mention to v hay ving

Hôm ni, IZONE tiếp tục nối tiếp nằm trong chúng ta lần hiểu về một kể từ vựng mới mẻ nhập giờ Anh. Đó là kể từ mention. Cùng coi khái niệm, cấu hình, cách sử dụng của kể từ này và vấn đáp thắc mắc Mention + v gì nhé!

Định nghĩa Mention

Mention vừa là một trong động từ, vừa vặn là một trong danh kể từ. 

Bạn đang xem: mention to v hay ving

Với tư cơ hội một động kể từ, mention thường được nghe biết với đường nét nghĩa như sau nhất:

  • mention (v) /ˈmenʃn/ nói tới, nói đến việc, nhắc đến, kể ra

Cụ thể rộng lớn, Lúc tao mention đến điều gì, tao chỉ nhắc thương hiệu, hoặc nêu đi ra một vài ba đường nét chủ yếu về vấn đề này, chứ không kể lể dông dài hay phải đi thâm thúy nhập cụ thể. 

Ví dụ:

  • The course guide did not mention the format of the end-term exam. (Hướng dẫn khóa huấn luyện ko nói tới mẫu mã của kỳ thi đua thời điểm cuối kỳ.)
  • She mentioned in her letter that she was going lớn get married soon. (Cô ấy nói tới việc cô ấy tiếp tục kết duyên sớm nhập lá thư của tớ.)

mention + v gì

Bên cạnh tầm quan trọng là một trong động kể từ, mention cũng là một trong danh từ.

  • mention (n) /ˈmenʃn/ sự kể đi ra, sự nhắc, hành vi nhắc cho tới điều gì đó

Ví dụ:

  • She made no mention of her mother in her winning speech. (Cô ấy ko hề nói tới u nhập bài bác tuyên bố mừng thắng lợi của tớ.)
  • This issue is worthy of mention because of several reasons. (Vấn đề này xứng đáng nêu đi ra vì như thế một vài ba nguyên do.)

Ngoài đường nét nghĩa thịnh hành nhất: sự nói tới, nhắc đến ai, vật gì, danh kể từ mention còn dùng để làm chỉ hành động tuyên dương, ghi nhận góp sức của người nào khác.

Ví dụ:

  • At the year-end tiệc nhỏ, she got a special mention for her contribution lớn the company. (Ở buổi tiệc thời điểm cuối năm, cô ấy được đặc trưng nói tới (tuyên dương) bởi những góp sức của phiên bản thân thiết dành riêng cho doanh nghiệp.) 

Trong phần tiếp theo sau này, IZONE tiếp tục nằm trong chúng ta tò mò cấu hình và cách sử dụng của kể từ mention

Với tầm quan trọng một động kể từ, ta sở hữu những cơ hội phối kết hợp kể từ mention như sau:

Mention something/somebody (to somebody) Nhắc cho tới ai/cái gì (với ai) Did he mention anything about the project lớn you? (Anh ấy sở hữu nhắc cho tới ngẫu nhiên điều gì tương quan cho tới dự án công trình với chúng ta không?)
Mention where/why/when/… Nhắc cho tới địa điểm/lý do/thời gian/…. Did mother mention when she would come back?(Mẹ sở hữu nói tới khi nào u tiếp tục về không?)
Mention that + mệnh đề Nhắc cho tới việc ….. Jane mentioned that she had moved lớn Ha Noi in the letter. (Jane nói tới việc cô ấy đã mang cho tới sinh sống ở thủ đô nhập lá thư.)
Mention something/somebody in something Nhắc cho tới ai đó/ vật gì nhập …. He mentioned the need lớn restructure the educational system in his speech. (Ông ấy nói tới sự quan trọng của việc tái ngắt cấu hình khối hệ thống giáo dục nhập bài bác thao diễn văn của tớ.)

