một người đi xe đạp từ a đến b với vận tốc 15km/h

Đây là câu vấn đáp đã và đang được xác thực

Bạn đang xem: một người đi xe đạp từ a đến b với vận tốc 15km/h

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng mực và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp bởi những Chuyên Viên, nhà giáo tiên phong hàng đầu của công ty chúng tôi.

icon

Đáp án:

Độ lâu năm quãng lối AB là 45 km.

Lời giải:

Gọi phỏng lâu năm quãng lối AB là $x$ (km) $(x>0)$.

$\Rightarrow$ Thời gian dối lên đường là $\dfrac x{15}$ (h)

Thời gian dối về là $\dfrac x{12}$ (h)

Vì thời hạn về nhiều hơn thế nữa thời hạn lên đường là 45 phút = $\dfrac34$ (h) nên tớ với phương trình:

Xem thêm: khó khăn lớn nhất về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của nhật bản là

$\dfrac x{12} -\dfrac x{15} = \dfrac34$

$\Rightarrow x\left({\dfrac1{12} - \dfrac1{15}}\right) = \dfrac34$

$\Rightarrow \dfrac x{60 }= \dfrac34$

$\Rightarrow x=\dfrac 34 . 60 = 45$ (km)

Vậy phỏng lâu năm quãng lối AB là 45 km.

Hãy hùn người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: nghị luận xã hội về bạo lưc học đường

4.7

47 vote