luật phòng cháy chữa cháy mới nhất

Hiện ni, Luật Phòng cháy và trị cháy sở hữu những văn bạn dạng quy phạm pháp lý nào là chỉ dẫn đua hành? – Văn Minh (TP. Hà Nội).

Tính cho tới thời gian thời điểm hiện tại, vận dụng những Luật chống cháy và trị cháy, văn bạn dạng quy phạm pháp lý chỉ dẫn (còn hiệu lực) sau đây:

Bạn đang xem: luật phòng cháy chữa cháy mới nhất

I. Luật Phòng cháy và trị cháy

1. Luật Phòng cháy và trị cháy 2001 (bắt đầu sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày 04/10/2001).

2. Luật số 40/2013/QH13 sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Luật Phòng cháy và trị cháy 2001 (bắt đầu sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày 01/7/2014).

II. Nghị lý thuyết dẫn Luật Phòng cháy và trị cháy

3. Nghị lăm le 78/2011/NĐ-CP quy lăm le việc kết hợp đằm thắm Sở Công an với Sở Quốc chống vô tổ chức triển khai tiến hành công tác làm việc chống cháy và trị cháy so với hạ tầng quốc chống (bắt đầu sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày 20/10/2011).

4. Nghị lăm le 23/2018/NĐ-CP quy lăm le về bảo đảm cháy, nổ nên (bắt đầu sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày 15/4/2018).

5. Nghị lăm le 136/2020/NĐ-CP quy lăm le cụ thể một vài điều và phương án thực hành Luật Phòng cháy và trị cháy và Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Luật Phòng cháy và trị cháy (bắt đầu sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày 10/01/2021).

6. Nghị lăm le 97/2021/NĐ-CP sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Nghị lăm le 23/2018/NĐ-CP (bắt đầu sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày 23/12/2021).

7. Nghị lăm le 144/2021/NĐ-CP quy lăm le xử trừng trị vi phạm hành chủ yếu trong nghành nghề bình yên, trật tự động, an toàn và đáng tin cậy xã hội; chống, kháng tệ nàn xã hội; chống cháy, trị cháy; cứu vớt nàn, cứu vớt hộ; chống, kháng đấm đá bạo lực mái ấm gia đình (bắt đầu sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày 01/01/2022).

Luật Phòng cháy và trị cháy và những văn bạn dạng chỉ dẫn mới nhất nhất

Luật Phòng cháy trị và trị cháy

Luật Phòng cháy và trị cháy và những văn bạn dạng chỉ dẫn mới nhất nhất

III. Thông tư và Thông tư liên tịch phía dẫn Luật Phòng cháy và trị cháy

8. Thông tư liên tịch 144/2002/TTLT/BNNPTNT-BCA-BQP chỉ dẫn việc kết hợp trong số những lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân group vô công tác làm việc bảo đảm rừng (bắt đầu sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày 28/12/2002).

9. Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT- BCA-BQP quy lăm le cụ thể một vài điều của Nghị lăm le 78/2011/NĐ-CP (bắt đầu sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày 23/10/2014).

10. Thông tư 57/2015/TT-BCA chỉ dẫn về chuẩn bị phương tiện đi lại chống cháy và trị cháy so với phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới đường đi bộ (bắt đầu sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày 06/01/2016).

11. Thông tư 148/2020/TT-BCA sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Thông tư 57/2015/TT-BCA (bắt đầu sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày 20/02/2021).

12. Thông tư 149/2020/TT-BCA quy lăm le cụ thể một vài điều và phương án thực hành Luật Phòng cháy và trị cháy và Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Luật Phòng cháy và trị cháy và Nghị lăm le 136/2020/NĐ-CP (bắt đầu sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày 20/02/2021).

Xem thêm: văn 10 kết nối tri thức với cuộc sống

13. Thông tư 04/2021/TT-BLĐTBXH chỉ dẫn một vài cơ chế so với người được điều động, kêu gọi thẳng trị cháy, đáp ứng trị cháy, member group dân chống, group chống cháy và trị cháy hạ tầng và thường xuyên ngành nhập cuộc huấn luyện và giảng dạy, tu dưỡng nhiệm vụ chống cháy và trị cháy (bắt đầu sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày 15/8/2021).

14. Thông tư 17/2021/TT-BCA quy lăm le về vận hành, bảo vệ, bảo trì phương tiện đi lại chống cháy, trị cháy và cứu vớt nàn, cứu nạn (bắt đầu sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày 22/3/2021).

Các việc làm về Phòng cháy và trị cháy vô hoạt động và sinh hoạt của doanh nghiệp:

>> Trung tâm nằm trong diện vận hành về chống cháy và trị cháy

>> Trung tâm có nguy hiểm đến tính mạng về cháy, nổ

>> Xây dựng nội quy và sơ vật dụng về an toàn và đáng tin cậy chống cháy, trị cháy

>> Xây dựng và thực luyện phương án chống cháy, trị cháy

>> Thành lập và điều động lực lượng chống cháy, trị cháy cơ sở

>> Kiểm lăm le phương tiện đi lại chống cháy, trị cháy

>> Kiểm tra an toàn và đáng tin cậy về chống cháy, trị cháy

>> Huấn luyện, tu dưỡng nhiệm vụ chống cháy, trị cháy

>> Báo cáo công tác làm việc vận hành, bảo vệ, bảo trì phương tiện đi lại chống cháy, trị cháy

>> Lập làm hồ sơ vận hành, theo dõi dõi hoạt động và sinh hoạt chống cháy, trị cháy

Xem thêm: soạn văn 8 bài khi con tu hú

>> chỉ quản ngại, bảo trì phương tiện đi lại trị cháy thông dụng

>> chỉ quản ngại, bảo trì khối hệ thống báo cháy, trị cháy

>> Tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt của hạ tầng ko đáp ứng an toàn và đáng tin cậy về chống cháy, trị cháy