cải

Yuu Shinn

1 mon 5 năm 2016 khi 15:30

Nửa chu vi thửa ruộng: 200 : 2 = 100 (m)

Chiều rộng lớn      |---|---|

Chiều dài        |---|---|---|

Tổng số phần vày nhau:

2 + 3 = 5 (phần)

Chiều dài:

200 : 5 x 3 = 120 (m)

Chiều rộng:

200 - 120 = 80 (m)

Diện tích:

120 x 80 = 9600 (m2)

Thu được:

9600 : 5 x 1 = 1920 (kg) = 19,2 (tạ)

Đ/s: 19,2 tạ

l-i-k-e mang lại tui nha bạn 

Nguyển

Nguyển 2 mon 5 2018 khi 20:20

Nguyễn Quốc Anh

2 mon 5 2018 khi 20:24

nữa chu vi 

200:2=100 m

tổng số phần đều nhau là 

2+3=5 phần

CD là

100:5x3=60m

CR là

100-60=40m

S là

60x40=2400m2

số tạ cải bắp chiếm được bên trên cả thửa ruộng là

2400:2=480 kilogam = 4,8 tạ

ĐS:4,8 tạ

nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là

        200:2=100(m)

chiều rộng lớn thửa ruộng hình chữ nhật là

       100:(2+3)x2=40(m)

chiều lâu năm thửa ruộng hình chữ nhật là 

       100- 40 = 60(m)

diện h thửa ruộng hình chữ nhật là

        60 x 40 = 2400(m2)

trên thửa ruộng bại liệt người tao chiếm được số cải bắp là 

       2400 : 100 x 5=120(kg)

                             =1 tạ đôi mươi kg

                            =1,2 tạ

                         đs:1,2 tạ bắp cải 

k mk nha bn thân mật iu

Bùi Quang Minh

Vũ Thị Thanh Thảo

Lê Nguyên Hạo

21 tháng tư năm ngoái khi 20:17

Nửa chu vi thửa ruộng là :

200 : 2 = 100 ( m )

Chiều rộng lớn thửa ruộng là :

100 : ( 3 + 2 ) x 2 = 40 ( m )

Chiều lâu năm thửa ruộng là :

100 - 40 = 60 ( m )

Diện tích thửa ruộng là :

60 x 40 = 2400 ( m2 )

Trên cả thửa ruộng thu hoạch được là :

2400 x 5 =  12000 ( kilogam rau xanh )

12000 kilogam rau xanh = 120 tạ bắp cải

ĐS: 120 tạ bắp cải

 Không chắc hẳn nhé

Nguyễn Mỹ Hạnh

19 mon 11 năm 2016 khi 10:39

Bước 1:Tìm nửa chu vi thửa ruộng:200:2=100(m)

Bước 2:Tìm chiều rông thửa ruộng:100:(2 + 3)x2=40(m)

Bước 3:Tìm chiều lâu năm thửa ruộng:100 - 40=60(m)

Bước 4:Tìm diện tích S thửa ruộng:60x40=2400(mét vuông)

bước 5: Tìm bên trên thửa ruông chiếm được từng nào tạ bắp cải:5x (2400*1)=12000(kg)=120 tạ

Đáp số:120 tạ bắp cải

siêu xe cộ lamboghini

Nguyễn Trần Thanh Vân

26 mon 12 2021 khi 19:23

vào gogie chrome rồi viết lách loại bản thân cần

Bùi Thảo Hạnh

3 mon 5 năm 2016 khi 18:19

Nửa chu vi thửa ruộng là: 200:2=100(m)

Bạn kẻ sơ đò chiều lâu năm 3 phần chiều rộng lớn 2 phần.

Tổng số phần đều nhau là: 2+3=5(phần)

Giá trị 1 phần là: 100:5=20(m)

Chiều lâu năm thửa ruộng bại liệt là:20*3=60(m)

Chiều rộng lớn thửa ruộng bại liệt là: 20*2=40(m)

Diện tích thửa ruộng bại liệt là: 60*40= 2400(m2)

2400m2 bộp chộp 1m2 số chuyến là:2400:1=2400(lần)

Trên thửa ruộng thu số kilogam cải bắp là: 2400*5=12000(kg)

Đổi:12000kg=120 tạ

Đáp số:120 tạ bắp cải

Vũ Đinh Ngọc Ly

✎﹏Kim Kim✧❤‿✶🌈(*•.¸♡ţęąɱ ƒŗęę ƒįŗę...

16 mon 5 khi 18:06

Nửa chu vi hcn là: 800:2=400(m)

Ta có:

CD: |----|----|----|----|       400m

CR: |----|

Tổng số phần đều nhau là: 4+1=5

Chiều lâu năm thửa ruộng là: 400:5*4=320(m)

Chiều rộng lớn thửa ruộng là: 400-320=80(m)

Diện tích thửa ruộng là: 320*80=25600(m2)

25600 bộp chộp 100 số chuyến là: 25600:100=256 (lần)

Thửa ruộng bại liệt thu hoạch được số tấn cải bắp là: 256*250= 64000(kg)

Đổi 64000kg=64 tấn 

đ/s:...