máy phát điện hoạt động theo nguyên tắc dựa trên

Câu hỏi:

27/05/2020 21,117

Bạn đang xem: máy phát điện hoạt động theo nguyên tắc dựa trên

B. hiện tượng chạm màn hình năng lượng điện kể từ.

Đáp án chủ yếu xác

D. hiện tượng khúc xạ ánh sáng/

Chọn B

Hướng dẫn: Máy trị năng lượng điện hoạt động và sinh hoạt theo đòi nguyên lý dựa vào hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ thông  qua loa một khuông chão chuyển đổi, trong tầm thời hạn 0,1 (s) kể từ thông tăng kể từ 0,6 (Wb) cho tới 1,6 (Wb). Suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện tại vô khuông có tính rộng lớn bằng:

A. 6 (V).

B. 10 (V).

C. 16 (V).

D. 22 (V).

Câu 2:

Phát biểu này sau đó là không đúng?

A. Khi sở hữu sự chuyển đổi kể từ trải qua mặt mũi số lượng giới hạn bởi vì một mạch năng lượng điện, thì vô mạch xuất hiện tại suất năng lượng điện động chạm màn hình. Hiện tượng cơ gọi là hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ.

B. Dòng năng lượng điện xuất hiện tại khi sở hữu sự phát triển thành thiên kể từ trải qua mạch năng lượng điện kín gọi là loại năng lượng điện chạm màn hình.

C. Dòng năng lượng điện chạm màn hình sở hữu chiều sao cho tới kể từ ngôi trường tự nó sinh rời khỏi luôn luôn ngược hướng với chiều của kể từ ngôi trường vẫn sinh rời khỏi nó.

D. Dòng năng lượng điện chạm màn hình sở hữu chiều sao cho tới kể từ ngôi trường tự nó sinh rời khỏi có công dụng ngăn chặn nguyên vẹn nhân vẫn sinh rời khỏi nó.

Câu 3:

Một khuông chão cứng, bịa vô kể từ ngôi trường tăng dần dần đều như hình vẽ. Dòng năng lượng điện chạm màn hình vô khuông sở hữu chiều:

A.  

B. 

Xem thêm: anh 9 unit 2 getting started

C. 

D. 

Câu 4:

Phát biểu này sau đó là không đúng?

A. Dòng năng lượng điện chạm màn hình được sinh rời khỏi vô khối vật dẫn khi hoạt động vô kể từ ngôi trường hoặc bịa vô kể từ ngôi trường chuyển đổi theo đòi thời hạn gọi là loại năng lượng điện Fucô.

B. Dòng năng lượng điện xuất hiện tại khi sở hữu sự phát triển thành thiên kể từ trải qua mạch năng lượng điện kín gọi là loại năng lượng điện chạm màn hình.

C. Dòng năng lượng điện Fucô được sinh rời khỏi khi khối sắt kẽm kim loại hoạt động vô kể từ ngôi trường, có công dụng ngăn chặn hoạt động của khối sắt kẽm kim loại cơ.

D. Dòng năng lượng điện Fucô chỉ được sinh rời khỏi khi khối vật dẫn hoạt động vô kể từ ngôi trường, đôi khi toả nhiệt độ thực hiện khối vật dẫn rét mướt lên.

Câu 5:

Phát biểu này sau đó là không đúng?

A. Một khuông chão dẫn hình chữ nhật, xoay đều vô một kể từ ngôi trường đều xung quanh một trục đối xứng OO’ tuy nhiên song với những lối chạm màn hình kể từ thì vô khuông sở hữu xuất hiện tại loại năng lượng điện chạm màn hình.

B. Một khuông chão dẫn hình chữ nhật, xoay đều vô một kể từ ngôi trường đều xung quanh một trục đối xứng OO’ tuy nhiên song với những lối chạm màn hình kể từ thì vô khuông không tồn tại loại năng lượng điện chạm màn hình.

C. Một khuông chão dẫn hình chữ nhật, xoay đều vô một kể từ ngôi trường đều xung quanh một trục đối xứng OO’ vuông với những lối chạm màn hình kể từ thì vô khuông sở hữu xuất hiện tại loại năng lượng điện chạm màn hình.

D. Một khuông chão dẫn hình chữ nhật, xoay đều vô một kể từ ngôi trường đều xung quanh một trục đối xứng OO’ phù hợp với những lối chạm màn hình từ là 1 góc nhọn thì vô khuông sở hữu xuất hiện tại loại năng lượng điện chạm màn hình.

Câu 6:

Phát biểu này sau đó là đúng?

A. Một khuông chão hình chữ nhật hoạt động trực tiếp đều vô kể từ ngôi trường đều sao cho tới mặt mũi bằng khuông luôn luôn tuy nhiên song với những lối chạm màn hình kể từ thì vô khuông xuất hiện tại loại năng lượng điện cảm ứng

B. Một khuông chão hình chữ nhật hoạt động trực tiếp đều vô kể từ ngôi trường đều sao cho tới mặt mũi bằng khuông luôn luôn vuông góc với những lối chạm màn hình kể từ thì vô khuông xuất hiện tại loại năng lượng điện chạm màn hình.

C. Một khuông chão hình chữ nhật hoạt động trực tiếp đều vô kể từ ngôi trường đều sao cho tới mặt mũi bằng khuông phù hợp với những lối chạm màn hình từ là 1 góc nhọn thì vô khuông xuất hiện tại loại năng lượng điện chạm màn hình.

D. Một khuông chão dẫn hình chữ nhật, xoay đều vô một kể từ ngôi trường đều xung quanh một trục đối xứng OO’ phù hợp với những lối chạm màn hình từ là 1 góc nhọn thì vô khuông sở hữu xuất hiện tại loại năng lượng điện cảm ứng