khi tải nối hình sao nếu một dây pha bị đứt thì điện áp đặt trên tai của hai pha còn lại là

hint-header


Khi vận tải nối hình sao nếu như một chão trộn bị đứt thì năng lượng điện áp đặt điều bên trên vận tải của nhì trộn còn sót lại là:

Chủ đề liên quan

Tải tía trộn bao gồm tía đèn điện bên trên từng đèn đem ghi 220V - 100W nối nhập mối cung cấp tía trộn đem Ud = 380v; IP và Id là những độ quý hiếm này sau đây:

Nguồn tía trộn đối xứng đem Ud = 220V vận tải nối hình sao với RA = 12,5,
RB = 12,5, RC = 25 dòng sản phẩm năng lượng điện trong số trộn là độ quý hiếm nào:

A

IA = 10A ; IB = 10A ; IC = 5A

B

IA = 10A ; IB = 7,5A ; IC = 5A

C

IA = 10A ; IB = 10A ; IC = 20A

D

IA = IB = 15A ; IC = 10A

Tải tía trộn đối xứng Khi nối hình sao thì:

A

Id = IP ; Ud = UP

C

Id = IP ; Ud = UP

D

Id = IP ; Ud = UP

Tải tía trộn đối xứng Khi nối tam giác thì:

A

Id = IP ; Ud = UP

B

Id = IP ; Ud = UP

D

Id = IP ; Ud = UP

Mắc 6 đèn điện đem U = 110V nhập mạchd diện tía trộn tía chão với Ud = 380V cơ hội vướng này là đúng:

A

Mắc tiếp nối đuôi nhau nhì đèn điện trở nên một cụm, những cụm nối hình sao.

B

Mắc tiếp nối đuôi nhau nhì đèn điện trở nên một cụm, những cụm nối hình tam giác.

C

Mắc tuy vậy song nhì đèn điện trở nên một cụm, những cụm nối hình tam giác.

D

Mắc tuy vậy song nhì đèn điện trở nên một cụm, những cụm nối hình sao.

Mắc 9 đèn điện đem U = 220V nhập mạch năng lượng điện tía trộn 4 chão đem Ud = 380V. Cách vướng này bên dưới đấy là đúng:

A

Mắc tuy vậy song tía bóng trở nên một cụm, những cụm nối hình sao.

B

Mắc tiếp nối đuôi nhau tía bóng trở nên một cụm, những cụm nối hình tam giác.

C

Mắc tiếp nối đuôi nhau tía bóng trở nên một cụm, những cụm nối hình sao.

D

Mắc tuy vậy song tía bóng trở nên một cụm, những cụm nối hình tam giác.

Dòng năng lượng điện xoay chiều là loại điện:

A

Có chiều và trị số liên tiếp thay cho thay đổi theo đuổi thời hạn.

C

Có trị số luôn luôn thay cho thay đổi.

D

Có chiều và trị số ko thay đổi.

Cách dẫn đến dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều:

A

Máy vạc năng lượng điện xoay chiều

Trong mạch năng lượng điện xoay chiều tía trộn. Chọn đáp án sai.

A

Dòng năng lượng điện chạy trong số chão trộn là loại năng lượng điện trộn (IP)

B

Điện áp thân mật chão trộn và chão trung tính là năng lượng điện áp trộn (UP)

C

Điện áp thân mật nhì chão trộn là năng lượng điện áp chão (Ud)

D

Xem thêm: đại học kinh tế quốc dân học phí

Dòng năng lượng điện chạy qua chuyện vận tải là loại năng lượng điện trộn (IP)

Chọn câu sai:

A

Nối tam giác, nối hình sao.

B

Nối hình sao , nối tam giác .

C

Nối tam giác , nhập cơ hội vướng hình sao .

D

Nối hình sao , nối tam giác.

Trong máy vạc năng lượng điện xoay chiều 3 trộn, tía suất năng lượng điện động nhập tía cuộn dây :

A

Cùng biên phỏng, nằm trong tần số, tuy nhiên không giống nhau về trộn.

B

Cùng tần số, nằm trong trộn tuy nhiên không giống nhau về biên phỏng.

C

Cùng biên phỏng, nằm trong tần số và nằm trong trộn.

D

Cùng biên phỏng, nằm trong trộn tuy nhiên không giống nhau về tần số.

Trong mối cung cấp năng lượng điện xoay chiều tía trộn năng lượng điện áp trộn UP là:

A

Điện áp thân mật chão trộn và chão trung tính

B

Điện áp thân mật điểm đầu A và điểm cuối X của một pha

C

Điện áp thân mật điểm đầu A và điểm trung tính O

Nếu vận tải nối sao không tồn tại chão trung tính vướng nhập mối cung cấp nối hình sao 4 chão thì dùng:

Trong mối cung cấp năng lượng điện xoay chiều tía trộn năng lượng điện áp chão Ud là:

A

Điện áp thân mật chão trộn và chão trung tính

B

Điện áp thân mật điểm đầu A và điểm cuối X của một pha

C

Điện áp thân mật điểm đầu A và điểm trung tính O

D

Điện áp thân mật nhì chão trộn.

Hãy giải thích vì sao nguồn điện tía trộn thường được nối hình sao có chão trung tính ?

A

Tạo rời khỏi nhì cấp điện áp sự so sánh.

B

Thuận tiện mang đến việc sử dụng những khí giới năng lượng điện điện.

C

Giữ mang đến điện áp bên trên các trộn tải ổn định.

Mạch năng lượng điện tía trộn tía chão, Ud = 380V, vận tải là tía năng lượng điện trở RP đều nhau, nối tam giác. Cho biết Id = 80A. Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện trộn có mức giá trị này sau đây:

Mạch năng lượng điện tía trộn tía chão, Ud = 380V, vận tải là tía năng lượng điện trở RP đều nhau, nối tam giác. Cho biết Id = 80A. Điện trở RP có mức giá trị này sau đây:

Một tải tía trộn gồm tía điện trở R = 10Ω nối hình tam giác đấu vào nguồn điện tía trộn có Ud = 380V. IP và Id là giá trị này sau đây:

Hình vẽ này sau đây xác lập đúng vị trí hướng của véc tơ chạm màn hình kể từ bên trên M làm cho vì thế dòng sản phẩm năng lượng điện nhập chão dẫn trực tiếp nhiều năm vô hạn:

A

B

C

D

Hình vẽ này sau đây xác lập sai vị trí hướng của véc tơ chạm màn hình kể từ bên trên M làm cho vì thế dòng sản phẩm năng lượng điện trực tiếp nhiều năm vô hạn:

A

B

D