lời bài hát thằng hầu

Tone chuan Gm. Capo 3 choi Em

[Em] Tôi sinh đi ra nhập gia đình

Bạn đang xem: lời bài hát thằng hầu

Làm [D]hầu thiên hạ

[C]Luôn ân xá hương thơm lên đường muôn phương

Làm [G]việc nhập nhà

[Em]Cơ duyên trả Shop chúng tôi cho tới với cùng 1 [D]nơi xa cách lạ

Nơi với [C]nàng

Tiêu [D]thư lá ngọc cành [A]vàng

[Em]Thân tôi đem kiếp phu ko được lại [D]gần mặt mày nàng

[C]Nhưng song đũa mốc meo vẫn mơ được [G]chòi mâm vàng

[Em]Em thương tôi ngược ngang lốt phụ vương u [D]gọi tôi chàng

Đắng cay côn trùng [C]tình, hầu [D]tôi

Xem thêm: một năm nhuận có bao nhiêu ngày

Tiểu thư đài [Em]các

[Em]Nàng với hoặc hiểu được ni phụ vương u [Bm]nàng biết bọn chúng ta

[C]Cảm mến nhau lâu [D]rồi liệu với loại [G]tha

[Em]Sợ đớn đau tới nường nên tao đành [Bm]nhận vì thế chủ yếu ta

Không biết [C]thân phận

Kiếp [D]phu dám mơ cành [Em]hoa

[Em]Để tách rời song bản thân nên phụ vương u [Bm]nàng đăng kén chọn con

[C]Chọn tướng tá công cho tới [D]nàng lầu tía [G]gác son

Xem thêm: viết lại câu tiếng anh

[Em]Nàng bước tiến nhẹ dịu tuy nhiên trong tâm [Bm]ta sao héo hon

Nước đôi mắt [C]thằng hầu

[D]ai đớn nhức gì [Em]đâu