một người đi xe máy từ a đến b

Câu hỏi

Nguyễn Nhinh

Một người lên đường xe cộ máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h. Đến B người cơ thao tác làm việc trong một giờ rồi trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 24 km/h . thạo thời hạn tổng số không còn 5h nửa tiếng . Tính quãng đàng AB .

Bạn đang xem: một người đi xe máy từ a đến b

Xem chi tiết

Pham Trong Bach

Một người lên đường xe cộ máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h. Đến B người cơ thao tác làm việc nhập một giờ rồi trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 24 km/h. thạo thời hạn tổng số không còn 5 giờ nửa tiếng. Tính quãng đàng AB.

Xem chi tiết

Ngoc Minh

28 tháng bốn 2022 khi 10:39

Một người lên đường xe cộ máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h. Đến B người cơ thao tác làm việc nhập một giờ rồi trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 24 km/h. thạo thời hạn tổng số không còn 5 giờ nửa tiếng. Tính quãng đường  AB

Xem chi tiết

Tôi thương hiệu là moi

Một người lên đường xe cộ máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h. Đến B người cơ thao tác làm việc nhập một giờ rồi trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 24 km/h. thạo thời hạn tổng số không còn 5 giờ nửa tiếng. Tính quãng đàng AB.

Xem chi tiết

hang pham

12 mon 3 2019 khi 22:18

Một người lên đường xe cộ máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h. Đến B người cơ thao tác làm việc trong một giờ rồi trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 24 km/h. thạo thời hạn tổng số không còn 5 giờ nửa tiếng. Tính quãng đàng AB

Xem chi tiết

Chi Chi

Xem thêm: đề thi giữa kì 2 toán 5

27 tháng bốn 2022 khi 21:32

Một người lên đường xe cộ máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h. Đến B người cơ thao tác làm việc trong một giờ rồi trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 24 km/h. thạo thời hạn tổng số không còn 4 giờ . Tính quãng đàng AB.

Xem chi tiết

Bùi Đồng

31 mon 12 2022 khi 13:09

Một người lên đường xe cộ máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 3km/h .Đến B người cơ thao tác làm việc nhập 2 tiếng đồng hồ nửa tiếng rồi trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 24 km/h .biết thời hạn tổng số là 5 giờ nửa tiếng .Tính chiều nhiều năm quãng đàng AB

Xem chi tiết

đức đào

28 tháng bốn 2019 khi 20:23

Một người lên đường xe cộ máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 45km/h. Khi cho tới B, người cơ thao tác làm việc không còn nửa tiếng rồi trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h. thạo tổng thời hạn kể từ Khi lên đường đến thời điểm về cho tới A là 6 giờ nửa tiếng. Tính quãng đàng AB

Xem chi tiết

Thảo Karry

Một người lên đường xe cộ máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 30km/h. Đến B người cơ thao tác làm việc nhập một giờ rồi trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 24km/h. thạo thời hạn tổng số không còn 5 giờ nửa tiếng. Tính quãng đàng AB?

Xem chi tiết

Bf f jk

Xem thêm: hạt nhân càng bền vững khi có

19 mon 3 2022 khi 14:15

Một người lên đường xe cộ máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 30 km h cho tới B rồi xoay quay trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 24 km h biết thời hạn cả lên đường lẫn lộn về không còn 4 giờ nửa tiếng Tính quãng đàng AB

Xem chi tiết