làm tròn đến hàng nghìn


a) Làm tròn trặn những số 65 341, 10 501, 9 805 cho tới sản phẩm ngàn. Một mái ấm gia đình thu hoạch được 13 787 kilogam cà phê

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Hoạt động

Bạn đang xem: làm tròn đến hàng nghìn

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

a) Làm tròn trặn những số 65 341, 10 501, 9 805 cho tới sản phẩm ngàn.

b) Làm tròn trặn những số 82 134, 55 712, 46 000 cho tới hàng trăm ngàn.

Phương pháp giải:

- Khi thực hiện tròn trặn số cho tới sản phẩm ngàn, tao đối chiếu chữ số hàng trăm ngàn với 5. Nếu chữ số hàng trăm ngàn nhỏ thêm hơn 5 thì thực hiện tròn trặn xuống, sót lại thì thực hiện tròn trặn lên.

- Khi thực hiện tròn trặn số cho tới hàng trăm ngàn, tao đối chiếu chữ số sản phẩm ngàn với 5. Nếu chữ số sản phẩm ngàn nhỏ thêm hơn 5 thì thực hiện tròn trặn xuống, sót lại thì thực hiện tròn trặn lên.

Lời giải chi tiết:

a) Làm tròn trặn cho tới sản phẩm nghìn

b) Làm tròn trặn cho tới hàng trăm nghìn

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một mái ấm gia đình thu hoạch được 13 787 kilogam coffe. Hỏi nếu như thực hiện tròn trặn số cho tới sản phẩm ngàn, tao rằng mái ấm gia đình cơ thu hoạch được khoảng chừng từng nào ki-lô-gam cà phê?

Phương pháp giải:

- Khi thực hiện tròn trặn số lên đến mức sản phẩm ngàn, tao đối chiếu chữ số hàng trăm ngàn với 5.

- Nếu chữ số hàng trăm ngàn nhỏ thêm hơn 5 thì thực hiện tròn trặn xuống, sót lại thì thực hiện tròn trặn lên.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

Vậy nếu như thực hiện tròn trặn số cho tới sản phẩm ngàn, tao rằng mái ấm gia đình thu hoạch được khoảng chừng 14 000 kilogam coffe.

Luyện tập

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Chọn câu vấn đáp trúng.

Số dân của một thị trấn là 71 839. Trong bài xích báo, cô phóng viên báo chí đã thử tròn trặn số dân của thị trấn cơ cho tới hàng trăm ngàn. Hỏi số dân đã thử tròn trặn cho tới hàng trăm ngàn là số nào?

Xem thêm: số la mã từ 1 đến 20

Phương pháp giải:

Khi thực hiện tròn trặn số lên đến mức hàng trăm ngàn, tao đối chiếu chữ số sản phẩm ngàn với 5.

Nếu chữ số sản phẩm ngàn nhỏ thêm hơn 5 thì thực hiện tròn trặn xuống, sót lại thì thực hiện tròn trặn lên.

Lời giải chi tiết:

Vậy số dân đã thử tròn trặn cho tới hàng trăm ngàn là số 70 000.

Chọn C.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

a) Một vệ tinh anh cất cánh ở phỏng cao cơ hội mặt mũi khu đất 35 786 km. Mỗi chúng ta sau đây đã thử tròn trặn số chỉ phỏng cao cơ cho tới sản phẩm nào?

b) Trường phù hợp vệ tinh anh cất cánh ở phỏng cao cơ hội mặt mũi khu đất 35 425 km. Khi thực hiện tròn trặn số chỉ phỏng cao cơ cho tới sản phẩm ngàn, hàng trăm ngàn em được những số nào?

Phương pháp giải:

- Khi thực hiện tròn trặn số lên đến mức sản phẩm ngàn, tao đối chiếu chữ số hàng trăm ngàn với 5. Nếu chữ số hàng trăm ngàn nhỏ thêm hơn 5 thì thực hiện tròn trặn xuống, sót lại thì thực hiện tròn trặn lên.

- Khi thực hiện tròn trặn số lên đến mức hàng trăm ngàn, tao đối chiếu chữ số sản phẩm ngàn với 5. Nếu chữ số sản phẩm ngàn nhỏ thêm hơn 5 thì thực hiện tròn trặn xuống, sót lại thì thực hiện tròn trặn lên.

- Khi thực hiện tròn trặn số lên đến mức hàng trăm ngàn, tao đối chiếu chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm nhỏ thêm hơn 5 thì thực hiện tròn trặn xuống, sót lại thì thực hiện tròn trặn lên.

Lời giải chi tiết:

a) Quý Khách phái mạnh đã thử tròn trặn số chỉ phỏng cao cho tới hàng trăm nghìn

    Quý Khách phái mạnh đã thử tròn trặn số chỉ phỏng cao cho tới sản phẩm trăm 

    Quý Khách nữ giới đã thử tròn trặn số chỉ phỏng cao cho tới sản phẩm nghìn

b) Trường phù hợp vệ tinh anh cất cánh ở phỏng cao cơ hội mặt mũi khu đất 35 425 km.

- Khi thực hiện tròn trặn số chỉ phỏng cao cho tới sản phẩm ngàn tao được số 35 000 km.

- Khi thực hiện tròn trặn số chỉ phỏng cao cho tới hàng trăm ngàn tao được số 40 000 km.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 3 trang 66 - Luyện tập luyện cộng đồng - SGK Kết nối học thức

  Khoảng cơ hội địa điểm ong vàng cho tới những rừng hoa được mang lại như hình sau: Toa tàu sau cùng ghi số nào là. Mỗi xe hơi sẽ tới địa điểm cọ xe cộ ghi biểu thức có mức giá trị là số ghi bên trên xe hơi cơ.

 • Toán lớp 3 trang 62 - So sánh những số vô phạm vi 100 000 - SGK Kết nối học thức

  Một cây thần kì đi ra những trái khoáy với sắc tố không giống nhau. Bốn thị trấn A, B, C, D với số dân là: thị trấn A: 73 017 người; thị trấn B: 78 655 người

 • Toán lớp 3 trang 57 - Các số với 5 chữ số. Số 100 000 - SGK Kết nối học thức

  Viết số rồi hiểu số, biết số cơ gồm một chục ngàn, 5 ngàn, 8 trăm, 2 chục và 6 đơn vị chức năng. Số ngay lập tức trước của số 13 450 là số nào

  Xem thêm: cách vẽ trọng tâm tam giác

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối học thức - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết chung con cái lớp 3 học tập chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.