kim loại fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch

YOMEDIA

Mã câu hỏi: 76670

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Xem thêm: quá trình phát triển của động vật đẻ con gồm giai đoạn

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: sách tiếng anh lớp 7

CÂU HỎI KHÁC

 • Phản ứng nào là tiếp sau đây ko nên là phản xạ lão hóa – khử?
 • Cấu hình electron của nguyên vẹn tử yếu tắc X là 1s22s22p63s23p1. Số hiệu nguyên vẹn tử của X là
 • Lưu huỳnh nhập hóa học nào là tiếp sau đây vừa phải sở hữu tính lão hóa, vừa phải sở hữu tính khử?
 • Trong những ion tại đây, ion sở hữu tính lão hóa mạnh nhất?
 • Hòa tan trọn vẹn 1,6 gam Cu vày hỗn hợp HNO3, nhận được x mol NO2 (là thành phầm khử độc nhất của N+5). Giá trị của x là
 • Kim loại Fe ko phản xạ với hóa học nào là tại đây nhập dung dịch?
 • Quặng boxit dùng làm phát hành sắt kẽm kim loại nào là sau đây?
 • Oxit nào là bên dưới đó là oxit axit?
 • Phương pháp nhằm pha chế những sắt kẽm kim loại Na, Ca, Al nhập công nghiệp là gì?
 • Thực hiện nay những thực nghiệm sau ở ĐK thường:(a) Sục khí H2S nhập hỗn hợp Pb(NO3)2.(b) Cho CaO nhập H2O.
 • Kim loại ko phản xạ với nước?
 • Đốt cháy trọn vẹn m gam Fe nhập khí Cl2 dư, nhận được 6,5 gam FeCl3. Giá trị của m là
 • Hòa tan trọn vẹn 6,5 gam Zn vày hỗn hợp H2SO4 loãng, nhận được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là
 • Khử 4,8 gam Fe2O3 vày CO dư ở nhiệt độ phỏng cao. Khối lượng Fe nhận được sau phản xạ là
 • Cho 0,5 gam một sắt kẽm kim loại hóa trị II phản xạ không còn với hỗn hợp HCl dư, nhận được 0,28 lít H­2 (đktc).
 • Chất to tướng là trieste của axit to tướng với hóa học nào?
 • Khí vạn vật thiên nhiên dùng để nhiên liệu và vật liệu cho những xí nghiệp phát hành năng lượng điện, sứ, đạm, ancol metylic,… Thàn
 • Xà chống hóa trọn vẹn 3,7 gam HCOOC2H5 vày một lượng hỗn hợp NaOH vừa phải đầy đủ.
 • Cho những tuyên bố sau:(a) Tại nhiệt độ phỏng thông thường, Cu(OH)2 tan được nhập hỗn hợp glixerol.
 • Chất nào là tại đây nằm trong loại amin nhảy một?
 • Amino axit X nhập phân tử sở hữu một group –NH2 và một group –COOH. Cho 26,7 gam X
 • Trong những hóa học tại đây, hóa học nào là sở hữu nhiệt độ phỏng sôi cao nhất?
 • Cho CH3CHO phản xạ với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) nhận được hóa học nào là ?
 • Chất nào là ko phản xạ được với hỗn hợp axit axetic?
 • Khi thực hiện thực nghiệm với H2SO4 quánh, giá buốt thông thường sinh đi ra khí SO2. Để giới hạn SO2 người tao dùng?
 • Sự phối kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) trở thành phân tử rộng lớn (polime) mặt khác giải tỏa những phân tử nhỏ khác
 • Đốt cháy hóa học cơ học nào là tại đây nhận được thành phầm sở hữu chứa chấp N2?
 • Đun 3,0 gam CH3COOH với C2H5OH dư (xúc tác H2SO4 đặc), nhận được 2,2 gam CH3COOC2H5.
 • Chất nào là ko thủy phân nhập môi trường xung quanh axit?
 • Câu tuyên bố nào là tại đây sai?
 • Tiến hành những thực nghiệm sau ở ĐK thường:(a) Sục khí SO2vào hỗn hợp H2S       &nb
 • Cho 1,12 gam Fe thuộc tính với 300 ml hỗn hợp HCl 0,2 M , nhận được hỗn hợp X và khí H2.
 • Amino axit X có một group -NH2 và một group -COOH nhập phân tử. Y là este của X với ancol đơn chức, My = 89.
 • Bảng tiếp sau đây ghi lại hiện tượng kỳ lạ Lúc thực hiện thực nghiệm với những hóa học sau ở dạng hỗn hợp nước : X, Y, Z, T và Q
 • Tiến hành thực nghiệm sau:(a) Cho Mg nhập hỗn hợp Fe2(SO4)3  dư(b) Sục khí Cl2 nhập hỗn hợp FeCl2(c) Dẫn khí H2 d�
 • Điện phân hỗn hợp muối hạt MSO4 với năng lượng điện đặc biệt trơ, độ mạnh loại năng lượng điện ko thay đổi.
 • phân tích lăm le tính những yếu tắc nhập hợp ý hóa học cơ học, người tao tiến hành 1 thực nghiệm được tế bào mô tả như h
 • Hỗn hợp ý X bao gồm CaC2 x mol và Al4C3 nó mol. Cho 1 lượng nhỏ X nhập H2O dư
 • Hỗn hợp ý X bao gồm 2 hiđrocacbon mạch hở, hoàn toàn có thể là ankan, anken, ankin, ankadien.
 • Cho một lượng lếu hợp ý X bao gồm Ba và Na nhập 200 ml hỗn hợp Y bao gồm HCl 0,1M và CuCl2 0,1M.

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA