make up for là gì

Bản dịch của "make up for" vô Việt là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: make up for là gì

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo gót văn cảnh của "make up for" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "make up for" vô một câu

But the other features làm đẹp for our small gripes.

We're trying lớn làm đẹp for it the best we can.

Xem thêm: hệ quản trị cơ sở dữ liệu có các chương trình thực hiện những nhiệm vụ

He says some people don't believe the trial can làm đẹp for the suffering of the past.

But the stalwart supporters in no way làm đẹp for the evildoers, cheaters and serial cads.

Well, prepare lớn pay a little more lớn làm đẹp for your conservation.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 121

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "make up for" vô giờ đồng hồ Việt