lúa mì phân bố tập trung ở miền

Câu hỏi:

24/08/2022 5,715

Bạn đang xem: lúa mì phân bố tập trung ở miền

B. cận sức nóng và nhiệt đới gió mùa.

C. ôn đới và hàn đới.

D. ôn đới và cận sức nóng.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified Giải vì thế Vietjack

Đáp án đích là: D

Lúa mì là cây cải cách và phát triển rất tốt bên trên khu đất phì nhiêu, cần thiết nhiều phân bón. Lúa mì là cây thực phẩm chủ yếu của miền ôn đới và cận sức nóng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngô phân bổ tối đa ở miền

Câu 2:

Khu vực châu Á gió mùa rét là điểm phổ biến về cây

Câu 3:

Đặc điểm sinh thái xanh của cây tiểu mạch là ưa khí hậu

Câu 4:

Xem thêm: nghị luận xã hội 200 chữ

Cây này tại đây được trồng nhiều ở vùng thảo nguyên vẹn ôn đới và cận nhiệt?

Câu 5:

Lúa gạo phân bổ triệu tập ở miền

Câu 6:

Loại cây này tại đây phân bổ ở cả miền nhiệt đới gió mùa, cận sức nóng và ôn đới nóng?

Câu 7:

Ngô là cây cải cách và phát triển đảm bảo chất lượng bên trên đất

Câu 8:

Nước này tại đây trồng nhiều lúa mì?

Câu 9:

Lúa mì là cây cải cách và phát triển rất tốt bên trên đất

Câu 10:

Cây này tại đây được trồng nhiều ở vùng nhiệt đới gió mùa gió mùa rét, cận sức nóng bão táp mùa?

Câu 11:

Đặc điểm sinh thái xanh của cây ngô là ưa khí hậu

Câu 12:

Nước này tại đây trồng nhiều ngô?

Câu 13:

Nước này tại đây trồng nhiều lúa gạo?

Câu 14:

Lúa gạo là cây cải cách và phát triển rất tốt bên trên đất

Xem thêm: tơ capron được điều chế từ monome nào sau đây