Với tầm quan trọng một danh từ:

Xem thêm: lời bài hát điệp khúc mùa xuân

Make a mention of somebody/something Nhắc cho tới ai đó/ cái gì He made no mention of her contribution. (Anh tao ko nhắc gì cho tới góp sức của cô ý ấy.)
Get a mention Được nhắc đến  The sự kiện did not even get a mention in the newspapers although it was a big success. (Sự khiếu nại ko được nói tới một chút ít này bên trên báo mạng mặc dù nó là một trong thành công xuất sắc rộng lớn.)
At the mention of something/somebody Khi nghe ai/ vật gì được nhắc đến He blushed at the mention of his wife’s name. (Anh ấy đỏ gay mặt mày lúc nghe thương hiệu bà xã bản thân được nói tới.)

Mention + v gì?

Nếu chúng ta do dự mention + Ving hoặc mention + lớn V thì tức thì lúc này, IZONE tiếp tục nằm trong chúng ta vấn đáp thắc mắc này. 

Ta hoặc sở hữu cấu trúc: mention something. Nói cách tiếp, theo gót sau mention hoàn toàn có thể là một trong danh kể từ hoặc đại kể từ. Do ê, tao cần thiết phối kết hợp mention với Ving, với Ving là danh động từ, vào vai trò tương tự động một danh kể từ. 

Ví dụ:

  • He mentioned having seen his former teacher at his cousin’s wedding. (Anh ấy sở hữu nói tới việc bắt gặp giáo viên cũ của tớ bên trên ăn hỏi của anh ấy bọn họ.)
  • Did I mention visiting grandpa this weekend? (Bố tiếp tục nói tới việc cho tới thăm hỏi ông nội nhập vào cuối tuần này ko nhỉ?)

Từ đồng nghĩa tương quan với mention

Khi ghi chép bài bác, chắc chắn là những các bạn sẽ mong muốn lần tìm tòi những kể từ đồng/gần nghĩa với mention để tách giắt lỗi lặp kể từ. IZONE tiếp tục hỗ trợ cho chính mình một số trong những cơ hội miêu tả tương tự nhé:

Từ tương đương Nghĩa  Ví dụ

Refer lớn something

Lưu ý: refer lớn something là cụm kể từ đem sắc thái trang trọng

Đề cập cho tới điều gì ê nhập một cuộc truyện trò, nhập một bài bác thao diễn văn hay 1 bài bác viết He has promised not lớn refer lớn that matter again. (Anh tao tiếp tục hứa sẽ không còn nói lại cho tới việc đó nữa.)

Bring up something

Lưu ý: Bring up something thông thường được sử dụng Lúc người phát biểu ham muốn nói lại một yếu tố cũ nhằm nằm trong người xem thảo luận, bàn luận

Mang điều gì đi ra bàn luận Did the chairman bring up the salary issue at the meeting? (Chủ trì buổi họp sở hữu lấy yếu tố về lộc đi ra bàn luận nhập buổi họp không?)

Raise something

Lưu ý: Cấu trúc Raise something đem sắc thái trang trọng

Xem thêm: thi thử lý thuyết b1

Đề cập cho tới điều gì nhằm người xem chính thức quan tâm đến, tâm trí, bàn luận về điều đó She promised lớn raise the issue with the CEO. (Cô ấy hứa tiếp tục nhắc đến yếu tố này với CEO.)

Broach something (to/with somebody)

Lưu ý: Điều được nói tới thông thường là những điều khó khăn phát biểu, hoàn toàn có thể chính vì này là yếu tố khiến cho tranh giành cãi hoặc khiến cho người xem xấu xí hổ, xấu xí mặt mày. 

Nhắc cho tới điều gì  She did not dare lớn broach the subject of money lớn her father. (Cô ấy nói tới yếu tố chi phí nống với thân phụ bản thân.)

Bài tập

Để ôn lại phần kỹ năng và kiến thức phía bên trên, hãy nằm trong IZONE thực hiện bài bác tập dượt nhỏ tại đây nhé: